Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

22 items matching your search terms.
Filter the results.
Είδος αντικειμένου

Νέα αντικείμενα απόSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματική Επιχειρησιακή Έρευνα"
Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Located in Προκηρύξεις ΔΕΠ
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματική Επιχειρησιακή Έρευνα"
Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Located in Προκηρύξεις ΔΕΠ
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ ,Αριθμός προκήρυξης: 1314006946/28.02.2014
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή
Located in Προκηρύξεις ΔΕΠ
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314006957/17.02.2014
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών, στη βαθμίδα του Καθηγητή
Located in Προκηρύξεις ΔΕΠ
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1213014298/09.04.2013
Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Located in Προκηρύξεις ΔΕΠ
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314004338/22.01.2014
Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή
Located in Προκηρύξεις ΔΕΠ
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1213013375/28.03.2013
Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή
Located in Προκηρύξεις ΔΕΠ
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1415007527/26.02.2015
Τομέα Διδακτικής των Μαθηματικών, στην βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή
Located in Προκηρύξεις ΔΕΠ
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1415007528/26.02.2015
Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στην βαθμίδα του Καθηγητή
Located in Προκηρύξεις ΔΕΠ
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314014015/13.06.2014
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Located in Προκηρύξεις ΔΕΠ