Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

ΕΦΜ11 Υπολογιστικά Μαθηματικά ΙΙ

 

Προβλήματα αρχικών τιμών για Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις. Εισαγωγικές έννοιες. Γενικά για τη μέθοδο του Euler, ευστάθεια της μεθόδου του Euler, Προκαταρκτικά: Συμβολισμός και παραδείγματα για τις μεθόδους Runge - Kutta, επιλυσιμότητα και ευστάθεια των μεθόδων Runge - Kutta, τάξη ακρίβειας και σύγκλιση των μεθόδων Runge - Kutta. Πολυβηματικές μέθοδοι: παραδείγματα, τάξη ακρίβειας, ευστάθεια, σύγκλιση. Άκαμπτα προβλήματα, απόλυτη ευστάθεια, Α-ευστάθεια, αλγεβρική ευστάθεια.
Συνοριακά προβλήματα Δύο Σημείων για Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 2ης Τάξης. Εισαγωγή – Θεωρία, Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών, Μέθοδοι σκόπευσης, Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων.

Βιβλιογραφία

Γ. Δ. Ακρίβης, Β. Α. Δουγαλής, Αριθμητικές Μέθοδοι για Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Β'Εκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,Ηράκλειο, 2013.