Παπαγεωργίου Χαράλαμπος


Θέση :
Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Διακριτές κατανομές, Μέθοδοι εκτίμησης παραμέτρων, Χαρακτηρισμοί κατανομών, Στατιστικά Μεταδεδομένα, Ποιότητα Μεταδεδομένων, Μοντελοποίηση Μεταδεδομένων, Εξόρυξη δεδομένων.

e-mail : hpapageo [ AT ] math.uoa.gr

Τηλέφωνο : 210-7276323

Fax : 210-7276381

Γραφείο : 335

Προσωπική Ιστοσελίδα