Σπύρου Παναγιώτης


Θέση :
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Διδακτική των Μαθηματικών, Επιστημολογίες της Διδακτικής των Μαθηματικών, Τοπολογία Καμπύλων

e-mail : pspirou [ AT ] math.uoa.gr"

Τηλέφωνο : 210-7276392

Fax : 210-7276410

Γραφείο : 117

Προσωπική Ιστοσελίδα