Νεστορίδης Βασίλειος


Θέση :
Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Αρμονική και Μιγαδική Ανάλυση

e-mail : vnestor [ AT ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276304

Fax : 210-7276398

Γραφείο : 307

Βιογραφικό σημείωμα