Δεριζιώτης Δημήτριος


Θέση :
Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Θεωρία Αναπαραστάσεων, Αλγεβρικές Ομάδες, Άλγεβρες Lie, Κβαντικές Ομάδες

e-mail : dderiz [ AT ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276310

Fax : 210-7276378

Γραφείο : 327

Προσωπική Ιστοσελίδα