Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Σεμινάριο Μιγαδικής και Αρμονικής Ανάλυσης - Α. Καμπούκου

Πότε 05/12/2017
από 11:00 έως 13:00
Που Α32
Προσθήκη γεγονότος στο ημερολόγιο vCal
iCal

Ομιλήτρια: Αγγελική Καμπούκου ΕΚΠΑ

 

Ώρα 11:00-13:00

 

Τίτλος: «Χώροι με διαχωρίσιμο Banach μοντέλο»

Περίληψη: Ένας τοπολογικός διανυσματικός χώρος Χ έχει ως μοντέλο διαχωρίσιμο χώρο Banach, αν είναι η εικόνα ενός διαχωρίσιμου χώρου Banach μέσω μιας συνεχούς και γραμμικής απεικόνισης. Θα δούμε ότι σε κάθε απειροδιάστατο χώρο Banach υπάρχει υπόχωρος με διαχωρίσιμο Banach μοντέλο, με οσοδήποτε μεγάλη πολυπλοκότητα στην ιεραρχία των συνόλων Borel. Το ίδιο συμπέρασμα ισχύει και για απειροδιάστατο χώρο Fréchet.

Αυτό είναι αποτέλεσμα του Jean Saint Raymond στο Espaces à modèle séparable (Annales de l' institut Fourier, 1976) . Εμείς θα δούμε την απόδειξη των Longyun Ding και Su Gao στο On separable Banach subspaces, (J. Math. Anal. Appl., 2008).

 

Αρχειοθέτηση