Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Διδάκτορες του Τμήματος Μαθηματικών
2017


  • Δελής Αναστάσιος

Γεωμετρικά Προβλήματα στην Θεωρία Διαφορισιμότητας

   Επιβλέπων: Α. Μελάς  • Δημητρούλα Σωτηρία

Ο τελεστής μακρινού πεδίου στην επίλυση αντίστροφων προβλημάτων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφα μέσα

   Επιβλέπων: Χ.Ε. Αθανασιάδης  • Ζώρος Δημήτριος

Παρεμποδίσεις και Αλγόριθμοι για Προβλήματα Διατάξεων σε Γραφήματα- Obstructions and Algorithms for Graph Layouts Problems

   Επιβλέπων: Δ. Θηλυκός  • Μακρίδης Κωνσταντίνος

Εφαρμογές του θεωρήματος Baire στη Μιγαδική Ανάλυση σε μία και πολλές μιγαδικές μεταβλητές/Applications of Baire’s Category Theorem in Complex Analysis in One and Several complex variables

   Επιβλέπων: Β. Νεστορίδης  • Μανουσάκη Παναγιώτα

Ευσταθής ομολογία προτύπων

   Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ  • Μητρόπουλος Ανδρέας

Εργοδική θεωρία Ramsey και εφαρμογές

   Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη  • Τζιρώνης Κωνσταντίνος

Παραστάσεις Συμπληρούμενων Τοπολογικών Αλγεβρών

   Επιβλέπουσα: Μ. Χαραλαμπίδου  • Χιώνη Λαμπρινή

Πιθανοθεωρητικές μέθοδοι στην Κυρτή Γεωμετρική Ανάλυση

   Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος  • Φίκα Παρασκευή

Αριθμητικές μέθοδοι εκτίμησης συναρτήσεων πινάκων

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη
2016


  • Γεώργιος Τασσόπουλος

Η σχέση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης με την τελικά περιοδική ανθυφαίρεση στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης  • Καπετανάς Ελευθέριος

Πεποιθήσεις και στάσεις των μαθητών του Λυκείου για τα Μαθηματικά, παράγοντες που τις διαμορφώνουν και σύνδεσή τους με τη Μαθηματική επίδοση

   Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης  • Φαλιάγκας Απόστολος

Γεωμετρική μελέτη λύσεων ελλειπτικών συστημάτων μεταβολικής δομής με δυναμικά αλλαγής φάσεων και σχετικά προβλήματα ελαχιστικών επιφανειών

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος

2015


  • Λαμπρινίδης Διονύσιος

Η ανθυφαιρετική φύση των μαθημάτων στον Πλάτωνα

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης  • Αντωνόπουλος Παναγιώτης

Ποιοτική Μελέτη Λύσεων Μη Γραμμικών Ελλειπτικών Συστημάτων

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος  • Γιαννουδοβαρδή Μάρθα Καλλιόπη

Διασπάσεις Ομάδων και Σχεδόν Ισομετρίες

   Επιβλέπων: Π. Παπάζογλου  • Μαρκεσίνης Ελευθέριος

Κλασικές θέσεις κυρτών σωμάτων

   Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος

2014


  • Αργυροπούλου Ευτυχία

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα της Επιστήμης των Yλικών

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής  • Καναβέτας Οδυσσέας

Βελτιστοποίηση στοχαστικών συστημάτων και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας  • Κουτσώνας Αθανάσιος

Διδιαστατότητα: Θεωρία και Αλγοριθμικές Εφαρμογές

   Επιβλέπων: Δ. Θηλυκός  • Μάνου Αθανασία

Συστήματα εξυπηρέτησης με μεταβαλλόμενες παραμέτρους - Υπολογιστικές τεχνικές και προβλήματα ελέγχου

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου  • Μπούνταλη Όλγα

Στρατηγικοί πελάτες σε συστήματα αναμονής με ομαδικές αναχωρήσεις πελατών

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου  • Σκουρογιάννης Κωνσταντίνος

Μεικτά προβλήματα συνοριακών τιμών στη σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από χειρόμορφα υλικά

   Επιβλέπων: Χριστόδουλος Αθανασιάδης  • Σταυρακάκης Παντελής

Γεωμετρία των Lq- κεντροειδών σωμάτων

   Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος  • Χάλκος Στυλιανός

Προβλήματα κυματικής διάδοσης και σκέδασης

   Επιβλέπων: Χριστόδουλος Αθανασιάδης

2013


  • Βριτσίου Βεατρίκη-Ελένη

Γεωμετρία των ισοτροπικών λογαριθμικά-κοίλων μέτρων

   Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος  • Ζαρακάς Ιωάννης

Παραγωγίσεις Αλγεβρών μη-φραγμένων τελεστών Hilbert proC*-Διπρότυπα

   Επιβλέπουσα: Μ. Φραγκουλοπούλου  • Παραμαντζόγλου Παναγιώτης

Περί της τομής των πεπερασμένα παραγόμενων υποομάδων μιας ομάδας.Η ιδιότητα Howson στα ελεύθερα γινόμενα με αμάλγαμα και τις ΗΝΝ-επεκτάσεις

   Επιβλέπων: Δ. Βάρσος  • Σαββίδου Χριστίνα

Βαρυκεντρικές Υποδιαιρέσεις, Σμήνη και Απαρίθμηση Μεταθέσεων

   Επιβλέπων: Χρήστος Αθανασιάδης

2012


  • Βαλέττας Πέτρος

Προβλήματα Ασυμπτωματικής Γεωμετρικής Ανάλυσης

   Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος  • Γεωργόπουλος Παναγιώτης

Ομοιόμορφα κατανεμημένες ακολουθίες ως προς αναλλοίωτα μέτρα και πυκνότητα μέτρων Radon

   Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς  • Γιαννοπούλου Αρχοντία

Μερικές Διατάξεις και Αλγόριθμοι σε Γραφήματα

   Επιβλέπων

:

   Δ. Θηλυκός  • Δάμιαλης Απόστολος

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα Αλλαγής Φάσεων

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος  • Δάσιος Ιωάννης

Μελέτη Ιδιαζόντων Γραμμικών Συστημάτων Διακριτού Χρόνου και Εφαρμογές

   Επιβλέπων: Γ. Καλογερόπουλος  • Δήμου Σπυρίδων

Η ιδιότητα της μη –ευαισθησίας σε ουρές με ομαδικές αφίξεις και μελέτη μοντέλων γεωμετρικών εγκαταλείψεων σε ουρές με απουσίες του υπηρέτη

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου  • Ψάλτης Προκόπιος

Γεωμετρικές Μέθοδοι στη Θεωρία Αναπαραστάσεων

   Επιβλέπων: Π. Παπάζογλου

 


2011


  • Δημητρίου Ξενοφών

Συγκλίσεις ακολουθιών μέτρων και μετρησίμων συναρτήσεων

   Επιβλέπων: Ν. Παπαναστασίου  • Κουτσογιάννης Ανδρέας

Θέματα της Εργοδικής Θεωρίας Ramsey

   Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη  • Κατζουράκης Νικόλαος

Μη Γραμμικά Συστήματα Ελλειπτικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος  • Μπίρμπα-Παππά Σοφία

Η μαθηματική ερμηνεία της έννοιας της δόξας στην Πλατωνική φιλοσοφία

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης  • Γερανιός Χαράλαμπος

Προβλήματα στην Modular Θεωρία Αναπαραστάσεων και Θεωρία Αναλλοίωτων

   Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας  • Τσακανίκας Ιωάννης

Phantom Maps στην Θεωρία Ομοτοπίας

   Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ  • Κακαριάδης Ευγένιος

Χώροι Τελεστών και Αλγεβρες Τελεστών

   Επιβλέπων: Α. Κατάβολος  • Καμπούκος Κυριάκος

Τοπολογικές Ιδιότητες Χώρων Banach

   Επιβλέπων: Σ. Μερκουράκης  • Μεταξάς Νικόλαος

Η Ανάλυση της Επιχειρηματολογίας των Καθηγητών Μαθηματικών ως Εργαλείο Μελέτης της Επαγγελματικής τους Γνώσης

   Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης  • Κοσπεντάρης Γεώργιος

Οι Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Οπτικο-Χωρικής Σκέψης και Γεωμετρικής Γνώσης

   Επιβλέπων: Π. Σπύρου  • Μαστορίδης Ελευθέριος

Οριο και Συνέχεια: Γνώσεις Διδασκόντων στη Μέση Εκπαίδευση

   Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης  • Στράντζαλος Αθανάσιος

Συμβολή στη Μελέτη των Γεωμετρικών μετασχηματισμών από Ιστορική, Διδακτική και Μαθηματική Αποψη

   Επιβλέπων: Δ. Λάππας

 


2010


  • Πούλιος Κωνσταντίνος


Απειροσυνδυαστικές μέθοδοι σε θέματα Συναρτησιακής Ανάλυσης και η ιδιότητα Σταθερού Σημείου

   Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς  • Καλλιπολίτη Μυρτώ


Συνδυαστική και Τοπολογία της Απολύτου Διάταξης σε Πεπερασμένες Ομάδες Coxeter

   Επιβλέπων: Χ. Α. Αθανασιάδης  • Δαφνής Νικόλαος


Πιθανοθεωρητικές μέθοδοι στην Ασυμπτωτική Γεωμετρική Ανάλυση

   Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος  • Βερύκιος Πέτρος


Συναρτησιακή προσέγγιση βασικών μαθηματικών εννοιών στο Γυμνάσιο

   Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη

 


2009


  • Καντά Σπυριδούλα


Προβλήματα Ισορροπίας και Αποτίμησης Απόδοσης στη Θεωρία των Ουρών Αναμονής

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου  • Γρηγοριάδης Βασίλειος


Κατασκευαστική περιγραφική θεωρία συνόλων και εφαρμογές στην Ανάλυση

   Επιβλέπων: Γ. Μοσχοβάκης  • Καποδίστρια Στέλλα


Υπολογισμοί Στάσιμων Χαρακτηριστικών Πολυδιάστατων Μαρκοβιανών Αλυσίδων και Εφαρμογές στις Ουρές Αναμονής

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου  • Τουλόπουλος Ιωάννης


Αριθμητική επίλυση υπερβολικών διαφορικών εξισώσεων με τη μέθοδο των ασυνεχών πεπερασμένων στοιχείων

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής  • Ποδάρα Χριστίνα


Ομολογικές ιδιότητες Frechet και τοπικά C*-αλγεβρών

   Επιβλέπουσα: Μ. Φραγκουλοπούλου  • Τσιρίβας Νικόλαος


Καθολικές σειρές συναρτήσεων και υπερκυκλικότητα

   Επιβλέπων: Β. Νεστορίδης  • Τριανταφύλλου Δημήτριος


Αλγόριθμοι υπολογισμού τάξης και μηδενοχώρου πινάκων Sylvester, Toeplitz και εφαρμογές

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη  • Παπαχριστόδουλος Χρήστος


Σύγκλιση ακολουθιών μετρησίμων συναρτήσεων

   Επιβλέπων: Ν. Παπαναστασίου  • Καραγεώργος Αθανάσιος


Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών γενικευμένων συστημάτων ελέγχου

   Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος  • Παναγόπουλος Δημήτριος


Ομάδες που ικανοποιούν την εικασία του Bass

   Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ

 


2008


  • Αφένδρας Γεώργιος


Φράγματα διασποράς συναρτήσει παραγώγων/διαφορών ανωτέρας τάξεως

   Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος  • Μπιζά Ειρήνη


Διαισθητικές αντιλήψεις των μαθητών για την εφαπτόμενη ευθεία στην Ανάλυση

   Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης  • Κραββαρίτης Χρήστος


Μεθοδολογία υπολογισμού οριζουσών για πίνακες στάθμης και εφαρμογή στο πρόβλημα του συντελεστή μεγέθυνσης

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη  • Νικολιδάκης Ελευθέριος


Γεωμετρία των Μεγιστικών Τελεστών

   Επιβλέπων: Α. Μελάς  • Καραλιοπούλου Μαργαρίτα


Διακριτές Semi-Markov Διαδικασίες και εφαρμογές σε Εμφανίσεις Λέξεων

   Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου  • Σφυράκης Χρυσοβαλάντης


Μαθηματικά και αριθμητικά μοντέλα για προβλήματα αλλαγής φάσης υλικών

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής  • Μπερκέτης Νικόλαος


Σκέδαση σφαιρικών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφο περιβάλλον

   Επιβλέπων: Χ.Αθανασιάδης  • Παπαχριστόπουλος Δημήτριος


Ανάλυση Ευρωστίας και Εφαρμογές της στον Έλεγχο Συστημάτων

   Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος

 


2007


  • Ελευθεράκης Γεώργιος


Θέματα συναρτησιακής ανάλυσης: αναπαραστάσεις αλγεβρών και διαγώνιοι προτύπων

   Επιβλέπων: Α. Κατάβολος  • Λιάσκος Κωνσταντίνος


Ντετερμινιστικές και Στοχαστικές Ολοκληρωτικοδιαφορικές Εξισώσεις Sobolev με εφαρμογές στην Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία Σύνθετων Υλικών

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής  • Μητσοτάκης Δημήτριος


Θεωρία και Αριθμητική Ανάλυση μη γραμμικών κυματικών εξισώσεων με διασπορά: Συστήματα Boussinesq σε μία και δύο διαστάσεις

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής  • Πάσχος Θεόδωρος


Ενσωμάτωση γενετικών στιγμών της Ιστορίας των Μαθηματικών στη διδακτική προσέγγιση βασικών εννοιών της Μαθηματικής Ανάλυσης

   Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη

 


2006


  • Ιωαννίδης Ανδρέας


Μαθηματικά προβλήματα σκέδασης και διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε σύνθετα υλικά

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής  • Σούρδης Χρήστος


Ιδιόμορφα διαταραγμένα Χαμιλτονιανά συστήματα

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος  • Αντωνοπούλου Δήμητρα


Θεωρία και Αριθμητική Ανάλυση των Παραβολικών Προσεγγίσεων

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής

 


2005


  • Δεμπεγιώτη Φωτεινή


Πλήρης συνομολογία ομάδων

   Επιβλέπουσα: Ο. Ταλέλλη

 


2004


  • Βασιλειάδης Γεώργιος


Θεωρήματα Σύγκλισης και Εργοδικότητας στη θεωρία χώρων Banach

   Επιβλέπων: Σ. Μερκουράκης  • Αλεξέλλης Αθανάσιος


Η ποιοτική θεωρία των διαφορικών εξισώσεων του Sophus Lie: ιστορικές και διδακτικές ερευνητικές προσεγγίσεις και σύγχρονες προεκτάσεις στα Θεωρητικά Μαθηματικά

   Επιβλέπων: Π. Στράντζαλος  • Καρδάση Ελένη


Οι συναρτήσεις Herglotz στην επίλυση του αντίστροφου προβλήματος σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφα υλικά

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης  • Χάλκου Μαρία


Μελέτη του μαθηματικού περιεχομένου του Βιενναίου Ελληνικού φιλ. Κώδικα 65 του 15ου αιώνα. Εισαγωγή, μεταγραφή και μαθηματικά σχόλια

   Επιβλέπουσα: Μ. Παπαθανασίου

 


2003


  • Καραδάκης Γεώργιος


Νικητήριες στρατηγικές για συναρτησιακά προσδιοριζόμενες ιδιότητες και εφαρμογές τους σε (*)-εμφυτεύσεις χώρων Banach

   Επιβλέπων: Σ. Αργυρός  • Κόντε-Θρασυβουλίδου Άννα


Μελέτη επί των γενικευμένων πινάκων και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Σ. Ανδρεαδάκης  • Μητσούδης Δημήτριος


Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για αξονοσυμμετρικά μη ορισμένα προβλήματα συνοριακών τιμών και εφαρμογές στην Υδροακουστική

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής  • Σπυρόπουλος Αθανάσιος


Θεωρήματα σκέδασης σφαιρικών ακουστικών και ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης

 


2002


  • Βλάχου Βάγια


Καθολικές Σειρές Taylor

   Επιβλέπων: Β. Νεστορίδης  • Καραλή Γεωργία


Δυναμική Διεπιφανειών

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος

 


2001


  • Αρβανιτάκης Αλέξανδρος


Μελέτη των Radon-Nikodym συμπαγών χώρων

   Επιβλέπων: Σ. Αργυρός  • Κανελλόπουλος Βασίλειος


Χαρακτηρισμοί κυρτότητας σε χώρους Banach και μελέτη συγκλινουσών ακολουθιών συνεχών συναρτήσεων

   Επιβλέπων: Σ. Αργυρός  • Πιπερίγκου Βιολέττα


Μοντέλα Πολυμεταβλητών Κατανομών

   Επιβλέπων: Χ. Παπαγεωργίου

 


2000


  • Νικολόπουλος Απόστολος


Γεωμετρία των ομαδοειδών και αλγεβροειδών Lie

   Επιβλέπων: Ε. Βασιλείου  • Συκιώτης Μιχαήλ


Σταθερά σημεία αυτομορφισμών ομάδων

   Επιβλέπων: Ε. Ράπτης  • Κωστάκης Γεώργιος


Μαθηματική ανάλυση προβλημάτων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από χειρόμορφα σώματα

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής  • Βαγγελάτου Ευτυχία


Μέθοδος Stein-Chen, Σχεδιασμοί, Οριακά Θεωρήματα

   Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου  • Μπούτσικας Μιχαήλ


Συμβολή στη Θεωρία Συναφών Τυχαίων Μεταβλητών

   Επιβλέπων: Μ. Κούτρας  • Αντωνόπουλος Δημήτριος


Το σύστημα των εξισώσεων Boussinesq: Θεωρία και Αριθμητική Ανάλυση

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής

 


1999


  • Σταμάτη Έντμοντ


Baire-1 τελεστές και ισχυρή Κ-αναλυτικότητα στη θεωρία χώρων Banach

   Επιβλέπων: Σ. Μερκουράκης  • Todorov Ivan


Πρότυπα πάνω σε ανακλαστικές άλγεβρες

   Επιβλέπων: Α. Κατάβολος  • Φελουζής Ευάγγελος


Χώροι πηλίκα κληρονομικά αδιάσπαστων χώρων Banach

   Επιβλέπων: Σ. Αργυρός

 


1998


  • Οικονόμου Αντώνιος


Μελέτη συγκεκριμένων συστημάτων εξυπηρέτησης

   Επιβλέπων: Δ. Φακίνος  • Μανουσάκης Αντώνιος


Μεικτές νόρμες τύπου Tsirelson: μελέτη της δομής p-χώρων και των ισχυρά ασυμπτωτικά l1-χώρων

   Επιβλέπων: Σ. Αργυρός  • Βαμβακάρη Μαλβίνα


Κεντρικά και τοπικά οριακά θεωρήματα για πολλαπλές ακολουθίες μη αρνητικών αριθμών - ασυμπτωτικές εκφράσεις

   Επιβλέπων: Α. Κυριακούσης  • Νταουλτζή-Μαλάμου Ζωή


Ολομορφία απείρου διαστάσεως - Αναλυτικές πολλαπλότητες ως προς Τοπολογικές Άλγεβρες και επεκτάσεις επιφανειών Riemann

   Επιβλέπων: Α. Μάλλιος  • Σαγιάς Γεώργιος


Η χώρα του Πλάτωνος και ο τόπος του Αριστοτέλους - Μία συγκριτική αποτίμηση

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης  • Σταυρόπουλος Θεόδωρος


Πολυδιακριτή ανάλυση σε χώρους Hilbert

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

 


1997


  • Μαυρογιάννης Νικόλαος


Γενικευμένες Κυρτότητες και Δίσκοι

   Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός  • Αλεξάνδρου Βασιλική


Μελέτη απαριθμητριών μεταβλητών σε ακολουθίες δοκιμών με χρήση Μαρκοβιανών αλυσίδων και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Μ. Κούτρας  • Γκότσης Κωνσταντίνος


Μιγαδικές Αναπαραστάσεις της Γενικής Γραμμικής Ομάδας GLn(Fq)

   Επιβλέπων: Δ. Δεριζιώτης

 


1996


  • Μπίρμπας Δημήτριος


Γεωμετρία Τοπολογικών Αλγεβρών - Συμμετρία και Ιδιότητα Q

   Επιβλέπουσα: Μ. Φραγκουλοπούλου  • Ανδρεάδης Θεόδωρος


Λύση της θ--εξίσωσης με συμπαγείς φορείς

   Επιβλέπων: Τ. Χατζηαφράτης

 


1995


  • Χαβάτζα Χρυσάνθη


Διωνυμικές Ισοδυναμίες, Κυκλοτομία και Διαμερίσεις

   Επιβλέπων: Α. Ζαχαρίου  • Γαλάνης Γεώργιος


Διαφορική Γεωμετρία των Προβολικών Ορίων Νηματικών Δεσμών

   Επιβλέπων: Ε. Βασιλείου  • Χατζηγεωργίου Ροδιά


Φασματική Συμμετρία Τοπολογικών Αλγεβρών

   Επιβλέπων: Α. Μάλλιος  • Τσάπελας Θεοδόσιος


Συστήματα Αξιοπιστίας και Συναφή Συνδυαστικά Προβλήματα

   Επιβλέπων: Σ. Παπασταυρίδης  • Πετάκος Κυριάκος


Φράγματα και οριακά θεωρήματα για την αξιοπιστία μονοτόνων συστημάτων

   Επιβλέπων: Σ. Παπασταυρίδης

 


1994


  • Κόττα-Αθανασιάδου Ευαγγελία


Επί του προβλήματος Cauchy για διαφορικές εξισώσεις με άπειρη υστέρηση σε χώρους Banach

   Επιβλέπων: Π. Παυλάκος  • Κυριακούλη Περσεφόνη


Χώροι Namioka, Baire-1 συναρτήσεις, συνδυαστικές αρχές τύπου Ramsey και εφρμογές τους στη θεωρία χώρων Banach

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης  • Δαυίδ Αικατερίνη


Μίξεις διδιάστατων Poisson και διωνυμικών κατανομών

   Επιβλέπων: Χ. Παπαγεωργίου

 


1993


  • Παπαδόπουλος Γεώργιος


Η αξιοπιστία των συνεχόμενων-k-από-τα-n:F συστημάτων και συναφή θέματα

   Επιβλέπων: Σ. Παπασταυρίδης  • Παπαδάτος Νικόλαος


Συμβολή στη θεωρία διατεταγμένων δειγμάτων και στην προσέγγιση κατανομών

   Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου  • Κυτάγιας Δημήτριος


Αλγόριθμος υπολογισμού αναγώγων σχέσεων Plucker και εφαρμογές του σε προβλήματα ανάδρασης κανονικών και ιδιαζόντων συστημάτων ελέγχου

   Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος  • Μανούσος Αντώνιος


Συμβολή στη μελέτη D-ευσταθών δράσεων

   Επιβλέπων: Π. Στράντζαλος  • Παπαδάκης Εμμανουήλ


Μη αυτοσυζυγείς άλγεβρες τελεστών σε χώρους Hilbert

   Επιβλέπων: Α. Κατάβολος

 


1992


  • Τσιγγέλης Μιχαήλ


Συμβολή στη μελέτη δομής των Διατεταγμένων Ημιομάδων

   Επιβλέπουσα: Ν. Κεχαγιοπούλου

 


1991


  • Σφακιανάκης Μιχαήλ


Αξιοπιστία των k-από-r συνεχόμενα-από-n:F συστημάτων

   Επιβλέπων: Σ. Παπασταυρίδης  • Κατσούλης Ηλίας


Ημιαπλότητα και τριγωνική ολοκλήρωση σε άλγεβρες τελεστών

   Επιβλέπων: Α. Κατάβολος  • Χριστιανίδης Ιωάννης


Γραμμικές διοφαντικές εξισώσεις στην Ελληνική λογιστική παράδοση

   Επιβλέπουσα: Μ. Παπαθανασίου  • Γρίσπος Ευάγγελος


Μελέτη γενικευμένων γραμμικών διαφορικών συστημάτων με τη βοήθεια της θεωρίας δέσμης πινάκων

   Επιβλέπων: Λ. Τσίτσας  • Χαραλαμπίδου Μαρίνα


Συμπληρούμενες τοπολογικές άλγεβρες - Θεωρία Ambrose

   Επιβλέπων: Α. Μάλλιος

 


1990


  • Δερμιτζάκης Γεώργιος


Περί του μέτρου των πολυωνύμων - Σπουδή ωρισμένων συναρτήσεων ιδίως ως προς τα ανώμαλα σημεία αυτών

   Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός  • Σταυρινός Παναγιώτης


Έννοιες Κυρτότητος και Καμπυλότητος τοπικά κυρτού τύπου - Χώρος Καμπυλών, Εμβαδικές μετρικές, μετρική του Finsler σε διαφορίσιμη υπερεπιφάνεια

   Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός  • Κρικέλης Πέτρος


Γενική έννοια απόλυτης τιμής - Προβληματισμοί

   Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός

 


1989


  • Πετρέσκου Θεόδωρος


D-Ευσταθή Δυνάμικά Συστήματα σε 2-Πολλαπλότητες

   Επιβλέπων: Π. Στράντζαλος  • Λάππας Διονύσιος


Δράσεις συνεκτικών αβελιανών ομάδων Lie (μέσω ισομετριών Riemann) με "τοπική διάσπαση" και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Π. Στράντζαλος

 


1988


  • Μάκρας Ευστράτιος


Γενικευμένοι Δίσκοι Γεωμετρίας των Πολυωνύμων

   Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός  • Δέμης Απόστολος


Η έννοια του απείρου κατά τον Πρόκλο Διάδοχο

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης  • Γρυλλάκης Κωνσταντίνος


Προβλήματα στη Θεωρία Μέτρου και στη Θεωρία μη διαχωρίσιμων χώρων Banach

   Επιβλέπων: Γ. Κουμουλλής  • Αθανασιάδης Χριστόδουλος


Μικτά προβλήματα συνοριακών τιμών - Θεωρία χαμηλών συχνοτήτων στη σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης  • Τσέρτος Ιωάννης


Γεωμετρία τοπολογικών αλγεβρών

   Επιβλέπων: Α. Μάλλιος

 


1987


  • Καλαβάσης Φραγκίσκος


Σχέσεις Παρουσίασης και Κατανόησης Μαθηματικών στο Λύκειο

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης  • Στρατής Ιωάννης


Επιλυσιμότητα μη γραμμικών εξισώσεων και προβλημάτων συνοριακών τιμών

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης  • Σταύρακας Γεράσιμος


Συνομολογικές ομάδες σε άλγεβρες τελεστών - Φάσματα τοπολογικών αλγεβρών και αναλυτικά σύνολα

   Επιβλέπων: Σ. Γιωτόπουλος

 


1986


  • Παπατριανταφύλλου Μαρία


Ερμιτιανή Διαφορική Γεωμετρία σε ΙΑ Δέσμες

   Επιβλέπων: Α. Μάλλιος  • Σιμαλαρίδης Αναστάσιος


Εφαρμογές της θεωρίας του κυκλοτομικού σώματος στην εξίσωση και την ισοδυναμία του Fermat

   Επιβλέπων: Α. Ζαχαρίου  • Τσαγκάρης Παναγιώτης


Πρώτοι αριθμοί και Κυκλοτομία - Πρώτοι αριθμοί της μορφής x2+(x+1)2

   Επιβλέπων: Α. Ζαχαρίου  • Κυρίτσης Κωνσταντίνος


Συμβολή στο 18ο πρόβλημα του Hilbert

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης  • Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος


Συμβολή στη θεωρία των D+-ευσταθών συνεχών δυναμικών συστημάτων σε διδιάστατες πολλαπλότητες

   Επιβλέπων: Π. Στράντζαλος  • Παπαναστασίου Νικόλαος


Ολοκλήρωση σε μερικά διατεταγμένους χώρους - Συμβιβαστές δομές τοπολογίας και διάταξης

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης  • Ράπτης Ευάγγελος


Ομάδες Αυτομορφισμών των Ομάδων μιας ορίζουσας σχέσης

   Επιβλέπων: Σ. Ανδρεαδάκης  • Κατσέλη Νέλλη


Ημιπρώτες άλγεβρες Banach

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

 


1985


  • Σπύρου Παναγιώτης


Αποσύνδεση και το Βάθος του Συνεχούς

   Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός  • Βάρσος Δημήτριος


Η ομάδα αυτομορφισμών μιας ΗΝΝ επεκτάσεως ομάδων

   Επιβλέπων: Σ. Ανδρεαδάκης  • Γκρέκας Ευστράτιος


Σημειακές διασπάσεις και σχέσεις τους με τη θεωρία του Lifting

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

 


1984


  • Γιαννακούλιας Ευστάθιος


Διανυσματικά μέτρα και βάσεις Schauder

   Επιβλέπων: Λ. Τσίτσας  • Μελετίου Γεράσιμος

 

   Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός  • Μερκουράκης Σοφοκλής


Corson συμπαγείς χώροι και η δομή των ασθενώς Κ-αναλυτικών χώρων Banach

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης  • Φαρμάκη Βασιλική


Ασθενώς συμπαγή υποσύνολα χώρων Hilbert και η σχέση τους με τη Γεωμετρία χώρων Banach

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης  • Πούλκου Ανθίππη


Χώροι γενικευμένων συναρτήσεων

   Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης
« Οκτώβριος 2017 »
Οκτώβριος
ΚυΔεΤρΤεΠεΠαΣα
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031