Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

ΕΦΜ12 Γραμμική και Μη Γραμμική Θεωρία Ελέγχου

 

Στοιχεία μοντελοποίησης φυσικών συστημάτων από την Μηχανική και Ηλεκτρισμό.
Δυναμικά Συστήματα, Συστήματα χώρου κατάστασης, Γραμμικά Συστήματα, Ύπαρξη και μοναδικότητά λύσης, Πίνακας μεταφοράς και Εκθετική συνάρτηση, Θεωρία μετασχηματισμού Laplace, Κρουστική απόκριση, Συνάρτηση Μεταφοράς, Συνάρτηση Συχνοτήτων.
Θεωρία πραγμάτωσης φυσικών συστημάτων. Μετασχηματισμοί Ισοδυναμίας, Λύση Δυναμικών Εξισώσεων.
Συστήματα ανάδρασης, Συνδεσμολογία συστημάτων, Διαγράμματα βαθμίδων, Οι βασικοί στόχοι σχεδίασης συστημάτων ανάδρασης.
Α-αναλλοίωτοι υπόχωροι και (Α,Β)-αναλλοίωτοι υπόχωροι του διανυσματικού χώρου Rn.
Ελεγξιμότητα και Παρατηρησιμότητα, Ελέγξιμος και μη-παρατηρήσιμος υπόχωρος, Κανονική μορφή Kalman, Θεωρία ανάδρασης κατάστασης, μετατόπιση πόλων συστήματος σε επιθυμητές θέσεις, Παρατηρητές.
Εισαγωγή στον Βέλτιστο Έλεγχο: Το πρόβλημα γραμμικού-τετραγωνικού ρυθμιστή (LQR), Ο βέλτιστος εκτιμητής Kalman, Η αλγεβρική εξίσωση Riccati και η επίλυση της, Ο πίνακας Hamiltonian, Το πρόβλημα LQG και η αρχή διαχωρισμού.
Ευστάθεια Δυναμικών Συστημάτων, Θεωρία Lyapunov, 'Ελεγχος μη-γραμμικών συστημάτων, γραμμική προσέγγιση στα σημεία ισορροπίας τους.


Βιβλιογραφία
Γ. Η. Καλογερόπουλος, Διακριτά Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.
Γ. Η. Καλογερόπουλος, Σημειώσεις στην Κλασσική Θεωρία Δεσμών Πινάκων με εφαρμογές στα γενικευμένα συνήθη (regular) συστήματα, 2003.
Γ. Χαλικιάς, Σημειώσεις Θεωρίας Ελέγχου, 2015.
Π. Ν. Παρασκευόπουλος, Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο, Τόμος Α: Θεωρία, Τόμος Β: Εφαρμογές, Αθήνα 2001.
T. Kailath, Linear Systems, Prentice Hall, Inc. 1980.
P. J. Antsaklis, A. N. Michel, Linear Systems, McGraw-Hill International Editions, 1998.
H. K. Khalil, Nonlinear Systems, Pearson Education Ltd, 2014.
Ε. Σ. Γρίσπος, Γ. Η. Καλογερόπουλος, Μαθήματα Θεωρίας Ελέγχου, Σημειώσεις παραδόσεων, Αθήνα 1995.