Τσαρπαλιάς Αθανάσιος


Θέση :
Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Άπειρη Συνδυαστική, Θεωρία Χώρων Banach, Μιγαδική Ανάλυση

e-mail : atsarp [ AT ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276404

Fax : 210-7276398

Γραφείο : 209

Προσωπική Ιστοσελίδα