Αθανασιάδης Χριστόδουλος


Θέση :
Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Κυματική Διάδοση, Θεωρία Σκέδασης, Σύνθετα Υλικά

e-mail : cathan [ AT ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276379

Fax : 210-7276398

Γραφείο : 231

Προσωπική Ιστοσελίδα