Εμμανουήλ Ιωάννης


Θέση :
Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Άλγεβρα

e-mail : emmanoui [ AT ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276358

Fax : 210-7276378

Γραφείο : 326

Προσωπική Ιστοσελίδα