Πούλκου Ανθίππη


Θέση :
Επίκουρη Καθηγήτρια

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Θεωρία Κατανομών, Ασυμπτωτική Ανάλυση, Γενικευμένες Συναρτησεις

e-mail : apoulkou [ AT ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276401

Fax : 210-7276398

Γραφείο : 310

Προσωπική Ιστοσελίδα