Δουγαλής Βασίλειος


Θέση :
Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Αριθμητικές Μέθοδοι για Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Μη-Γραμμικά και Γραμμικά Προβλήματα Κυματικής Διάδοσης.

e-mail : doug [ AT ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276311

Fax : 210-7276398

Γραφείο : 235

Προσωπική Ιστοσελίδα