Βαγγελάτου Ευτυχία


Θέση :
Επίκουρη καθηγήτρια

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Appearances of patterns in sequences of trials, Stochastic orders

e-mail : evagel [ AT ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276474

Fax : 210-7276381

Γραφείο : 332