Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - Σ. Μπότσι

Πότε 28/06/2017
από 12:00 έως 13:00
Που Α32
Προσθήκη γεγονότος στο ημερολόγιο vCal
iCal

Ο κύριος Στέλιος-Εριόν Μπότσι, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Κατεύθυνση Θεωρητικών Μαθηματικών, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική του εργασία με τίτλο: «Το θεώρημα διακριτοποίησης του Bourgain και ομοιόμορφη προσέγγιση με αφφινικές συναρτήσεις» την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Α32.

Η Τριμελής Επιτροπή

Δ. Γατζούρας

Α. Γιαννόπουλος (επιβλέπων)

Τ. Χατζηαφράτης