Παπαναστασίου Νικόλαος


Θέση :
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Θεωρία Μέτρου, Συναρτησιακή Ανάλυση

e-mail : npapanas [ AT ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276370

Fax : 210-7276398

Γραφείο : 109

Προσωπική Ιστοσελίδα