Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - Ι. Γιαγκίνης

Πότε 07/07/2017
από 12:00 έως 13:00
Που Γ31
Παριστάμενοι Ο κύριος Ιωάννης Γιαγκίνης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Κατεύθυνση
Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική του εργασία με τίτλο:
«Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών Αθήνας των ετών 2000-2015»
την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Γ31.
Η Τριμελής Επιτροπή
Λ. Μελιγκοτσίδου
Α. Μπουρνέτας
Φ. Σιάννης (Επιβλέπων)
Προσθήκη γεγονότος στο ημερολόγιο vCal
iCal
Αρχειοθέτηση