Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Ανάλυση και Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας (Quantum Information Theory) Πρώτη ενημερωτική συνάντηση

Πότε 05/10/2018
από 15:00 έως 17:00
Που Α32
Παριστάμενοι Η Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας είναι μία επιστημονική περιοχή που συγκεντρώνει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες.
Η περιοχή αυτή χρησιμοποιεί εργαλεία και ιδέες από τα Μαθηματικά, την Φυσική, την Πληροφορική και έχει εφαρμογές στις επιστήμες του μηχανικού. Αποτελεί σημείο συνάντησης ανάμεσα στους κλάδους αυτούς.
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν θέματα από την μαθηματική θεμελίωση της Κβαντικής Θεωρίας Πληροφορίας.
Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν θέματα από την Θεωρία Τελεστών, την Ασυμπτωτική Γεωμετρική Ανάλυση και την Εργοδική Θεωρία τα οποία βρίσκονται στον κορμό της μαθηματικής θεωρίας της Κβαντικής Θεωρίας Πληροφορίας.
Έννοιες που θα μας απασχολήσουν περιλαμβάνουν:
Κβαντικά κανάλια (Quantum channels)
Θεωρία χώρων Τελεστών (Operator Spaces)
Τανυστικά γινόμενα
Κλασικές και Κβαντικές Καταστάσεις (States)
Entanglement of Quantum States and asymptotic properties
Αναλλοίωτα μέτρα και συγκέντρωση του μέτρου
Κλασική και Κβαντική Εντροπία
Quantum Capacities
Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλους. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προχωρημένους προπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές.
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προαπαιτούμενα, πέρα από βασικές έννοιες Πραγματικής και Συναρτησιακής Ανάλυσης και Γραμμικής Άλγεβρας.
Τα θέματα που θα παρουσιαστούν θα αναπτύσσονται αυτοδύναμα.
Στις παρουσιάσεις θα έχουμε κατ’ αρχήν οδηγό το βιβλίο
The Theory of Quantum Information (Cambridge University Press, April 2018) του John Watrous. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο https://cs.uwaterloo.ca/~watrous/TQI/
Σχετική Βιβλιογραφία:
• Alice and Bob Meet Banach: The Interface of Asymptotic Geometric Analysis and Quantum Information Theory, (ΑΜS Mathematical Surveys and Monographs 223, 2017) Guillaume Aubrun και Stanisław J. Szarek.
• The Functional Analysis of Quantum Information Theory, Ved Prakash Gupta, Prabha Mandayam and V. S. Sunder — a collection of notes based on lectures by Gilles Pisier, K. R. Parthasarathy, Vern Paulsen and Andreas Winter.
• Εntanglement and non-locality, PMATH 990/QIC 890
________________________________________
• Διοργάνωση:
Μ. Ανούσης, Δ. Γατζούρας, Α. Γιαννόπουλος, Α. Κατάβολος
________________________________________
Προτεινόμενο πρόγραμμα
• Κάθε Παρασκευή ώρα 15:00 στην Αίθουσα Α32
________________________________________
Πληροφορίες στη σελίδα του σεμιναρίου http://users.uoa.gr/~akatavol/anak1819.html
Προσθήκη γεγονότος στο ημερολόγιο vCal
iCal