Personal tools
You are here: Home Μεταπτυχιακά ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Document Actions

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μαθηματικών εξειδικεύει και συμπληρώνει τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης (40874/Β7/ΦΕΚ 706 15/4/2009) για την οργάνωση και λειτουργία Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μαθηματικών και του Νόμου 3685 του 2008. Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του ΕΚΠΑ και μπορεί να αναθεωρείται μία φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Μαθηματικών. Τυχόν αλλαγές, ισχύουν κάθε φορά από την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.


Άρθρο 2

Όργανα του Τμήματος του Π.Μ.Σ.

Τα όργανα του Τμήματος του Π.Μ.Σ. είναι:


(α) Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) : Η Γ.Σ.Ε.Σ., η σύνθεση της

οποίας ορίζεται στο Ν. 3685 / ΦΕΚ 148 / 16-7-2008.

(β) Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) : Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., είναι δεκαμελής και αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και 9 μέλη, εκ των οποίων 2 τουλάχιστον από τους Τομείς της Άλγεβρας-Γεωμετρίας, της Μαθηματικής Ανάλυσης, της Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, 1 μέλος από τον Τομέα της Διδακτικής. Επιπλέον, στη Σ.Ε. συμμετέχει 1 εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών (τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος) με δικαίωμα ψήφου. Της Σ.Ε. προεδρεύει ο Διευθυντής του

Π.Μ.Σ., ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2δ του Ν. 3685/ΦΕΚ 148 / 16-7-2008 και έχει τις προβλεπόμενες στο ίδιο άρθρο αρμοδιότητες.

(γ) Επιτροπές Παρακολούθησης (Ε.Π.) : Για το Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση των Μαθηματικών (Θεωρητικών Μαθηματικών) ορίζεται τετραμελής Επιτροπή Παρακολούθησης (E.Π.) (2 μέλη από τον Τομέα Άλγεβρας-Γεωμετρίας και 2 μέλη από τον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης). Για το Π.Μ.Σ. στις κατευθύνσεις Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, ορίζονται τριμελείς Επιτροπές Παρακολούθησης (Ε.Π.) με μέλη από τους Τομείς Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Μαθηματικής Ανάλυσης αντίστοιχα. Οι Ε.Π. ορίζονται με απόφαση της Σ.Ε. μετά από πρόταση των Τομέων. Οι παραπάνω επιτροπές συντονίζουν και παρακολουθούν τις σπουδές σε επιμέρους θέματα που αφορούν τα αντίστοιχα προγράμματα.


Άρθρο 3

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε., προκηρύσσεται ένας αριθμός θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε κατεύθυνση. Η προκήρυξη των θέσεων και η επιλογή γίνονται σε δύο στάδια.

Η πρώτη προκήρυξη γίνεται κατά κανόνα το Μάϊο και η αντίστοιχη επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια της Δέσμης Α (βλέπε άρθρο 5) και ολοκληρώνεται έως το τέλος Ιουνίου. Η δεύτερη προκήρυξη γίνεται τον Ιούλιο και η αντίστοιχη επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 5 και ολοκληρώνεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι πτυχιούχοι σχολών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 706/15-04-09 τ. Β), καθώς και τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών, οι οποίοι με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, θα έχουν εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την απόκτηση του πτυχίου τους.


Άρθρο 4

Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Με εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ έτος από την Γ.Σ.Ε.Σ. Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.), η οποία αποτελείται από τρία μέλη για κάθε κατεύθυνση.
Η Ε.Ε.Μ.Φ. αναλαμβάνει την αξιολόγηση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τους κατατάσσει κατά σειρά επιτυχίας. Η τελική επιλογή γίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από κοινή γραπτή εισήγηση της Ε.Ε.Μ.Φ. και της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Στη διαδικασία επιλογής καλούνται όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου.


Άρθρο 5

Κριτήρια Επιλογής

(α) Υπάρχουν δύο δέσμες κριτηρίων επιλογής:
ΔΕΣΜΗ Α: Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, βαθμός πτυχίου, συνέντευξη, ξένη γλώσσα, συστατικές επιστολές.
ΔΕΣΜΗ Β: Επίδοση σε εξετάσεις που διενεργούνται με τη φροντίδα της Ε.Ε.Μ.Φ., συνέντευξη, ξένη γλώσσα, συστατικές επιστολές.

Οι αντίστοιχες Ε.Ε.Μ.Φ. κάθε κατεύθυνσης, αποφασίζουν κάθε φορά, για την κατανομή του αριθμού των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. με βάση τα κριτήρια των Δεσμών Α ή Β.

(β) Η Ε.Ε.Μ.Φ. και η Σ.Ε. μπορούν να εισηγηθούν μικρότερο αριθμό εισακτέων από τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί.

(γ) Τα επιμέρους κριτήρια των Δεσμών Α και Β εξειδικεύονται ως εξής:

ΔΕΣΜΗ Α

(i) Προπτυχιακά Μαθήματα: Αθροίζεται η βαθμολογία κάθε υποψηφίου σε έντεκα προπτυχιακά μαθήματα. Τα μαθήματα κατά κατεύθυνση είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Απειροστικός Ι Πραγματική Ανάλυση Βασική Άλγεβρα

Απειροστικός ΙΙ Μιγαδική Ανάλυση Πιθανότητες Ι

Απειροστικός ΙΙΙ Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Γραμμική Άλγεβρα Ι Διαφορική Γεωμετρία Καμπυλών και Επιφανειών

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ


ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Απειροστικός Ι Μερ. Διαφ. Εξισώσεις ή Μέθοδοι Εφαρμ. Μαθηματικών

Απειροστικός ΙΙ Πραγματική Ανάλυση Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Απειροστικός ΙΙΙ Αριθμητική Ανάλυση Ι Πληροφορική Ι

Διαφ. Εξισώσεις Ι Γραμμική Άλγεβρα Ι Πιθανότητες Ι


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ


Έντεκα (11) μαθήματα που εντάσσονται στις επόμενες περιοχές με τουλάχιστον ένα μάθημα από κάθε περιοχή.

Απειροστικός Λογισμός, Γραμμική Άλγεβρα, Πιθανότητες, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Πληροφορική-Αριθμητική Ανάλυση.Σημείωση: Για φοιτητές άλλων Τμημάτων, η Ε.Ε.Μ.Φ. μπορεί να αντιστοιχεί τα παραπάνω προπτυχιακά μαθήματα σε μαθήματα με διαφορετικούς τίτλους, εφ΄ όσον το περιεχόμενό τους σε μεγάλο βαθμό είναι το ίδιο. Στην περίπτωση που σε ένα περιορισμένο αριθμό μαθημάτων δεν βρίσκονται αντίστοιχα μαθήματα, η Ε.Ε.Μ.Φ. μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο να λάβει μέρος σε αντίστοιχες προπτυχιακές εξετάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα. Αυτό θα γνωστοποιείται στον υποψήφιο μέσα σε ένα μήνα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Εναλλακτικά μπορεί να ζητηθεί από τον υποψήφιο να λάβει μέρος στις εξετάσεις της Δέσμης Β.

(ii) Βαθμός πτυχίου: Ο βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

(iii) Συνέντευξη: Η Ε.Ε.Μ.Φ. αποφασίζει ποιους υποψηφίους φοιτητές θα καλέσει σε συνέντευξη, σύμφωνα με τα προσόντα τους και τη δέσμη την οποία επιλέγουν. Η Ε.Ε.Μ.Φ. έχει δικαίωμα να παραπέμπει τους υποψηφίους σε εξέταση ή εξετάσεις της Δέσμης Β προκειμένου να διαμορφώσει τελική κρίση. Στοιχεία του υποψηφίου, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι, δημοσιεύσεις, διπλωματική εργασία, συστατικές επιστολές, αποτελέσματα εξετάσεων όπως GRE, κλπ., συνεκτιμώνται μαζί με την συνέντευξη σε κλίμακα 0-40 μονάδων.

(iv) Ξένη γλώσσα: Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν μία βασική ξένη γλώσσα. Ο έλεγχος επάρκειας της ξένης γλώσσας γίνεται με μία γραπτή εξέταση, που συνίσταται στη μετάφραση ενός μαθηματικού κειμένου και διεξάγεται από την Ε.Ε.Μ.Φ.. Η Ε.Ε.Μ.Φ. μπορεί να εξαιρέσει από αυτήν την εξέταση υποψηφίους που διαθέτουν αναγνωρισμένα διπλώματα, τα οποία εξασφαλίζουν την επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι αναμένεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. Η επάρκεια της Ελληνικής γλώσσας ελέγχεται από την Ε.Ε.Μ.Φ.

Η επιλογή γίνεται ανάμεσα στους υποψηφίους που κλήθηκαν σε συνέντευξη. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το συνολικό άθροισμα που έχει ως εξής:

άθροισμα βαθμών 11 μαθημάτων + 2×βαθμός πτυχίου + μονάδες συνέντευξης.


ΔΕΣΜΗ Β

(i) Εξετάσεις: Οι υποψήφιοι που επιλέγουν τη Δέσμη Β προσέρχονται σε εξετάσεις που διενεργεί η Ε.Ε.Μ.Φ. στις ενότητες:

 • Άλγεβρα

 • Ανάλυση

 • Πιθανότητες και Στατιστική

 • Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητική Ανάλυση

Κάθε υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει δύο από τις παραπάνω ενότητες, εκ των οποίων η μία θα είναι της κατεύθυνσής του, στις οποίες οφείλει να εξετασθεί επιτυχώς. Η εξέταση σε κάθε ενότητα είναι τρίωρη και η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα βασικά θέματα της ύλης των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων:

Άλγεβρα: Γραμμική Άλγεβρα Ι, ΙΙ. Επιπλέον, μόνο για τους υποψήφιους της Κατεύθυνσης Θεωρητικών Μαθηματικών: Βασική Άλγεβρα.
Ανάλυση: Απειροστικός Λογισμός Ι, ΙΙ. Επιπλέον, μόνο για τους υποψήφιους της Κατεύθυνσης Θεωρητικών Μαθηματικών: Πραγματική Ανάλυση.

Πιθανότητες και Στατιστική: Πιθανότητες Ι, Στατιστική Ι. Επιπλέον, μόνο για τους υποψήφιους της Κατεύθυνσης Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας : Πιθανότητες ΙΙ.

Διαφορικές Εξισώσεις & Αριθμητική Ανάλυση: Διαφορικές Εξισώσεις Ι, Αριθμητική Ανάλυση Ι. Επιπλέον, μόνο για τους υποψήφιους της Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Μαθηματικών : Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ.

(ii) Συνέντευξη: Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη από την Ε.Ε.Μ.Φ. Για περισσότερες πληροφορίες πρβλ. Δέσμη Α, (iii).

(iii) Ξένη γλώσσα: Πρβλ. Δέσμη Α, (iv).

Η επιλογή γίνεται ανάμεσα στους υποψηφίους που κλήθηκαν σε συνέντευξη. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το άθροισμα:

11×μέσο όρο των βαθμών των εξετάσεων στις δύο ενότητες + 2×βαθμό πτυχίου + μονάδες συνέντευξης.

(iv) Πτυχιούχοι που έχουν εξασφαλίσει υποτροφία του Ι.Κ.Υ. ή άλλων φορέων, η οποία δίνεται κατόπιν εξετάσεων, γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές (πέραν του προβλεπομένου αριθμού θέσεων) σε πρόγραμμα συναφές με την ερευνητική κατεύθυνση στην οποία έχει εγκριθεί η υποτροφία τους, έπειτα από συνέντευξη και μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. βάσει εισήγησης της Σ.Ε.

Άρθρο 6

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Για κάθε νέο μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται ένας ακαδημαϊκός σύμβουλος. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος είναι μέλος ΔΕΠ, επιλέγεται από την Ε.Π. της κατεύθυνσης που ακολουθεί ο φοιτητής, παρακολουθεί συμβουλεύει και καθοδηγεί τον μεταπτυχιακό φοιτητή, μέχρι αυτός να επιλέξει τον Επιβλέποντα Καθηγητή για την διπλωματική του εργασία ή μέχρι να ανακηρυχθεί υποψήφιος διδάκτορας. Ο φοιτητής οφείλει να ενημερώνει τον ακαδημαϊκό σύμβουλο για την πορεία των σπουδών του και ειδικότερα για την τελική διαμόρφωση των μαθημάτων στα οποία εγγράφεται κάθε εξάμηνο.


Άρθρο 7
Προϋποθέσεις για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καθορίζονται στο άρθρο 6 της Υ.Α 40874/Β7/ΦΕΚ 706 15/4/2009,με την επιπλέον προϋπόθεση ότι για την απόκτηση του ΜΔΕ στην κατεύθυνση των Θεωρητικών Μαθηματικών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα: Άλγεβρα Ι ή ΙΙ, Ανάλυση Ι ή ΙΙ και Γεωμετρία Ι ή ΙΙ.

(α) Σχετικά με τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας διευκρινίζονται τα εξής σημεία. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγγράψει διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα της κατεύθυνσής του. Για το σκοπό αυτό, μετά το τέλος του δευτέρου εξαμήνου των σπουδών του έρχεται σε συμφωνία με ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματός Μαθηματικών, προκειμένου το μέλος αυτό να είναι ο επιβλέπων καθηγητής της διπλωματικής του εργασίας. Ο επιβλέπων προτείνει στην αντίστοιχη Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. τα δύο άλλα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, καθώς και το θέμα της διπλωματικής εργασίας. Τα τρία μέλη της επιτροπής αποτελούν την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Ο φοιτητής επεξεργάζεται το θέμα της διπλωματικής του εργασίας και την παρουσιάζει, σε δημόσια διάλεξη, ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με γραπτή βεβαίωση της τελευταίας ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει την υποχρέωση της διπλωματικής εργασίας.

(β) Περαιτέρω προϋποθέσεις για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι:

i) η κατάθεση της εργασίας, σε δύο αντίτυπα, ένα στη βιβλιοθήκη του Τμήματος και ένα στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επίσης κατατίθεται και το ηλεκτρονικό αρχείο της εργασίας.

ii) η βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη προς τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιστρέψει όλα τα βιβλία που τυχόν έχει δανειστεί στη διάρκεια των σπουδών του

iii) η βεβαίωση από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών ότι έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις σχετικά με τις επιτηρήσεις των εξετάσεων.

(γ) Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του το πολύ σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα. Για σοβαρούς λόγους η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από αίτηση του φοιτητή και εισήγηση της Σ.Ε., μπορεί να παρατείνει τις σπουδές ενός φοιτητή για 12 το πολύ μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φοιτητής διαγράφεται από το μητρώο μεταπτυχιακών φοιτητών.

(δ) Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να εγκρίνει την προσωρινή αναστολή των σπουδών ενός μεταπτυχιακού φοιτητή, μετά από αίτησή του και εισήγηση της Σ.Ε, για το πολύ 12 μήνες.


Άρθρο 8

Λειτουργία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

(α) Ο ελάχιστος αριθμός εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών για να προσφερθεί ένα μεταπτυχιακό μάθημα επιλογής είναι 3. Αν ο αριθμός φοιτητών στο τέλος της τρίτης εβδομάδας των μαθημάτων είναι μικρότερος του 3, ο διδάσκων οφείλει να ενημερώσει τον Τομέα που έχει την ευθύνη της ανάθεσης του μαθήματος και τον Τομέα στον οποίο ανήκει.

(β) Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αντίστοιχης Ε.Π. και του διδάσκοντα, μπορούν να εγγράφονται προπτυχιακοί φοιτητές και να λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις. Ο βαθμός τους δεν λαμβάνεται υπόψη για το πτυχίο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσόν για Μεταπτυχιακές Σπουδές ή και να αναγνωρισθεί σε κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μελλοντικά.


Άρθρο 9

Αναγνωρίσεις Μεταπτυχιακών Μαθημάτων και

Συμπλήρωση Ελλείψεων Προπτυχιακού Επιπέδου

(α) Η αναγνώριση μεταπτυχιακών μαθημάτων, που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν ενδεχομένως παρακολουθήσει επιτυχώς προ της εγγραφής τους, γίνεται μετά από αίτησή τους και εξετάζεται κατά περίπτωση από τη Σ.Ε. Ο αριθμός των μαθημάτων που θα αναγνωρίζονται δεν μπορεί να υπερβεί τα 2/3 του αριθμού των απαιτουμένων μαθημάτων για την οικεία κατεύθυνση. Επίσης το άθροισμα του αριθμού των μαθημάτων που θα αναγνωρίζονται σύμφωνα με το παρόν Άρθρο με τον αριθμό που θα αντικατασταθούν σύμφωνα με το Άρθρο 10 δεν μπορεί να υπερβεί το επτά (7).

(β) Φοιτητές, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί στο Π.Μ.Σ. και για τους οποίους διαπιστώνονται ελλείψεις προπτυχιακού επιπέδου, μπορεί να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν ή και να εξεταστούν σε συγκεκριμένα προπτυχιακά μαθήματα μετά από εισήγηση της Σ.Ε.

Άρθρο 10

Επιλογή μεταπτυχιακών μαθημάτων από άλλα ΠΜΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να επιλέγουν μεταπτυχιακά μαθήματα από άλλα ΠΜΣ, με τους εξής περιορισμούς: μπορούν να αντικαταστήσουν μέχρι δύο (2) μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους με μεταπτυχιακά μαθήματα με ουσιαστικό μαθηματικό περιεχόμενο, που θα έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σε άλλα ΠΜΣ με την προϋπόθεση ότι το άθροισμα του αριθμού των μαθημάτων που θα αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 9 με τον αριθμό μαθημάτων που θα αντικατασταθούν σύμφωνα με το παρόν Άρθρο δεν μπορεί να υπερβεί το επτά (7). Για την παρακολούθηση μαθημάτων σε άλλα ΠΜΣ, με σκοπό τη μελλοντική αναγνώριση της ισοδυναμίας τους, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Ε.Π. της κατεύθυνσης του φοιτητή και η δήλωσή τους στη Γραμματεία του Τμήματος στις καθορισμένες προθεσμίες. Η αναγνώριση γίνεται από τη Σ.Ε.


Άρθρο 11

Άλλες υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών

(α) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται (άρθρο 6 στ του Νόμου 3685 του 2008) να προσφέρουν ολιγόωρη επικουρική εργασία στο Τμήμα (διδασκαλία ασκήσεων, επίβλεψη εργαστηρίων και εξετάσεων κλπ.). Το ακριβές είδος και ο χρόνος απασχόλησης καθορίζονται από τη Σ.Ε. και εγκρίνονται από την Γ.Σ.Ε.Σ.

(β) Οι ακριβείς υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών σε σχέση με την επιτήρηση εξετάσεων καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησης αυτών καθορίζονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής Εξετάσεων του Τμήματος.


Άρθρο 12

Πρόγραμμα μαθημάτων

(α) Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι Ε.Π. σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Τομείς υποβάλλουν προς την Σ.Ε. την εισήγησή τους για το Πρόγραμμα Σπουδών (κατάλογο μαθημάτων) της οικείας κατεύθυνσης για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος με την ακόλουθη διαδικασία.

 1. Οι Ε.Π. αφού ζητήσουν προτάσεις από μέλη ΔΕΠ για τα μεταπτυχιακά μαθήματα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, προτείνουν στη Σ.Ε. τον κατάλογο μαθημάτων.

 2. Η Σ.Ε. διαμορφώνει τον κατάλογο των προτεινόμενων μαθημάτων και τον διαβιβάζει εγκαίρως στους Τομείς που πραγματοποιούν αναθέσεις από αυτόν. Στη συνέχεια οι προτάσεις των Τομέων υποβάλλονται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος η οποία αποφασίζει τελικά.

(β) Σε περίπτωση που ένα μάθημα διδάσκεται σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ευθύνης άλλου ή άλλων τομέων, η αντίστοιχη ανάθεση γίνεται σε συνεργασία με τους άλλους εν λόγω Tομείς.

(γ) Σε αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις για την ένταξη νέων μεταπτυχιακών μαθημάτων θα πρέπει οι Τομείς να υποβάλουν τις σχετικές προτάσεις στη Συντονιστική Επιτροπή τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη του εκάστοτε εξαμήνου.


Άρθρο 13

Διδακτορική Διατριβή

(α) Η Γ.Σ.Ε.Σ ορίζει τη Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (Σ.Ε.Δ.Σ), αντικείμενο εργασιών της οποίας είναι όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μαθηματικών. Η Σ.Ε.Δ.Σ. εισηγείται τις προτάσεις στην Γ.Σ.Ε.Σ.

Η Σ.Ε.Δ.Σ. είναι δεκαμελής και αποτελείται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και 9 μέλη, εκ των οποίων 2 τουλάχιστον από τους Τομείς της Άλγεβρας-Γεωμετρίας, της Μαθηματικής Ανάλυσης, της Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, 1 μέλος από τον Τομέα της Διδακτικής. Επιπλέον στη Σ.Ε.Δ.Σ. συμμετέχει 1 εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών (τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος) με δικαίωμα ψήφου. Της Σ.Ε.Δ.Σ. προεδρεύει ο Διευθυντής ΠΜΣ.


(β) Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Μαθηματικών πρέπει να ανακηρυχθεί Υποψήφιος Διδάκτορας (Υ.Δ.). Οι προϋποθέσεις για την ανακήρυξή του σε Υ.Δ. είναι οι ακόλουθες:

(i) Να υποβάλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία.

(ii) Να κατέχει Μ.Δ.Ε. (άρθρο 9, παράγραφος 1β, Νόμος 3685 του 2008).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που καθορίζονται από τη Σ.Ε.Δ.Σ., με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορούν να γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που δεν κατέχουν Μ.Δ.Ε. (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9, παράγρ. 1β και 3γ, Νόμος 3685 του 2008).

(iii) Να εξετασθεί επιτυχώς στις Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις (Γ.Μ.Ε.), σε μία από τις κατωτέρω επιστημονικές περιοχές:

 • Άλγεβρα

 • Ανάλυση

 • Βιοστατιστική

 • Γεωμετρία

 • Διδακτική των Μαθηματικών

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

 • Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών

 • Λογική και Αλγόριθμοι

 • Πιθανότητες-Στοχαστικές Ανελίξεις και Επιχειρησιακή Έρευνα

 • Πιθανότητες και Στατιστική

Οι Γ.Μ.Ε. διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, Μάιο και Νοέμβριο. Είναι γραπτές και αν η επιτροπή που τις διενεργεί κρίνει, και προφορικές. Πραγματοποιούνται από τριμελή επιτροπή κατά επιστημονική περιοχή, η οποία προτείνεται από τη Σ.Ε.Δ.Σ. και ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και έχει θητεία ενός έτους. Η εξεταστέα ύλη για κάθε περιοχή των Γενικών Μεταπτυχιακών Εξετάσεων προτείνεται από τη Σ.Ε.Δ.Σ. και αποφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται τον Ιούλιο κάθε έτους, για το επόμενο έτος. Μετά το πέρας των Γενικών Μεταπτυχιακών Εξετάσεων, τα δοθέντα θέματα κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τις αντίστοιχες επιτροπές διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων.

Κάθε φοιτητής μπορεί να πάρει μέρος στις Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις το πολύ δύο φορές.


(β) Με εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Σ. η Γ.Σ.Ε.Σ. ανακηρύσσει τους υποψηφίους διδάκτορες .

(γ) Μετά την ανακήρυξή του σε Υ.Δ. και αφού ο Υ.Δ. έλθει σε συμφωνία με ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών, προκειμένου το μέλος αυτό να είναι ο επιβλέπων καθηγητής της διδακτορικής του διατριβής, υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία μέσα σε διάστημα το πολύ έξι μηνών από την ανακήρυξή του. Σε περίπτωση που παρέλθουν έξι μήνες από την ανακήρυξή του χωρίς να έχει γίνει η σχετική αίτηση, επιλαμβάνεται του θέματος η Σ.Ε.Δ.Σ. και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ.

(δ) Ο επιβλέπων καθηγητής προτείνει στην Σ.Ε.Δ.Σ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, καθώς και το θέμα της διδακτορικής διατριβής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Σ.

(ε) Οι Υ.Δ. μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορούν να εγγράφονται, να παρακολουθούν και λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Ο αριθμός αυτών των υποψηφίων διδακτόρων προσμετράται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού φοιτητών για να προσφερθεί το μάθημα.


(στ) Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον Υ.Δ. υποβάλλει στη Σ.Ε.Δ.Σ. έκθεση προόδου στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Εφόσον η πρόοδος κριθεί ικανοποιητική από τη Σ.Ε.Δ.Σ., ο Υ.Δ. μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο έτος φοίτησης. Σε περίπτωση που η πρόοδος του Υ.Δ. δεν κριθεί ικανοποιητική, η Σ.Ε.Δ.Σ. οφείλει να ενημερώσει τον Υ.Δ. γραπτώς για τις ελλείψεις ή/και αδυναμίες που εντοπίζονται στην έκθεση προόδου του και να προτείνει τρόπους βελτίωσης. Ο Υ.Δ. θα μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο έτος φοίτησης  με τον περιορισμό ότι σε ενδεχόμενη δεύτερη έκθεση μη ικανοποιητικής προόδου, κατά τα επόμενα δύο χρόνια της διδακτορικής διατριβής, η συνολική πρόοδος θα κρίνεται αρνητική και η Σ.Ε.Δ.Σ. θα εισηγείται στην Γ.Σ.Ε.Σ. τη διαγραφή του Υ.Δ. από το Π.Μ.Σ. Η έκθεση της ετήσιας προόδου του Υ.Δ. θα καταχωρείται στον ατομικό φάκελό του.


(ζ) Η τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής, γίνεται από επταμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Η εξεταστική επιτροπή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Σ. Για το σκοπό αυτό κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής στοιχεία: (i) Η διδακτορική διατριβή του υποψηφίου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. (ii) Εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του υποψηφίου στην Σ.Ε.Δ.Σ. η οποία θα περιέχει σύντομη περιγραφή των αποτελεσμάτων της διατριβής. (iii) Aπόδειξη αποδοχής για δημοσίευση μιας τουλάχιστον εργασίας του υποψήφιου διδάκτορα με αποτελέσματα της διδακτορικής του διατριβής σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό με κριτές, ή σε Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με κριτές σε έναν από τους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης. Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη.


(η) Οι Υ.Δ. υποχρεούνται να συνεισφέρουν στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες του Τμήματος Μαθηματικών (άρθρο 9, παράγραφος 1δ, Νόμος 3685 του 2008). Οι ακριβείς υποχρεώσεις τους καθορίζονται κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.Άρθρο 14


Μεταβατικές διατάξεις


(α) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενεγράφησαν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος για πρώτη φορά πριν το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 μπορούν να επιλέξουν αν θα ακολουθήσουν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που ίσχυαν κατά την περίοδο της πρώτης εγγραφής τους (ΦΕΚ 575/τ.Β΄/12.5.2003 σε συνδυασμό με τον παλαιό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών) ή να ακολουθήσουν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 706/15.4.2009 και τον παρόντα κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Κατά την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, οι φοιτητές αυτοί θα πρέπει να δηλώσουν αμετάκλητα στη γραμματεία του Τμήματος κατά πόσον θα ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή του παλαιού όσον αφορά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

(β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα ακολουθούν τις προϋποθέσεις του παλαιού ΠΔ -κανονισμού σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσής τους, μπορούν να δηλώνουν μαθήματα τα οποία δεν υπήρχαν στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών. Η αντιστοίχηση των μαθημάτων αυτών με μαθήματα του παλαιού καταλόγου ώστε να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις του κανονισμού σπουδών θα γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών με αίτησή τους που θα γίνεται πριν τη δήλωση των μαθημάτων.

(γ) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενεγράφησαν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος για πρώτη φορά πριν το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θεωρούνται ότι πληρούν την απαίτηση (α-ii) του άρθρου 9 του παλαιού κανονισμού σχετικά με την παρακολούθηση μαθημάτων για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος και υπάγονται αυτόματα στη διαδικασία για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος σύμφωνα με το ΦΕΚ 706/15.4.2009 και τον παρόντα κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενεγράφησαν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος για πρώτη φορά πριν το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μπορούν είτε να επιλέξουν να ακολουθήσουν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος που ίσχυαν κατά την περίοδο της πρώτης εγγραφής τους (ΦΕΚ 575/τ.Β΄/12.5.2003 σε συνδυασμό με τον παλαιό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών) ή να ακολουθήσουν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος σύμφωνα με το ΦΕΚ 706/15.4.2009 και τον παρόντα κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών, αφού πρώτα ολοκληρώσουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσής τους. Οι φοιτητές αυτοί που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν τις προϋποθέσεις του παλαιού κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, χωρίς την κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης, έχουν ελάχιστο χρόνο για την περάτωση του Διδακτορικού Διπλώματός τους τα 4 χρόνια από την ανακήρυξή τους σε υποψήφιους διδάκτορες.

(δ) Για οποιαδήποτε θέμα που δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό των μεταπτυχιακών φοιτητών – υποψηφίων διδακτόρων που ενεγράφησαν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος για πρώτη φορά πριν το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών .
Άρθρο 15


Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, σχετικό με τις μεταπτυχιακές σπουδές, για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισμό, ή στην υπουργική απόφαση, ή στο Νόμο 3685 του 2008, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. ή της Σ.Ε.Δ.Σ.
Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: