Καλαμίδας Νικόλαος


Θέση :
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Συνολοθεωρητική Τοπολογία, Συναρτησιακή Ανάλυση

e-mail : nkalam [ AT ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276425

Fax : 210-7276398

Γραφείο : 103

Προσωπική Ιστοσελίδα