Γρυλλάκης Κωνσταντίνος


Θέση :
Επίκουρος Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Θεωρία Μέτρου, Εργοδική Θεωρία

e-mail : cgryllakis [ΑΤ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276431

Fax : 210-7276398

Γραφείο : 113

Προσωπική Ιστοσελίδα