Παλαιότερα Συνέδρια/Σεμινάρια

Συνέδρια, Σεμινάρια και διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν από το τμήμα Μαθηματικών
Τίτλος Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Τερματισμού Τοποθεσία
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - Ι. Γιαγκίνης 07/07/2017 12:00 07/07/2017 13:00 Αίθουσα Γ31
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - Δ. Μοσχονάς 07/07/2017 13:00 07/07/2017 14:00 Α31
Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής - Κ. Τζιρώνης 11/07/2017 12:30 11/07/2017 13:30 Α12
Σεμινάριο Διαφορικής Γεωμετρίας και Εφαρμογές - Ε. Σαριδάκης 12/07/2017 11:00 12/07/2017 13:00 A12
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - C. Sula 13/07/2017 09:30 13/07/2017 10:30
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - Ν. Βαμβακάς 13/07/2017 14:00 13/07/2017 15:00 Α31
Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Δ. Ζώρος 17/07/2017 10:00 17/07/2017 11:00 Α11
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - Κούνη 21/07/2017 15:00 21/07/2017 16:00 Γ31
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - Δ. Καρκαζής 05/09/2017 13:30 05/09/2017 14:30
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - Ν. Κατσούρος 12/09/2017 13:00 12/09/2017 14:00
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - Ν. Αλεξανδράκης 14/09/2017 13:00 14/09/2017 14:00 Α12
Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Α. Δελής 18/09/2017 13:00 18/09/2017 14:00 Α11
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - Π. Πανταβός 22/09/2017 09:00 22/09/2017 10:00 A11
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - Δ. Κάρδαρης 22/09/2017 10:30 22/09/2017 11:30 A11
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - Α. Μαρκουλιδάκης 25/09/2017 10:00 25/09/2017 11:00 Γ31
Νέα Ημερομηνία Παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας - Π. Τσελεκίδης 25/09/2017 15:00 25/09/2017 16:00 A11