Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

ΕΦΜ5 Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα

 

Ορθογώνια Παραγοντοποίηση Πινάκων : Μέθοδος QR, Givens, Gram- Schmidt, Modified Gram-Schmidt και εφαρμογές τους. Μελέτη και ανάλυση των αλγορίθμων και των μεθόδων αυτών.

Ανάλυση Ιδιαζουσών τιμών και εφαρμογές της. Μελέτη προβλημάτων Ελαχίστων Τετραγώνων.

Αριθμητικός Υπολογισμός Ιδιοτιμών Πίνακα : Υπολογισμός της μορφής Hessenberg ενός πίνακα. Υπολογισμός της Πραγματικής μορφής Shur ενός πίνακα.

Μέθοδοι Krylov και εφαρμογές σε προβλήματα υψηλής διάστασης.

 

Βιβλιογραφία 

 

Μ. Μητρούλη, Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, Σημειώσεις Παραδόσεων, Αθήνα, 2001.

Γ. Καλογερόπουλος, Λογισμός Πινάκωνκαι Εφαρμογές , Σημειώσεις Παραδόσεων, Αθήνα, 1995.

N. Datta, Numerical Linear Algebra and Applications, Coll Publishing Company, ITM, 1995.

G. H. Golub, C. F. Van Loan, Matrix Computations, 2nd ed., Baltimore: John Hopkins University Press, 1989.

R. Horn, C. Johnson, Matrix Analysis, Cambridge Univ. Press, 1985.

G. Strang, Linear Algebra and its Applications, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, 1986.

Ορθογώνια Παραγοντοποίηση Πινάκων : Μέθοδος QR, Givens, Gram- Schmidt, Modified Gram-Schmidt και εφαρμογές τους. Μελέτη και ανάλυση των αλγορίθμων και των μεθόδων αυτών.

Ανάλυση Ιδιαζουσών τιμών και εφαρμογές της. Μελέτη προβλημάτων Ελαχίστων Τετραγώνων.

Αριθμητικός Υπολογισμός Ιδιοτιμών Πίνακα : Υπολογισμός της μορφής Hessenberg ενός πίνακα. Υπολογισμός της Πραγματικής μορφής Shur ενός πίνακα.

Μέθοδοι Krylov και εφαρμογές σε προβλήματα υψηλής διάστασης.

 

Βιβλιογραφία

 

Μ. Μητρούλη, Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, Σημειώσεις Παραδόσεων, Αθήνα, 2001.

Γ. Καλογερόπουλος, Λογισμός Πινάκωνκαι Εφαρμογές , Σημειώσεις Παραδόσεων, Αθήνα, 1995.

N. Datta, Numerical Linear Algebra and Applications, Coll Publishing Company, ITM, 1995.

G. H. Golub, C. F. Van Loan, Matrix Computations, 2nd ed., Baltimore: John Hopkins University Press, 1989.

R. Horn, C. Johnson, Matrix Analysis, Cambridge Univ. Press, 1985.

G. Strang, Linear Algebra and its Applications, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, 1986.