Τσαγκάρης Παναγιώτης


Θέση :
Επίκουρος Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Αριθμοθεωρία

e-mail : ptsangaris [ AT ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276405

Fax : 210-7276378

Γραφείο : 324

Προσωπική Ιστοσελίδα