Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Διπλωματικές Εργασίες Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
2018


  • 164. Διογένης Κατσίκας

Χρήση Αλγεβρογεωμετρικών Μεθόδων Στην Ανάδραση Καταστάσεων Γραμμικών Συστημάτων Ελέγχου

   Επιβλέποντες: Γ. Καλογερόπουλος - Ι. Στρατής (03-08-2018)

 

  • 163. Άννα Λογιώτη

Connecting orbits for phase transition systems

   Επιβλέποντες: Ν. Αλικάκος (03-08-2018)

 

  • 162. Αλεξία Παπαλαζάρου

The Cahn-Hilliard equation - Construction of a periodic solution

   Επιβλέποντες: Ν. Αλικάκος (03-08-2018)

 

  • 161. Καμπανού Μαρία

Trace Theorems for Sobolev Spaces

   Επιβλέποντες: Γ. Μπαρμπάτης - P. D. Lamberti (18-07-2018)

 

  • 160. Παπαδόπουλος Στέφανος

Εφαρμογή της μεθόδου επικλινέστατης καθόδου σε παραβολικά προβλήματα ανώτερης τάξης

   Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (21-5-2018)

 

  • 159. Πασχάλης Μιλτιάδης

Hardy and Rellich Inequalities on Riemannian Manifolds

   Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (19-4-2018)

 
2017


  • 158. Σωτηρίου Σταύρος

Αριθμητικές μέθοδοι πινάκων για τον υπολογισμό του μέγιστου κοινού διαιρέτη πολυωνύμων και εφαρμογές

   Επιβλέπουσα Μ. Μητρούλη (27-10-2017)

 

  • 157. Αλεξανδράκης Νικόλαος

Heteroclinic, Homoclinic and Periodic Orbits in Hamiltonian systems for critical values of energy

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (14-9-2017)

 

  • 156. Κατσούρος Νικόλαος

Οι χώροι Sobolev στην Κυματική Σκέδαση

   Επιβλέπουσα: Ε. Αθανασιάδου-Κόττα (12-9-2017)

 

  • 155. Καρκαζής Δημήτριος

Τύποι αριθμητικής ολοκλήρωσης γινομένου με συνάρτηση βάρους και κόμβους Chebyshev

   Επιβλέπων: Σ. Νοτάρης (5-9-2017)

 

  • 154. Κούνη Βασιλική

Μια εισαγωγή στην Αρμονική Ανάλυση στην ευθεία και στον κύκλο

   Επιβλέπων: Δ. Γατζούρας (21-7-2017)

 

  • 153. Βαμβακάς Νικόλαος

Το στάσιμο κύμα για ελλειπτικά συστήματα αλλαγής φάσης

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (13-7-2017)

 

  • 152. Sula Constantin

Συνθήκες τάξης ακρίβειας μεθόδων Runge-Kutta με δέντρα Butcher

   Επιβλέπων: Σ. Νοτάρης (13-7-2017)

 

  • 151. Παπαϊωάννου Μαρία

Σολιτόνια σε συμπυκνώματα Bose-Einstein

   Eπιβλέπων: Ι. Στρατής (7-3-2017)

 

  • 150. Σπανός Γεώργιος

Ημιγραμμικές εξελικτικές εξισώσεις

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (3-3-2017)

 

  • 149. Βασιλοπούλου Ελευθερία

Μαθηματικά μοντέλα στη Βιολογία

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (28-2-2017)

 

  • 148. Στάμου Μαρία-Νίκη

Βελτιστοποίηση με άμεσες μεθόδους αναζήτησης

   Επιβλέπων: Μιχ. Δρακόπουλος (28-2-2017)

 

  • 147. Παπαχριστόδουλος Ιωάννης

Η θεωρία Riesz-Fredholm για συμπαγείς τελεστές στη μελέτη προβλημάτων κυματικής σκέδασης

   Επιβλέπουσα: E. Αθανασιάδου-Κόττα (24-2-2017)

 

  • 146. Τάκη Ευαγγελία

Η θεωρία χαμηλών συχνοτήτων στη σκέδαση θερμοελαστικών κυμάτων

   Επιβλέπουσα: Ε. Αθανασιάδου-Κόττα (23-2-2017)

 

  • 145. Μάλτσι Ανιέζα

Πιθανοθεωρητικές προσεγγίσεις για την περιγραφή της πυκνότητας νευρωνικών πληθυσμών

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (6-2-2017)

 


2016


  • 144. Φραγκούλης Ανάργυρος

Τύποι αριθμητικής ολοκλήρωσης

   Επιβλέπων: Σ. Νοτάρης (23-12-2016)

 

  • 143. Γρυπάρης Παντελής

Πίνακες Bezout και Εφαρμογές

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (31-10-2016)

 

  • 142. Μουσάκου Μαριάννα

Fractal Γεωμετρία της Μουσικής

   Επιβλέπουσα: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα (10-10-2016)

 

  • 141. Αντωνέλλου Θεοδοσία

Μέθοδοι προβολής για την αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (27-09-2016)

 

  • 140. Σβώλος Λάμπρος

Μέθοδοι Galerkin-πεπερασμένων στοιχείων για υπερβολικές μερικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (11-8-2016)

 

  • 139. Καλότυχου Δανάη

Μη Γραμμικές Κυματικές Εξισώσεις με Διασπορά

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (20-7-2016)

 

  • 138. Χατζή Βασιλική

Οι Ελλειψοειδείς αρμονικές συναρτήσεις στην επίλυση προβλημάτων κυματικής σκέδασης

   Επιβλέπουσα: Ε. Κόττα-Αθανασιάδου (4-4-2016)

 


2015


  • 137. Καϊάφα Αγγελική

Μικτά προβλήματα συνοριακών τιμών για εξισώσεις Maxwell

   Επιβλέπουσα: Ε. Κόττα-Αθανασιάδου (21-12-2015)

 

  • 136. Γκανής Ιωάννης

Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών για μη γραμμικά υπερβολικά συστήματα

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (24-11-2015)

 

  • 135. Μαυριδόπουλος Δημήτριος

Μεταβολικές Μέθοδοι στις Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (2-10-2015)

 

  • 134. Παρρής Δημήτριος

Εναλλασσόμενα συστήματα και συνήθεις τετραγωνικές Lyapunov συναρτήσεις

   Επιβλέπων: Γ. Χαλικιάς (15-7-2015)

 

  • 133. Αλευρομάγειρος Αριστείδης

Αντίστροφα προβλήματα σε παραβολικές εξισώσεις και εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (13-7 -2015)

 

  • 132. Μπικοπούλου Σοφία

Μελέτη του γενικευμένου προβλήματος ιδιοτιμών

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (2-6-2015)

 

  • 131. Κολοκυθά Αλεξάνδρα

Μη μεταθετική κρυπτογραφία

   Επιβλέπων: Ε. Ράπτης (27-3-2015)

 

  • 130. Χούλλη Μαρία

Φασματική ανάλυση των πινάκων Sylvester-Hadamard και Εφαρμογές

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (24-2-2015)

 

  • 129. Αντωνόπουλος Νικόλαος

Μέθοδοι ισχυρής ευστάθειας διακριτών δυναμικών συστημάτων με εφαρμογή στη Θεωρία Ελέγχου

   Επιβλέπων: Γ. Χαλικιάς (21-1-2015)

 


2014


  • 128. Μπιτσούνη Βασιλική

Αναδιατάξεις Συναρτήσεων και Ανισότητες Faber-Krahn

   Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (30-06-2014)

 

  • 127. Παπάζογλου Άννα

Εφαρμογές των Reproducing Kernel Hilbert Spaces στη Μηχανική Μάθηση και Υλοποίηση Αλγορίθμων

   Επιβλέπουσα: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα (6-10-2014)

 

  • 126. Μπίρμπα Παναγιώτα

Προβλήματα αντίδρασης διάχυσης και δυναμικά συστήματα πεπερασμένων διαστάσεων

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (5-8-2014)

 

  • 125. Γκίκας Νικόλαος

Ακολουθιακή θεωρία γενικευμένων συναρτήσεων

   Επιβλέπουσα: Α. Πούλκου (15-7-2014)

 

  • 124. Βουτέλη Βασιλική

Ανισότητες Hardy για την κλασματική Λαπλασιανή

   Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (11-7-2014)

 

  • 123. Αβαράκης Δημήτριος

Επιλύουσες οικογένειες τελεστών για αυτόνομα συστήματα σε απειροδιάστατους χώρους

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (17-6-2014)

 

  • 122. Ζώη Στεφανία-Μαρία

Προβλήματα συνοριακών τιμών για τη βαθμωτή και τη διανυσματική εξίσωση Helmholtz

   Επιβλέπουσα: Ε. Κόττα-Αθανασιάδου (11-6-2014)

 

  • 121. Δέτσης Φώτιος

Προρρύθμιση με γραφήματα

   Επιβλέπων: Μ. Δρακόπουλος (29-4-2014)

 

  • 120. Γιαλελής Νικόλαος

Ένα μονοδιάστατο μαθηματικό μοντέλο για τη μελέτη της ροής του αίματος στο ανθρώπινο αρτηριακό σύστημα

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (25-4-2014)

 

  • 119. Βουδούρης Σταύρος

Μεταβολικές ανισότητες και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (14-4-2014)

 

  • 118. Πάσιου Νιόβη-Παρασκευή

Μαθηματική ανάλυση της Ηλεκτροεγκελογραφίας και της Μαγνητοεγκεφαλογραφίας

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (20-3-2014)

 

  • 117. Φίκα Παρασκευή

Αριθμητικός υπολογισμός του ίχνους του αντιστρόφου θετικά ορισμένων πινάκων και σχετικές ανισότητες

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (4-3-2014)

 

  • 116. Ρούπα Παρασκευή

Αριθμητικές μέθοδοι εκτίμησης διγραμμικών μορφών και εφαρμογές στην ανάλυση δικτύων

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (24-2-2014)

 

  • 115. Καμπαγεωργίου Παράσχος

Εκτιμήσεις του σφάλματος στην αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (24-2-2014)

 

  • 114. Μαφίδη Τατιανή-Φωτεινή

Μικτά προβλήματα συνοριακών τιμών στη σκέδαση ελαστικών κυμάτων στις δύο διαστάσεις

   Επιβλέπων: Χριστόδουλος Αθανασιάδης (1-2-2014)

 

  • 113. Σουλτανοπούλου Αικατερίνη

Προσβασιμότητα και ελεγξιμότητα συστημάτων

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (16-1-2014)

 


2013


  • 112. Κυριακοπούλου Δήμητρα

Σύγκριση αλγορίθμων για τον ομογράφο εκπομπής ποζιτρονίων (PET)

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (17-12-2013)

 

  • 111. Κουλτούκη Παρθενία

Γεωμετρία των Fractals, ο εγκέφαλος και η προσέγγιση του ασυνείδητου

   Επιβλέπουσα: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα (30-7-2013)

 

  • 110. Κατσάρα Ευαγγελία

Μαθηματική θεωρία ελέγχου: παρατηρησιμότητα συστημάτων

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (11-7-2013)

 

  • 109. Κουταλιανού Παναγιώτα

 Σκέδαση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων από ένα Ορθοτροπικό Μέσο

   Επιβλέπων: Χριστόδουλος Αθανασιάδης (2-7-2013)

 

  • 108. Καστής Ελευθέριος

Ο μετασχηματισμός Riesz σε Ευκλείδειους χώρους και πολλαπλότητες Riemann

   Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (20-6-2013)

 

  • 107. Καραντζάς Νικόλαος

Ετεροκλινικές τροχιές οι οποίες συνδέουν ολικά ελάχιστα του δυναμικού

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (12-4-2013)

 

  • 106. Σαριδάκη Λήδα

Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων για υπερβολικά και άλλα συναφή συστήματα σε μία ή δύο χωρικές διαστάσεις

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (26-3-2013)

 

  • 105. Μαθιουδάκης Ιωάννης

Θεωρία μεγάλων αποκλίσεων και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (1-2-2013)

 


2012


  • 104. Χανδρή Ευαγγελία

Τα Μαθηματικά της υπολογιστικής τομογραφίας

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (27-12-2012)

 

  • 103. Καστάνη Ελευθερία

Εισαγωγή στη θεωρία ομογενοποίησης

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (14-12-2012)

 

  • 102. Γεωργίκου Άννα-Ελένη

Επέκταση της παρεμβολής Lagrange για πολυώνυμα σε προβλήματα συνοριακών τιμών

   Επιβλέπουσα: Α. Πούλκου (26-11-2012)

 

  • 101. Γκολέμη Ζαχαρένια

Αριθμητικές μέθοδοι για την κυματική εξίσωση

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (12-11-2012)

 

  • 100. Ψαλλίδας Αντώνιος

Ημιομάδες διαφορικών τελεστών στους χώρους L_p

   Επιβλέπων: Γ. Μπαρμπάτης (30-10-2012)

 

  • 99. Μιχαήλ Σταμάτης

Μελέτη δυναμικών συστημάτων

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (15-10-2012)

 

  • 98. Δασκαλάκης Εμμανουήλ

Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων για την κυματική εξίσωση σε δύο χωρικές διαστάσεις

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (25-9-2012)

 

  • 97. Γιακουστίδη Αλεξάνδρα

Προβλήματα συνοριακών τιμών για τα συστήματα Maxwell με αρμονική χρονική εξάρτηση

   Επιβλέπων: Χριστόδουλος Αθανασιάδης (19-7-2012)

 

  • 96. Φαλιάγκας Απόστολος

Κατασκευή τανυστών ορμής – Ενέργειες στον Λογισμό των Μεταβολών και εφαρμογές στις ΜΔΕ

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (12-7-2012)

 

  • 95. Κίκερη Ελευθερία

Η μέθοδος παραγοντοποίησης στην επίλυση αντιστρόφων προβλημάτων σκέδασης ακουστικών κυμάτων

   Επιβλέπων: Χριστόδουλος Αθανασιάδης (11-7-2012)

 

  • 94. Μητσάκος Νικόλαος

Μερικές εφαρμογές της Συναρτησιακής Ανάλυσης στα Μηχανικά Διανύσματα Υποστήριξης (SVM)

   Επιβλέπουσα: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα (21-6-2012)

 

  • 93. Ράμμου Κωνσταντία

Αριθμητικές μέθοδοι κανονικοποίησης γραμμικών συστημάτων

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (11-6-2012)

 

  • 92. Παπαγεωργίου Γεώργιος

Αλγόριθμοι για τον υπολογισμό αραιών λύσεων αόριστων γραμμικών συστημάτων

   Επιβλέπων: Μ. Δρακόπουλος (4-4-2012)

 


2011


  • 91. Αντωνόπουλος Παναγιώτης

Ελλειπτικά συστήματα μεταβολικής μορφής με μη-κυρτές μη-γραμμικότητες

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (1-11-2011)

 

  • 90. Νούτσης Βασίλειος

Μελέτη του κανονικοποιημένου προβλήματος ελαχίστων τετραγώνων με υπό συνθήκη λύση και εφαρμογή του στη βαρυτική μέθοδο

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (25-7-2011)

 

  • 89. Καραπιπέρη Άννα

Μεθοδολογία υπολογισμού υποοριζουσών για πίνακες σστάθμισης W(n,n-1) με μηδενικά στη διαγώνιο

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (19-7-2011)

 

  • 88. Κώστας Δημήτριος

Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών για προβλήματα δύο σημείων

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (21-6-2011)

 

  • 87. Αφουξενίδης Δημήτριος

Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας για τη διαχείριση θεμάτων Αριθμητικής Γραμμικής Άλγεβρας με εφαρμογές στη Θεωρία Ελέγχου

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (31-1-2011)

 


2010


  • 86. Κουνάδης Γρηγόριος


Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών για τις Εξισώσεις Ρηχών Υδάτων με μεταβλητό πυθμένα

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (5-7-2010)  • 85. Βενέτης Αλέξανδρος


Αναπτύγματα τύπου Kramer σε προβλήματα συνοριακών τιμών

   Επιβλέπουσα: Α. Πούλκου (10-6-2010)  • 84. Παπαγιαννούλης Δημήτριος


Παραγοντοποίηση QR και εφαρμογές σε πίνακες ειδικής μορφής

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (4-5-2010)  • 83. Φωτόπουλος Γεώργιος


Το πρόβλημα του Calderon

  Επιβλέπων: Ι. Στρατής (23-3-2010)

2009


  • 82. Πετροπούλου Σταυρούλα


Επίλυση των εξισώσεων Laplace και Poisson

   Επιβλέπων: I. Στρατής (2009)  • 81. Πετρουλάκης Γεώργιος


Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων για ελλειπτικές και παραβολικές εξισώσεις με ιδιομορφίες

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (30-11-2009)  • 80. Μακριδάκης Νικόλαος


Παλμική ανταπόκριση συνεχών και διακριτών συστημάτων ελέγχου

   Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (18-9-2009)  • 79. Πασχαλίδης Γρηγόριος


Αποκλίνουσες σειρές

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (21-7-2009)  • 78. Μπερκέτης Μιχαήλ


Μαθηματική ανάλυση διατάξεων κυματοδήγησης σε χειρόμορφο περιβάλλον

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (21-7-2009)  • 77. Σταύρου Στέφανος


Επίλυση του προβλήματος επανατροφοδότησης κατάστασης σε Γραμμικά Συστήματα Ελέγχου

   Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (21-7-2009)  • 76. Κουμρόγλου Βασίλειος


Ανάλυση εισόδου-εξόδου, μοντέλα Leontief και εφαρμογές. Μια προσέγγιση μέσω της θεωρίας Perron-Frobenius

   Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (3-4-2009)  • 75. Αργυροπούλου Ευτυχία


Καλή τοποθέτηση προβλημάτων συνοριακών τιμών στη μη ελλειπτική ελαστικότητα

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (20-2-2009)

 


2008


  • 74. Κουρνιώτης Μιχαήλ


Παράλληλη επεξεργασία της παραγοντοποίησης QR και εφαρμογές

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (14-10-2008)  • 73. Γκόλιας Ιωάννης


Fractal Παρεμβολή και Ροπές Bivariate Fractal Συναρτήσεων Παρεμβολής

   Επιβλέπουσα: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα (1-10-2008)  • 72. Δημητρούλα Σωτηρία


Το διανυσματικό σχεδόν-στατικό Stefan πρόβλημα

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (7-7-2008)  • 71. Ιωακείμ Ξενάκης


Επί του 16ου προβλήματος του Hilbert: εκτίμηση του αριθμού των οριακών κύκλων

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (27-6-2008)  • 70. Ντίλιος Σπυρίδων


Εφαρμογές μαθηματικής μοντελοποίησης

   Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (27-3-2008)  • 69. Καρδάση Ελένη


Η μέθοδος σημειακών πηγών στην επίλυση αντιστρόφων προβλημάτων σκέδασης

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (27-2-2008)  • 68. Κωστή Αθηνά


Μέθοδοι Θεωρίας Δυναμικού στη Γραμμική Ελαστικότητα

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (1-2-2008)

 


2007


  • 67. Βλάχος Νικόλαος


Μέθοδοι προρρύθμισης με προσέγγιση αντιστρόφου

   Επιβλέπων: Μ. Δρακόπουλος (17-12-2007)  • 66. Μπαλού Αγγελική


Μη τοπικές συνοριακές συνθήκες για την εξίσωση Helmholtz

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (17-7-2007)  • 65. Σινίκης Δημήτριος


Μελέτη ελλειπτικού συστήματος στο επίπεδο, μεταβολικής μορφής και δυναμικό με πολλαπλά ολικά ελάχιστα

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (13-7-2007)  • 64. Μπαντούνα Δέσποινα


Θεωρήματα σκέδασης για έναν πολυστρωματικό χειρόμορφο σκεδαστή

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (13-7-2007)  • 63. Δημητρέλος Ιωάννης


Μέθοδοι ολοκληρωτικών εξισώσεων στη θεωρία σκέδασης ακουστικών κυμάτων

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (13-7-2007)  • 62. Κατσουλίδη Αργυρώ


Ελεγξιμότητα κανονικών και ιδιαζόντων γραμμικών συστημάτων ελέγχου

   Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (12-7-2007)  • 61. Παντελούς Αθανάσιος


Εφαρμογές της θεωρίας ελέγχου στη διάρθρωση των επιτοκίων δανεισμού των εμπορικών τραπεζών

   Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (4-7-2007)  • 60. Χαραλάμπους Μαρία


Εισαγωγή στην ανάλυση των κουατέρνιον και εφαρμογές στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (27-6-2007)  • 59. Κωστάκη-Κώστα Μαρία


Ερμιτιανές Fractal επιφάνειες παρεμβολής και IFS σε σύνολα, συναρτήσεις και επιφάνειες

   Επιβλέπουσα: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα (14-5-2007)  • 58. Μπαξοπούλου Βιολέτα


Θεωρήματα σκέδασης για έναν πολυστρωματικό χειρόμορφο σκεδαστή

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (27-3-2007)  • 57. Σκουρογιάννης Κωνσταντίνος


Σκέδαση ακουστικών κυμάτων από ένα ελλειψοειδές

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (27-3-2007)  • 56. Μορφοπούλου Αντωνία


Επισκόπηση δειγματικών και διερευνητικών μεθόδων για την επίλυση αντίστροφων προβλημάτων

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (21-3-2007)

 


2006


  • 55. Κοντζίνου Παναγιώτα


Η Weierstrass κανονική μορφή ενός πίνακα δέσμης

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (9-10-2006)  • 54. Αραχωβίτη Αικατερίνη


Μέθοδοι ολοκληρωτικών εξισώσεων στη θεωρία σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (20-9-2006)  • 53. Ψυλλάκης Αριστόδημος


Εξισώσεις Hamilton-Jacobi και εφαρμογές

  Επιβλέπων: Ι. Στρατής (9-1-2006)

2005


  • 52. Κασσέτας Χρυσόστομος


Αριθμητική επίλυση του προβλήματος ιδιοτιμών του βάθους σε θαλάσσιους κυματοδηγούς

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (5-12-2005)  • 51. Δάσιος Ιωάννης


Δυναμική διεπιφανειών με κόμβους

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (19-9-2005)  • 50. Κυριαζή Γενοβέφα


Η θεωρία χαμηλών συχνοτήτων στη σκέδαση ακουστικών κυμάτων

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (5-7-2005)  • 49. Ανδριόπουλος Κωνσταντίνος


Ανάλυση μαθηματικών μοντέλων με χρήση θεωρίας Lie και Painleve

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (28-6-2005)  • 48. Τσίτσας Νικόλαος


Σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σημειακής πηγής από πολυστρωματική σφαίρα

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (27-6-2005)  • 47. Λαγγούσης Γεώργιος


Ευθύ και αντίστροφο πρόβλημα σκέδασης για ακουστικά πεδία σημειακής πήξης

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (17-6-2005)  • 46. Γκυρτής Αθανάσιος


Σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από κατά τμήματα ομογενείς σκεδαστές

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (22-4-2005)  • 45. Λυμπερόπουλος Παναγιώτης


Υπολογισμός συναρτήσεων πινάκων και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (28-2-2005)  • 44. Καραγεώργος Αθανάσιος


Γενικευμένα συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων πινάκων

   Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (17-2-2005)  • 43. Συμεωνίδης Γεώργιος


Επιλυσιμότητα προβλημάτων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφα υλικά

  Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (3-2-2005)

2004


  • 42. Χρήστου Δημήτριος


Αριθμητικός προσδιορισμός Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη συνόλων πολυωνύμων με την μέθοδο ERES σε περιβάλλον υβριδικών υπολογισμών

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (20-12-2004)  • 41. Κανελλόπουλος Ηλίας


Ακριβής Ελεγξιμότητα Εξισώσεων της Μαθηματικής Φυσικής

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (17-12-2004)  • 40. Μόσχου Αλεξάνδρα


Σφαιρικά ακουστικά κύματα

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (13-12-2004)  • 39. Ζαγανάς Αντώνιος


Ανάλυση της Οπτικής Κρυπτογραφίας και Εφαρμογές

   Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (9-12-2004)  • 38. Κούκος Ιωάννης


Σχεδιασμός πόλων με ανάδραση καταστάσεων και παραγώγων σε ιδιάζοντα συστήματα

   Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (29-11-2004)  • 37. Μπασλάρη Άλφρεντ


Μαθηματικές Μέθοδοι για την μείωση της εναέριας κυκλοφορίας σε περιβάλλον αβεβαιότητας

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (27-9-2004)  • 36. Παπαδόπουλος Ιωάννης


Σκέδαση ακουστικών κυμάτων

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (22-9-2004)  • 35. Κραββαρίτης Χρήστος


Πίνακες στάθμισης και η συμβολή τους στη μελέτη του προβλήματος του συντελεστή μεγέθυνσης

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (19-9-2004)  • 34. Λιάσκος Κωνσταντίνος


Στοχαστική Ανάλυση σε χώρους Hilbert και Εφαρμογές στις Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις με προσθετικό θόρυβο

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (8-9-2004)  • 33. Εξαρχάκος Μάριος


Προβλήματα Γραμμικών Διατηρητών στη Θεωρία Πινάκων

   Επιβλέπων: Σ. Γιωτόπουλος (16-7-2004)  • 32. Ντουρακόπουλος Νικόλαος


Μέθοδοι Πεπερασμένων Διαφορών για παραβολικά προβλήματα με μεταβλητό σύνορο

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (23-6-2004)  • 31. Τσιτσιλάνος Γεώργιος


Ελεγξιμότητα και Ευστάθεια σε Διακριτά Συστήματα Ελέγχου

  Επιβλέπων: Ε. Γρίσπος (6-5-2004)

2003


  • 30. Σούρδης Χρήστος


Μαθηματική μελέτη μοντέλου τύπου πεδίου φάσης για ανισοτροπικούς κρυστάλλους

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (25-7-2003)  • 29. Τριανταφύλλου Δημήτριος


Στατιστική μελέτη της ευστάθειας της απαλοιφής του Gauss

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (24-6-2003)  • 28. Μητσοτάκης Δημήτριος


Μοναχικά κύματα για το σύστημα BONA-SMITH: Ύπαρξη, μοναδικότητα, ευστάθεια

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (20-6-2003)  • 27. Περδικούρη Καλομοίρα


Αντίστροφο Πρόβλημα σκέδασης ακουστικών κυμάτων – Μέθοδος Σημειακής Πηγής

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (13-3-2003)  • 26. Μπερκέτης Νικόλαος


Θεωρία δυαδικών και εφαρμογές στον ηλεκτρομαγνητισμό

  Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (18-2-2003)

2002


  • 25. Τσάτσαρης Αθανάσιος


Εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων διαφορών στον υπολογισμό της πτώσης πίεσης σε αξονο-συμμετρική ημιτονοειδή στένωση της κατιώσας θωρακικής αορτής και σύγκριση με τις πειραματικές μετρήσεις

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (2-9-2002)  • 24. Γεωργίου Σπυρίδων


Μελέτη του συντελεστή μεγένθυνσης και της δομής των οδηγών στοιχείων σε πίνακες στάθμισης

   Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (20-6-2002)  • 23. Τουλόπουλος Ιωάννης


Αριθμητική Επίλυση ενός προβλήματος μεταφοράς-διάχυσης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (12-6-2002)  • 22. Ιωαννίδης Ανδρέας


Προβλήματα σκέδασης από τραχείες επιφάνειες

  Επιβλέπων: Ι. Στρατής (25-1-2002)

2001


  • 21. Καψάλης Ευθύμιος


Αναγνώριση τοπικής μορφής επιφανειών για εφαρμογές βιομηχανικού σχεδιασμού

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (12-10-2001)  • 20. Σπυριδάκης Μιχαήλ


Παράλληλη επίλυση γραμμικών συστημάτων πεπερασμένων στοιχείων με τη μέθοδο των συζυγών κλίσεων

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (21-9-2001)  • 19. Σιμάτου Ελευθερία


Δομικά αναλλοίωτα - κανονικές μορφές και επίλυση ιδιαζόντων γραμμικών συστημάτων ελέγχου

  Επιβλέπων: Ε. Γρίσπος (14-2-2001)

2000


  • 18. Σφυράκης Χρυσοβαλάντης


Θέματα διδακτικής ενός εισαγωγικού μαθήματος Πληροφορικής για μαθηματικούς

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (27-9-2000)  • 17. Καραμήτρος Λεωνίδας


Εισαγωγή τοπογραφικών δεδομένων από γεωγραφικό σύστημα πληροφόρησης σε λογισμικό κατασκευής διαμερισμών χωρίων εφαρμογής περιβαλλοντικών μοντέλων

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (25-9-2000)  • 16. Σπυρόπουλος Αθανάσιος


Τα βασικά θεωρήματα σκέδασης σφαιρικών ακουστικών κυμάτων

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (11-7-2000)  • 15. Ορφανού Ιωάννα


Τα βασικά θεωρήματα σκέδασης ακουστικών κυμάτων

  Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (31-1-2000)

1999


  • 14. Καραλή Γεωργία


Υπερβραδεία κίνηση στη δυναμική διεπιφανειών

   Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (3-12-1999)  • 13. Μπακοπούλου Βασιλική


Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων με συμπυκνωμένο πίνακα μάζας για την κυματική εξίσωση

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (29-9-1999)  • 12. Αντωνοπούλου Δήμητρα


Θεωρία και αριθμητική ανάλυση των παραβολικών προσεγγίσεων

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (27-9-1999)  • 11. Γεωργίου Στέλιος


Ορθογώνιοι σχεδιασμοί και εφαρμογέςσεις

  Επιβλέπουσα: Μ. Μητρούλη (2-6-1999)

1998


  • 10. Καβουκλής Χρήστος


Φασματικές μέθοδοι στη μελέτη των εξισώσεων Maxwell σε τριδιάστατα διαστρωματωμένα μη διαταραγμένα μέσα

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (16-11-1998)  • 9. Παπαχριστόπουλος Δημήτριος


Γενικευμένα γραμμικά συστήματα

   Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (13-11-1998)  • 8. Παγιαυλάς Ιωάννης


Θεωρία χαμηλών συχνοτήτων στη σκέδαση ακουστικών κυμάτων

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (30-9-1998)  • 7. Σωτηρόπουλος Νικήτας


Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών και διακριτού μετασχηματισμού Fourier στην επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων

   Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (23-6-1998)  • 6. Αντωνόπουλος Δημήτριος


Το σύστημα των εξισώσεων Boussinesq: Θεωρία και αριθμητική ανάλυση

  Επιβλέπων: Β. Δουγαλής (20-3-1998)

1997


  • 5. Παπαδάκης Σταύρος


Μιγαδικές δέσμες συμμετρικών και αντισυμμετρικών πινάκων και εφαρμογές στη λύση γραμμικών συστημάτων

   Επιβλέπων: Γρ. Καλογερόπουλος (10-9-1997)  • 4. Αθανασίου Χριστίνα


Επίλυση προβλημάτων συνοριακών τιμών με μεθόδους ολοκληρωτικών εξισώσεων

   Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (10-6-1997)  • 3. Καβαλλάρης Νικόλαος


Αντίστροφο ακουστικό πρόβλημα σκέδασης

  Επιβλέπων: Ι. Στρατής (7-2-1997)

1996


  • 2. Κοντογεώργος Δημήτριος


Προβλήματα Συνοριακών τιμών για τις χρονικές αρμονικές εξισώσεις του Maxwell

   Επιβλέπων: Ι. Στρατής (21-61996)  • 1. Καραγεώργου Αθηνά


Σκέδαση ακουστικών κυμάτων με αρμονική χρονική εξάρτηση

  Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (27-5-1996)