Σταυρινός Παναγιώτης


Θέση :
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Finsler και Langrange Γεωμετρίες και οι Εφαρμογές τους στη Φυσική

e-mail : pstavrin [ AT ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276416

Fax : 210-7276378

Γραφείο : 322

Προσωπική Ιστοσελίδα