Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Διοικητική Οργάνωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Διευθυντής του Π.Μ.Σ: Ιωάννης Στρατής

Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών:
Αθανασιάδης Χρήστος
Βάρσος Δημήτριος
Κατάβολος Αριστείδης
Κυρούσης Ελευθέριος
Μελάς Αντώνιος
Μπαρμπάτης Γεράσιμος
Μπουρνέτας Απόστολος
Οικονόμου Αντώνιος (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Πόταρη Δέσποινα
Στρατής Ιωάννης (Πρόεδρος)
Φαρμάκη Βασιλική


Επιτροπή Παρακολούθησης της Κατεύθυνσης "Θεωρητικά Μαθηματικά":
Γατζούρας Δημήτριος, Κατάβολος Αριστείδης, Μαλιάκας Μιχαήλ, Μελάς Αντώνιος

Επιτροπή Παρακολούθησης της Κατεύθυνσης "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά":
Μπαρμπάτης Γεράσιμος, Νοτάρης Σωτήριος, Στρατής Ιωάννης

Επιτροπή Παρακολούθησης της Κατεύθυνσης "Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα":
Οικονόμου Αντώνιος, Παπαδάτος Νικόλαος, Σιάννης Φώτιος


Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Α. Νταή, τηλ: 210-7276334, email: alkint [ΑΤ] uoa.gr

Γραμματεία Διδακτορικών Σπουδών:
Σ. Κιοσσέ, τηλ: 210-7276337, email: skiosse [AT] math.uoa.gr