Κατάβολος Αριστείδης


Θέση :
Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Άλγεβρες Τελεστών, Θεωρία Τελεστών, Άλγεβρες Banach, Συναρτησιακή Ανάλυση

e-mail : akatavol [ AT ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276316

Fax : 210-7276398

Γραφείο : 305

Προσωπική Ιστοσελίδα