Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Διδάκτορες του Τμήματος Μαθηματικών


2018


 

  • Χασάπης Γεώργιος

Γεωμετρικά προβλήματα στη μη-γραμμική Συναρτησιακή Ανάλυση

   Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος

 

  • Γλακουσάκης Ευτύχιος

Διαχωρισμένες ακολουθίες σε χώρους με νόρμα

   Επιβλέπων: Σ. Μερκουράκης

 

  • Μανιάτης Σπυρίδων

Κυκλωσιμότητα: Συνδυαστικές Ιδιότητες, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

   Επιβλέπων: Δ. Θηλυκός

 

  • Κίκερη Ελευθερία

Μικτά Προβλήματα Συνοριακών Τιμών για τις Εξισώσεις Maxwell σε σύνθετα μέσα

   Επιβλέπων: Χ. Ε. Αθανασιάδης

 

  • Καραγεώργος Θεόδωρος

Analytic properties of sparse graphs and hypergraphs

   Επιβλέπων: Π. Δοδός

 

  • Πετροπούλου Γεωργία

Η διερεύνηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

    Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης

   

   • Λεονάρδος Στέφανος

  Σημεία Ισορροπίας και Αλληλεπιδράσεις Μεταξύ των Παικτών σε Παιχνίδια Χωρίς Συνεργασία

    Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης


  2017


   • Στουραΐτης Κωνσταντίνος

  Συνεργασία εκπαιδευτικών για την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος σπουδών στα μαθηματικά στο Γυμνάσιο: Αντιθέσεις και διδακτικές αποφάσεις

    Επιβλέπουσα: Δ. Πόταρη

   

   • Μπραζιτίκος Σιλουανός

  Γεωμετρική Συναρτησιακή Ανάλυση και Εφαρμογές στη Συνδυαστική

    Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος

   

   • Δελής Αναστάσιος

  Γεωμετρικά Προβλήματα στην Θεωρία Διαφορισιμότητας

    Επιβλέπων: Α. Μελάς

   

   • Δημητρούλα Σωτηρία

  Ο τελεστής μακρινού πεδίου στην επίλυση αντίστροφων προβλημάτων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφα μέσα

    Επιβλέπων: Χ.Ε. Αθανασιάδης

   

   • Ζώρος Δημήτριος

  Παρεμποδίσεις και Αλγόριθμοι για Προβλήματα Διατάξεων σε Γραφήματα- Obstructions and Algorithms for Graph Layouts Problems

    Επιβλέπων: Δ. Θηλυκός

   

   • Μακρίδης Κωνσταντίνος

  Εφαρμογές του θεωρήματος Baire στη Μιγαδική Ανάλυση σε μία και πολλές μιγαδικές μεταβλητές/Applications of Baire’s Category Theorem in Complex Analysis in One and Several complex variables

    Επιβλέπων: Β. Νεστορίδης

   

   • Μανουσάκη Παναγιώτα

  Ευσταθής ομολογία προτύπων

    Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ

   

   • Μητρόπουλος Ανδρέας

  Εργοδική θεωρία Ramsey και εφαρμογές

    Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη

   

   • Τζιρώνης Κωνσταντίνος

  Παραστάσεις Συμπληρούμενων Τοπολογικών Αλγεβρών

    Επιβλέπουσα: Μ. Χαραλαμπίδου

   

   • Χιώνη Λαμπρινή

  Πιθανοθεωρητικές μέθοδοι στην Κυρτή Γεωμετρική Ανάλυση

    Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος

   

   • Φίκα Παρασκευή

  Αριθμητικές μέθοδοι εκτίμησης συναρτήσεων πινάκων

    Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη

   


  2016


   • Γεώργιος Τασσόπουλος

  Η σχέση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης με την τελικά περιοδική ανθυφαίρεση στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   

   • Καπετανάς Ελευθέριος

  Πεποιθήσεις και στάσεις των μαθητών του Λυκείου για τα Μαθηματικά, παράγοντες που τις διαμορφώνουν και σύνδεσή τους με τη Μαθηματική επίδοση

    Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης

   

   • Φαλιάγκας Απόστολος

  Γεωμετρική μελέτη λύσεων ελλειπτικών συστημάτων μεταβολικής δομής με δυναμικά αλλαγής φάσεων και σχετικά προβλήματα ελαχιστικών επιφανειών

    Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος

   


  2015


   • Λαμπρινίδης Διονύσιος

  Η ανθυφαιρετική φύση των μαθημάτων στον Πλάτωνα

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   

   • Αντωνόπουλος Παναγιώτης

  Ποιοτική Μελέτη Λύσεων Μη Γραμμικών Ελλειπτικών Συστημάτων

    Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος

   

   • Γιαννουδοβαρδή Μάρθα Καλλιόπη

  Διασπάσεις Ομάδων και Σχεδόν Ισομετρίες

    Επιβλέπων: Π. Παπάζογλου

   

   • Μαρκεσίνης Ελευθέριος

  Κλασικές θέσεις κυρτών σωμάτων

    Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος

   


  2014


   • Αργυροπούλου Ευτυχία

  Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα της Επιστήμης των Yλικών

    Επιβλέπων: Ι. Στρατής

   

   • Καναβέτας Οδυσσέας

  Βελτιστοποίηση στοχαστικών συστημάτων και εφαρμογές

    Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας

   

   • Κουτσώνας Αθανάσιος

  Διδιαστατότητα: Θεωρία και Αλγοριθμικές Εφαρμογές

    Επιβλέπων: Δ. Θηλυκός

   

   • Μάνου Αθανασία

  Συστήματα εξυπηρέτησης με μεταβαλλόμενες παραμέτρους - Υπολογιστικές τεχνικές και προβλήματα ελέγχου

    Επιβλέπων: Α. Οικονόμου

   

   • Μπούνταλη Όλγα

  Στρατηγικοί πελάτες σε συστήματα αναμονής με ομαδικές αναχωρήσεις πελατών

    Επιβλέπων: Α. Οικονόμου

   

   • Σκουρογιάννης Κωνσταντίνος

  Μεικτά προβλήματα συνοριακών τιμών στη σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από χειρόμορφα υλικά

    Επιβλέπων: Χριστόδουλος Αθανασιάδης

   

   • Σταυρακάκης Παντελής

  Γεωμετρία των Lq- κεντροειδών σωμάτων

    Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος

   

   • Χάλκος Στυλιανός

  Προβλήματα κυματικής διάδοσης και σκέδασης

    Επιβλέπων: Χριστόδουλος Αθανασιάδης

   


  2013


   • Βριτσίου Βεατρίκη-Ελένη

  Γεωμετρία των ισοτροπικών λογαριθμικά-κοίλων μέτρων

    Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος

   

   • Ζαρακάς Ιωάννης

  Παραγωγίσεις Αλγεβρών μη-φραγμένων τελεστών Hilbert proC*-Διπρότυπα

    Επιβλέπουσα: Μ. Φραγκουλοπούλου

   

   • Παραμαντζόγλου Παναγιώτης

  Περί της τομής των πεπερασμένα παραγόμενων υποομάδων μιας ομάδας.Η ιδιότητα Howson στα ελεύθερα γινόμενα με αμάλγαμα και τις ΗΝΝ-επεκτάσεις

    Επιβλέπων: Δ. Βάρσος

   

   • Σαββίδου Χριστίνα

  Βαρυκεντρικές Υποδιαιρέσεις, Σμήνη και Απαρίθμηση Μεταθέσεων

    Επιβλέπων: Χρήστος Αθανασιάδης

  2012


   • Βαλέττας Πέτρος

  Προβλήματα Ασυμπτωματικής Γεωμετρικής Ανάλυσης

    Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος

   

   • Γεωργόπουλος Παναγιώτης

  Ομοιόμορφα κατανεμημένες ακολουθίες ως προς αναλλοίωτα μέτρα και πυκνότητα μέτρων Radon

    Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς

   

   • Γιαννοπούλου Αρχοντία

  Μερικές Διατάξεις και Αλγόριθμοι σε Γραφήματα

  Επιβλέπων: Δ. Θηλυκός

   

   • Δάμιαλης Απόστολος

  Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα Αλλαγής Φάσεων

    Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος

   

   • Δάσιος Ιωάννης

  Μελέτη Ιδιαζόντων Γραμμικών Συστημάτων Διακριτού Χρόνου και Εφαρμογές

    Επιβλέπων: Γ. Καλογερόπουλος

   

   • Δήμου Σπυρίδων

  Η ιδιότητα της μη –ευαισθησίας σε ουρές με ομαδικές αφίξεις και μελέτη μοντέλων γεωμετρικών εγκαταλείψεων σε ουρές με απουσίες του υπηρέτη

    Επιβλέπων: Α. Οικονόμου

   

   • Ψάλτης Προκόπιος

  Γεωμετρικές Μέθοδοι στη Θεωρία Αναπαραστάσεων

    Επιβλέπων: Π. Παπάζογλου

   


  2011


   • Δημητρίου Ξενοφών

  Συγκλίσεις ακολουθιών μέτρων και μετρησίμων συναρτήσεων

    Επιβλέπων: Ν. Παπαναστασίου

   

   • Κουτσογιάννης Ανδρέας

  Θέματα της Εργοδικής Θεωρίας Ramsey

    Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη

   

   • Κατζουράκης Νικόλαος

  Μη Γραμμικά Συστήματα Ελλειπτικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων

    Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος

   

   • Μπίρμπα-Παππά Σοφία

  Η μαθηματική ερμηνεία της έννοιας της δόξας στην Πλατωνική φιλοσοφία

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   

   • Γερανιός Χαράλαμπος

  Προβλήματα στην Modular Θεωρία Αναπαραστάσεων και Θεωρία Αναλλοίωτων

    Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας

   

   • Τσακανίκας Ιωάννης

  Phantom Maps στην Θεωρία Ομοτοπίας

    Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ

   

   • Κακαριάδης Ευγένιος

  Χώροι Τελεστών και Αλγεβρες Τελεστών

    Επιβλέπων: Α. Κατάβολος

   

   • Καμπούκος Κυριάκος

  Τοπολογικές Ιδιότητες Χώρων Banach

    Επιβλέπων: Σ. Μερκουράκης

   

   • Μεταξάς Νικόλαος

  Η Ανάλυση της Επιχειρηματολογίας των Καθηγητών Μαθηματικών ως Εργαλείο Μελέτης της Επαγγελματικής τους Γνώσης

    Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης

   

   • Κοσπεντάρης Γεώργιος

  Οι Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Οπτικο-Χωρικής Σκέψης και Γεωμετρικής Γνώσης

    Επιβλέπων: Π. Σπύρου

   

   • Μαστορίδης Ελευθέριος

  Οριο και Συνέχεια: Γνώσεις Διδασκόντων στη Μέση Εκπαίδευση

    Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης

   

   • Στράντζαλος Αθανάσιος

  Συμβολή στη Μελέτη των Γεωμετρικών μετασχηματισμών από Ιστορική, Διδακτική και Μαθηματική Αποψη

    Επιβλέπων: Δ. Λάππας

   


  2010


   • Πούλιος Κωνσταντίνος

  Απειροσυνδυαστικές μέθοδοι σε θέματα Συναρτησιακής Ανάλυσης και η ιδιότητα Σταθερού Σημείου

    Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς

   

   • Καλλιπολίτη Μυρτώ

  Συνδυαστική και Τοπολογία της Απολύτου Διάταξης σε Πεπερασμένες Ομάδες Coxeter

    Επιβλέπων: Χ. Α. Αθανασιάδης

   

   • Δαφνής Νικόλαος

  Πιθανοθεωρητικές μέθοδοι στην Ασυμπτωτική Γεωμετρική Ανάλυση

    Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος

   

   • Βερύκιος Πέτρος

  Συναρτησιακή προσέγγιση βασικών μαθηματικών εννοιών στο Γυμνάσιο

    Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη

   


  2009


   • Καντά Σπυριδούλα

  Προβλήματα Ισορροπίας και Αποτίμησης Απόδοσης στη Θεωρία των Ουρών Αναμονής

    Επιβλέπων: Α. Οικονόμου

   

   • Γρηγοριάδης Βασίλειος

  Κατασκευαστική περιγραφική θεωρία συνόλων και εφαρμογές στην Ανάλυση

    Επιβλέπων: Γ. Μοσχοβάκης

   

   • Καποδίστρια Στέλλα

  Υπολογισμοί Στάσιμων Χαρακτηριστικών Πολυδιάστατων Μαρκοβιανών Αλυσίδων και Εφαρμογές στις Ουρές Αναμονής

    Επιβλέπων: Α. Οικονόμου

   

   • Τουλόπουλος Ιωάννης

  Αριθμητική επίλυση υπερβολικών διαφορικών εξισώσεων με τη μέθοδο των ασυνεχών πεπερασμένων στοιχείων

    Επιβλέπων: Β. Δουγαλής

   

   • Ποδάρα Χριστίνα

  Ομολογικές ιδιότητες Frechet και τοπικά C*-αλγεβρών

    Επιβλέπουσα: Μ. Φραγκουλοπούλου

   

   • Τσιρίβας Νικόλαος

  Καθολικές σειρές συναρτήσεων και υπερκυκλικότητα

    Επιβλέπων: Β. Νεστορίδης

   

   • Τριανταφύλλου Δημήτριος

  Αλγόριθμοι υπολογισμού τάξης και μηδενοχώρου πινάκων Sylvester, Toeplitz και εφαρμογές

    Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη

   

   • Παπαχριστόδουλος Χρήστος

  Σύγκλιση ακολουθιών μετρησίμων συναρτήσεων

    Επιβλέπων: Ν. Παπαναστασίου

   

   • Καραγεώργος Αθανάσιος

  Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών γενικευμένων συστημάτων ελέγχου

    Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος

   

   • Παναγόπουλος Δημήτριος

  Ομάδες που ικανοποιούν την εικασία του Bass

    Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ

   


  2008


   • Αφένδρας Γεώργιος

  Φράγματα διασποράς συναρτήσει παραγώγων/διαφορών ανωτέρας τάξεως

    Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος

   

   • Μπιζά Ειρήνη

  Διαισθητικές αντιλήψεις των μαθητών για την εφαπτόμενη ευθεία στην Ανάλυση

    Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης

   

   • Κραββαρίτης Χρήστος

  Μεθοδολογία υπολογισμού οριζουσών για πίνακες στάθμης και εφαρμογή στο πρόβλημα του συντελεστή μεγέθυνσης

    Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη

   

   • Νικολιδάκης Ελευθέριος

  Γεωμετρία των Μεγιστικών Τελεστών

    Επιβλέπων: Α. Μελάς

   

   • Καραλιοπούλου Μαργαρίτα

  Διακριτές Semi-Markov Διαδικασίες και εφαρμογές σε Εμφανίσεις Λέξεων

    Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου

   

   • Σφυράκης Χρυσοβαλάντης

  Μαθηματικά και αριθμητικά μοντέλα για προβλήματα αλλαγής φάσης υλικών

    Επιβλέπων: Β. Δουγαλής

   

   • Μπερκέτης Νικόλαος

  Σκέδαση σφαιρικών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφο περιβάλλον

    Επιβλέπων: Χ.Αθανασιάδης

   

   • Παπαχριστόπουλος Δημήτριος

  Ανάλυση Ευρωστίας και Εφαρμογές της στον Έλεγχο Συστημάτων

    Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος

   


  2007


   • Ελευθεράκης Γεώργιος

  Θέματα συναρτησιακής ανάλυσης: αναπαραστάσεις αλγεβρών και διαγώνιοι προτύπων

    Επιβλέπων: Α. Κατάβολος

   

   • Λιάσκος Κωνσταντίνος

  Ντετερμινιστικές και Στοχαστικές Ολοκληρωτικοδιαφορικές Εξισώσεις Sobolev με εφαρμογές στην Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία Σύνθετων Υλικών

    Επιβλέπων: Ι. Στρατής

   

   • Μητσοτάκης Δημήτριος

  Θεωρία και Αριθμητική Ανάλυση μη γραμμικών κυματικών εξισώσεων με διασπορά: Συστήματα Boussinesq σε μία και δύο διαστάσεις

    Επιβλέπων: Β. Δουγαλής

   

   • Πάσχος Θεόδωρος

  Ενσωμάτωση γενετικών στιγμών της Ιστορίας των Μαθηματικών στη διδακτική προσέγγιση βασικών εννοιών της Μαθηματικής Ανάλυσης

    Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη

   


  2006


   • Ιωαννίδης Ανδρέας

  Μαθηματικά προβλήματα σκέδασης και διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε σύνθετα υλικά

    Επιβλέπων: Ι. Στρατής

   

   • Σούρδης Χρήστος

  Ιδιόμορφα διαταραγμένα Χαμιλτονιανά συστήματα

    Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος

   

   • Αντωνοπούλου Δήμητρα

  Θεωρία και Αριθμητική Ανάλυση των Παραβολικών Προσεγγίσεων

    Επιβλέπων: Β. Δουγαλής

   


  2005


   • Δεμπεγιώτη Φωτεινή

  Πλήρης συνομολογία ομάδων

    Επιβλέπουσα: Ο. Ταλέλλη

   


  2004


   • Βασιλειάδης Γεώργιος

  Θεωρήματα Σύγκλισης και Εργοδικότητας στη θεωρία χώρων Banach

    Επιβλέπων: Σ. Μερκουράκης

   

   • Αλεξέλλης Αθανάσιος

  Η ποιοτική θεωρία των διαφορικών εξισώσεων του Sophus Lie: ιστορικές και διδακτικές ερευνητικές προσεγγίσεις και σύγχρονες προεκτάσεις στα Θεωρητικά Μαθηματικά

    Επιβλέπων: Π. Στράντζαλος

   

   • Καρδάση Ελένη

  Οι συναρτήσεις Herglotz στην επίλυση του αντίστροφου προβλήματος σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφα υλικά

    Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης

   

   • Χάλκου Μαρία

  Μελέτη του μαθηματικού περιεχομένου του Βιενναίου Ελληνικού φιλ. Κώδικα 65 του 15ου αιώνα. Εισαγωγή, μεταγραφή και μαθηματικά σχόλια

    Επιβλέπουσα: Μ. Παπαθανασίου

   


  2003


   • Καραδάκης Γεώργιος

  Νικητήριες στρατηγικές για συναρτησιακά προσδιοριζόμενες ιδιότητες και εφαρμογές τους σε (*)-εμφυτεύσεις χώρων Banach

    Επιβλέπων: Σ. Αργυρός

   

   • Κόντε-Θρασυβουλίδου Άννα

  Μελέτη επί των γενικευμένων πινάκων και εφαρμογές

    Επιβλέπων: Σ. Ανδρεαδάκης

   

   • Μητσούδης Δημήτριος

  Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για αξονοσυμμετρικά μη ορισμένα προβλήματα συνοριακών τιμών και εφαρμογές στην Υδροακουστική

    Επιβλέπων: Β. Δουγαλής

   

   • Σπυρόπουλος Αθανάσιος

  Θεωρήματα σκέδασης σφαιρικών ακουστικών και ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

    Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης

   


  2002


   • Βλάχου Βάγια

  Καθολικές Σειρές Taylor

    Επιβλέπων: Β. Νεστορίδης

   

   • Καραλή Γεωργία

  Δυναμική Διεπιφανειών

    Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος

   


  2001


   • Αρβανιτάκης Αλέξανδρος

  Μελέτη των Radon-Nikodym συμπαγών χώρων

    Επιβλέπων: Σ. Αργυρός

   

   • Κανελλόπουλος Βασίλειος

  Χαρακτηρισμοί κυρτότητας σε χώρους Banach και μελέτη συγκλινουσών ακολουθιών συνεχών συναρτήσεων

    Επιβλέπων: Σ. Αργυρός

   

   • Πιπερίγκου Βιολέττα

  Μοντέλα Πολυμεταβλητών Κατανομών

    Επιβλέπων: Χ. Παπαγεωργίου

   


  2000


   • Νικολόπουλος Απόστολος

  Γεωμετρία των ομαδοειδών και αλγεβροειδών Lie

    Επιβλέπων: Ε. Βασιλείου

   

   • Συκιώτης Μιχαήλ

  Σταθερά σημεία αυτομορφισμών ομάδων

    Επιβλέπων: Ε. Ράπτης

   

   • Κωστάκης Γεώργιος

  Μαθηματική ανάλυση προβλημάτων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από χειρόμορφα σώματα

    Επιβλέπων: Ι. Στρατής

   

   • Βαγγελάτου Ευτυχία

  Μέθοδος Stein-Chen, Σχεδιασμοί, Οριακά Θεωρήματα

    Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου

   

   • Μπούτσικας Μιχαήλ

  Συμβολή στη Θεωρία Συναφών Τυχαίων Μεταβλητών

    Επιβλέπων: Μ. Κούτρας

   

   • Αντωνόπουλος Δημήτριος


  Το σύστημα των εξισώσεων Boussinesq: Θεωρία και Αριθμητική Ανάλυση

    Επιβλέπων: Β. Δουγαλής

   


  1999


   • Σταμάτη Έντμοντ

  Baire-1 τελεστές και ισχυρή Κ-αναλυτικότητα στη θεωρία χώρων Banach

    Επιβλέπων: Σ. Μερκουράκης

   

   • Todorov Ivan

  Πρότυπα πάνω σε ανακλαστικές άλγεβρες

    Επιβλέπων: Α. Κατάβολος

   

   • Φελουζής Ευάγγελος

  Χώροι πηλίκα κληρονομικά αδιάσπαστων χώρων Banach

    Επιβλέπων: Σ. Αργυρός

   


  1998


   • Οικονόμου Αντώνιος

  Μελέτη συγκεκριμένων συστημάτων εξυπηρέτησης

    Επιβλέπων: Δ. Φακίνος

   

   • Μανουσάκης Αντώνιος

  Μεικτές νόρμες τύπου Tsirelson: μελέτη της δομής p-χώρων και των ισχυρά ασυμπτωτικά l1-χώρων

    Επιβλέπων: Σ. Αργυρός

   

   • Βαμβακάρη Μαλβίνα

  Κεντρικά και τοπικά οριακά θεωρήματα για πολλαπλές ακολουθίες μη αρνητικών αριθμών - ασυμπτωτικές εκφράσεις

    Επιβλέπων: Α. Κυριακούσης

   

   • Νταουλτζή-Μαλάμου Ζωή

  Ολομορφία απείρου διαστάσεως - Αναλυτικές πολλαπλότητες ως προς Τοπολογικές Άλγεβρες και επεκτάσεις επιφανειών Riemann

    Επιβλέπων: Α. Μάλλιος

   

   • Σαγιάς Γεώργιος

  Η χώρα του Πλάτωνος και ο τόπος του Αριστοτέλους - Μία συγκριτική αποτίμηση

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   

   • Σταυρόπουλος Θεόδωρος

  Πολυδιακριτή ανάλυση σε χώρους Hilbert

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   


  1997


   • Μαυρογιάννης Νικόλαος

  Γενικευμένες Κυρτότητες και Δίσκοι

    Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός

   

   • Αλεξάνδρου Βασιλική

  Μελέτη απαριθμητριών μεταβλητών σε ακολουθίες δοκιμών με χρήση Μαρκοβιανών αλυσίδων και εφαρμογές

    Επιβλέπων: Μ. Κούτρας

   

   • Γκότσης Κωνσταντίνος

  Μιγαδικές Αναπαραστάσεις της Γενικής Γραμμικής Ομάδας GLn(Fq)

    Επιβλέπων: Δ. Δεριζιώτης

   


  1996


   • Μπίρμπας Δημήτριος

  Γεωμετρία Τοπολογικών Αλγεβρών - Συμμετρία και Ιδιότητα Q

    Επιβλέπουσα: Μ. Φραγκουλοπούλου

   

   • Ανδρεάδης Θεόδωρος

  Λύση της θ--εξίσωσης με συμπαγείς φορείς

    Επιβλέπων: Τ. Χατζηαφράτης

   


  1995


   • Χαβάτζα Χρυσάνθη

  Διωνυμικές Ισοδυναμίες, Κυκλοτομία και Διαμερίσεις

    Επιβλέπων: Α. Ζαχαρίου

   

   • Γαλάνης Γεώργιος

  Διαφορική Γεωμετρία των Προβολικών Ορίων Νηματικών Δεσμών

    Επιβλέπων: Ε. Βασιλείου

   

   • Χατζηγεωργίου Ροδιά

  Φασματική Συμμετρία Τοπολογικών Αλγεβρών

    Επιβλέπων: Α. Μάλλιος

   

   • Τσάπελας Θεοδόσιος

  Συστήματα Αξιοπιστίας και Συναφή Συνδυαστικά Προβλήματα

    Επιβλέπων: Σ. Παπασταυρίδης

   

   • Πετάκος Κυριάκος

  Φράγματα και οριακά θεωρήματα για την αξιοπιστία μονοτόνων συστημάτων

    Επιβλέπων: Σ. Παπασταυρίδης

   


  1994


   • Κόττα-Αθανασιάδου Ευαγγελία

  Επί του προβλήματος Cauchy για διαφορικές εξισώσεις με άπειρη υστέρηση σε χώρους Banach

    Επιβλέπων: Π. Παυλάκος

   

   • Κυριακούλη Περσεφόνη

  Χώροι Namioka, Baire-1 συναρτήσεις, συνδυαστικές αρχές τύπου Ramsey και εφρμογές τους στη θεωρία χώρων Banach

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   

   • Δαυίδ Αικατερίνη

  Μίξεις διδιάστατων Poisson και διωνυμικών κατανομών

    Επιβλέπων: Χ. Παπαγεωργίου

   


  1993


   • Παπαδόπουλος Γεώργιος

  Η αξιοπιστία των συνεχόμενων-k-από-τα-n:F συστημάτων και συναφή θέματα

    Επιβλέπων: Σ. Παπασταυρίδης

   

   • Παπαδάτος Νικόλαος

  Συμβολή στη θεωρία διατεταγμένων δειγμάτων και στην προσέγγιση κατανομών

    Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου

   

   • Κυτάγιας Δημήτριος

  Αλγόριθμος υπολογισμού αναγώγων σχέσεων Plucker και εφαρμογές του σε προβλήματα ανάδρασης κανονικών και ιδιαζόντων συστημάτων ελέγχου

    Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος

   

   • Μανούσος Αντώνιος

  Συμβολή στη μελέτη D-ευσταθών δράσεων

    Επιβλέπων: Π. Στράντζαλος

   

   • Παπαδάκης Εμμανουήλ

  Μη αυτοσυζυγείς άλγεβρες τελεστών σε χώρους Hilbert

    Επιβλέπων: Α. Κατάβολος

   


  1992


   • Τσιγγέλης Μιχαήλ

  Συμβολή στη μελέτη δομής των Διατεταγμένων Ημιομάδων

    Επιβλέπουσα: Ν. Κεχαγιοπούλου

   


  1991


   • Σφακιανάκης Μιχαήλ

  Αξιοπιστία των k-από-r συνεχόμενα-από-n:F συστημάτων

    Επιβλέπων: Σ. Παπασταυρίδης

   

   • Κατσούλης Ηλίας

  Ημιαπλότητα και τριγωνική ολοκλήρωση σε άλγεβρες τελεστών

    Επιβλέπων: Α. Κατάβολος

   

   • Χριστιανίδης Ιωάννης

  Γραμμικές διοφαντικές εξισώσεις στην Ελληνική λογιστική παράδοση

    Επιβλέπουσα: Μ. Παπαθανασίου

   

   • Γρίσπος Ευάγγελος

  Μελέτη γενικευμένων γραμμικών διαφορικών συστημάτων με τη βοήθεια της θεωρίας δέσμης πινάκων

    Επιβλέπων: Λ. Τσίτσας

   

   • Χαραλαμπίδου Μαρίνα

  Συμπληρούμενες τοπολογικές άλγεβρες - Θεωρία Ambrose

    Επιβλέπων: Α. Μάλλιος

   


  1990


   • Δερμιτζάκης Γεώργιος

  Περί του μέτρου των πολυωνύμων - Σπουδή ωρισμένων συναρτήσεων ιδίως ως προς τα ανώμαλα σημεία αυτών

    Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός

   

   • Σταυρινός Παναγιώτης

  Έννοιες Κυρτότητος και Καμπυλότητος τοπικά κυρτού τύπου - Χώρος Καμπυλών, Εμβαδικές μετρικές, μετρική του Finsler σε διαφορίσιμη υπερεπιφάνεια

    Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός

   

   • Κρικέλης Πέτρος

  Γενική έννοια απόλυτης τιμής - Προβληματισμοί

    Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός

   


  1989


   • Πετρέσκου Θεόδωρος


  D-Ευσταθή Δυνάμικά Συστήματα σε 2-Πολλαπλότητες

    Επιβλέπων: Π. Στράντζαλος

   

   • Λάππας Διονύσιος

  Δράσεις συνεκτικών αβελιανών ομάδων Lie (μέσω ισομετριών Riemann) με "τοπική διάσπαση" και εφαρμογές

    Επιβλέπων: Π. Στράντζαλος

   


  1988


   • Μάκρας Ευστράτιος

  Γενικευμένοι Δίσκοι Γεωμετρίας των Πολυωνύμων

    Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός

   

   • Δέμης Απόστολος

  Η έννοια του απείρου κατά τον Πρόκλο Διάδοχο

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   

   • Γρυλλάκης Κωνσταντίνος

  Προβλήματα στη Θεωρία Μέτρου και στη Θεωρία μη διαχωρίσιμων χώρων Banach

    Επιβλέπων: Γ. Κουμουλλής

   

   • Αθανασιάδης Χριστόδουλος

  Μικτά προβλήματα συνοριακών τιμών - Θεωρία χαμηλών συχνοτήτων στη σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   

   • Τσέρτος Ιωάννης

  Γεωμετρία τοπολογικών αλγεβρών

    Επιβλέπων: Α. Μάλλιος

   


  1987


   • Καλαβάσης Φραγκίσκος

  Σχέσεις Παρουσίασης και Κατανόησης Μαθηματικών στο Λύκειο

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   

   • Στρατής Ιωάννης

  Επιλυσιμότητα μη γραμμικών εξισώσεων και προβλημάτων συνοριακών τιμών

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   

   • Σταύρακας Γεράσιμος

  Συνομολογικές ομάδες σε άλγεβρες τελεστών - Φάσματα τοπολογικών αλγεβρών και αναλυτικά σύνολα

    Επιβλέπων: Σ. Γιωτόπουλος

   


  1986


   • Παπατριανταφύλλου Μαρία

  Ερμιτιανή Διαφορική Γεωμετρία σε ΙΑ Δέσμες

    Επιβλέπων: Α. Μάλλιος

   

   • Σιμαλαρίδης Αναστάσιος

  Εφαρμογές της θεωρίας του κυκλοτομικού σώματος στην εξίσωση και την ισοδυναμία του Fermat

    Επιβλέπων: Α. Ζαχαρίου

   

   • Τσαγκάρης Παναγιώτης

  Πρώτοι αριθμοί και Κυκλοτομία - Πρώτοι αριθμοί της μορφής x2+(x+1)2

    Επιβλέπων: Α. Ζαχαρίου

   

   • Κυρίτσης Κωνσταντίνος

  Συμβολή στο 18ο πρόβλημα του Hilbert

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   

   • Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

  Συμβολή στη θεωρία των D+-ευσταθών συνεχών δυναμικών συστημάτων σε διδιάστατες πολλαπλότητες

    Επιβλέπων: Π. Στράντζαλος

   

   • Παπαναστασίου Νικόλαος

  Ολοκλήρωση σε μερικά διατεταγμένους χώρους - Συμβιβαστές δομές τοπολογίας και διάταξης

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   

   • Ράπτης Ευάγγελος

  Ομάδες Αυτομορφισμών των Ομάδων μιας ορίζουσας σχέσης

    Επιβλέπων: Σ. Ανδρεαδάκης

   

   • Κατσέλη Νέλλη

  Ημιπρώτες άλγεβρες Banach

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   


  1985


   • Σπύρου Παναγιώτης

  Αποσύνδεση και το Βάθος του Συνεχούς

    Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός

   

   • Βάρσος Δημήτριος

  Η ομάδα αυτομορφισμών μιας ΗΝΝ επεκτάσεως ομάδων

    Επιβλέπων: Σ. Ανδρεαδάκης

   

   • Γκρέκας Ευστράτιος

  Σημειακές διασπάσεις και σχέσεις τους με τη θεωρία του Lifting

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   


  1984


   • Γιαννακούλιας Ευστάθιος

  Διανυσματικά μέτρα και βάσεις Schauder

    Επιβλέπων: Λ. Τσίτσας

   

   • Μελετίου Γεράσιμος
    Επιβλέπων: Σ. Π. Ζερβός   • Μερκουράκης Σοφοκλής

  Corson συμπαγείς χώροι και η δομή των ασθενώς Κ-αναλυτικών χώρων Banach

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   

   • Φαρμάκη Βασιλική

  Ασθενώς συμπαγή υποσύνολα χώρων Hilbert και η σχέση τους με τη Γεωμετρία χώρων Banach

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης

   

   • Πούλκου Ανθίππη

  Χώροι γενικευμένων συναρτήσεων

    Επιβλέπων: Σ. Νεγρεπόντης
  « Οκτώβριος 2018 »
  Οκτώβριος
  ΚυΔεΤρΤεΠεΠαΣα
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031