Μαλιάκας Μιχάλης


Θέση :
Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Θεωρία Αναπαραστάσεων, Θεωρία Αναλλοιώτων

e-mail : mmaliak [ AT ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276321

Fax : 210-7276378

Γραφείο : 323

Προσωπική Ιστοσελίδα