Χαλικιάς Γεώργιος


Θέση :
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

e-mail : ghalikias [AT] math.uoa.gr

Τηλέφωνο :

Fax : 210-7276398

Γραφείο : 328

Προσωπική Ιστοσελίδα