Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα


Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στα εξής Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών:

από κοινού με το Τμήμα Πληροφορικής  του Παν/μίου Αθηνών, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών και τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.

από κοινού με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

από κοινού με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

από κοινού με τα Τμήματα: "Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας" και "Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης" του Ε.Κ.Π.Α. αφ’ ενός και αφ’ ετέρου με τα Τμήματα "Μαθηματικών και Στατιστικής" και "Επιστημών Αγωγής" του Πανεπιστημίου Κύπρου".