Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Διπλωματικές Εργασίες Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας


2018


  • 228. Μπαλτούκα Μαρία

Classical and Bayesian Inference for Threshold Regression Models

   Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (11-06-2018)

 

  • 227. Θεοδωροπούλου Βασιλική

Εκτιμήσεις της Απόστασης Ολικής Κύμανσης

   Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (17-05-2018)

 

  • 226. Μπατσής Αναστάσης

Η επίδραση του χρόνου πληροφόρησης στη στρατηγική συμπεριφορά των πελατών σε συστήματα εξυπηρέτησης

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (10-05-2018)

 

  • 225. Φραγκάκης Νικήτας

Η μέθοδος διαταραχών σε συστήματα εξυπηρέτησης

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (30-04-2018)

 


2017


  • 224. Χαιρετάκης Κωνσταντίνος

Στοχαστικά Μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων με ελλιπή πληροφόρηση

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (10-11-2017)

 

  • 223. Μαρκουλιδάκης Ανδρέας

Οrdinary and Bayesian LASSO for Regression Models

   Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (25-9-2017)

 

  • 222. Γιαγκίνης Ιωάννης

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών Αθήνας των ετών 2000-2015

   Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (7-7-2017)

 

  • 221. Καραλέκας Ελευθέριος

Κριτήρια τύπου BIC για επιλογή μοντέλων με μικτές επιδράσεις και επεκτάσεις

   Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας (4-4-2017)

2016


  • 220. Λογοθέτης Δημήτριος

Αλγοριθμικές τεχνικές κλασικής και μπεϋζιανής εκτίμησης σε μοντέλα ανάπτυξης φυτών και ζητήματα σύγκλισης στο σύνορο του παραμετρικού χώρου

   Επιβλέπων: Σ. Τρέβεζας (5-10-2016)

 

  • 219. Μπάζμπας Μιχαήλ

Θεωρία Διήθησης

   Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (29-8-2016))

 

  • 218. Γκούμας Νικόλαος

Στρατηγική συμπεριφορά σε συστήματα εξυπηρέτησης υποκείμενα σε βλάβες

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (7-4-2016)

 

  • 217. Στεργίου Ηλιάννα

Στρατηγική συμπεριφορά πελατών σε σειριακά δίκτυα συστημάτων εξυπηρέτησης

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (10-3-2016)

 

  • 216. Καρύδης Εμμανουήλ

Οριακή συμπεριφορά γραμμικών εκτιμητριών και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (10-3-2016)

 


2015


  • 215. Ανδριόπουλος Γεώργιος

Η στοχαστική εξίσωση θερμότητας και το συνεχές τυχαίο πολυμερές

   Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (7-10-2015)

 

  • 214. Χαλάτση Ευτυχία

Περί προσέγγισης της Διωνυμικής από την Κατανομή Poisson

   Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (11-6-2015)

 

  • 213. Ζωσιμάς Ζωσιμάς

Υπολογιστικές μέθοδοι σε χρηματοοικονομικά προβλήματα αποτίμησης τίτλων

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (22-5-2015)

 

  • 212. Τσουπαρόπουλος Νικόλαος

Ανάλυση μέσης τιμής σε συστήματα εξυπηρέτησης

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (6-3-2015)

 

  • 211. Βασιλειάδη Αικατερίνη

Η μέθοδος Lee Carter για την πρόβλεψη θνησιμότητας

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (20-2-2015)

 

  • 210. Κοτζαμπασάκη Ελένη

Χρόνοι μίξης για αλυσίδες Markov

   Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (19-1-2015)

 

  • 209. Αντωνόπουλος Γεώργιος

Εφαρμογές νευρωνικών δικτύων σε προβλήματα δυναμικής βελτιστοποίησης

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (9-1-2015)

 


2014


  • 208. Αλύ Μασράκη Στέγια

Θέματα Απαραμετρικής Στατιστικής

   Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (2-12-2014)

 

  • 207. Λάμπρου Απόστολος

Υπολογιστικές μέθοδοι για το πρόβλημα one-armed-bandit

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (7-11-2014)

 

  • 206. Μπίρμπα Μαριάννα

Ιδιοτιμές Γκαουσιανών Ερμιτιανών Πινάκων

   Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (30-9-2014)

 

  • 205. Καρνέζη Παναγιώτα-Ζωή

Μπεϋζιανή Ανάλυση Επιβίωσης

   Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (30-9-2014)

 

  • 204. Μπότσης Ιωάννης

Φράγματα για τη μέγιστη παρατήρηση και το εύρος σε διατεταγμένο δείγμα

   Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (30-9-2014)

 

  • 203. Πανάγου Φωτεινή

RHST και Εφαρμογές στη Μεταανάλυση

   Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (9-9-2014)

 

  • 202. Πασιούρας Αλέξανδρος

Μπεϋζιανή προσέγγιση αντίστροφων προβλημάτων και εφαρμογές στη μοντελοποίηση της δομής των επιτοκίων

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (3-9-2014)

 

  • 201. Μαντούβαλος Νικόλαος

Στοχαστικά μοντέλα εφοδιαστικών αλυσίδων με κίνδυνο χρεωκοπίας

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (25-7-2014)

 

  • 200. Μπενιουδάκης Μύρων

Στρατηγικές ισορροπίας σε προβλήματα ουρών με αποστροφή κινδύνου

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (25-7-2014)

 

  • 199. Τζουμέρκας Γεώργιος

Μέθοδοι μετα-ανάλυσης και λόγος των ποσοστημορίων στη Βιοστατιστική

   Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (10-4-2014)

 

  • 198. Παπαντώνης Σπυρίδων

Μοντέλα διακριτών επιλογών και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (18-2-2014)

 

  • 197. Γρηγορίου Μαρία

Η επίδραση της πληροφόρησης στη στρατηγική συμπεριφορά των πελατών σε συστήματα εξυπηρέτησης

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (16-1-2014)

 

  • 196. Δημητρακόπουλος Ιωάννης

Μαθηματικά μοντέλα δυναμικού προγραμματισμού για βελτιστοποίηση συστημάτων εξυπηρέτησης

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (16-1-2014)

 

  • 195. Κοκαλιάρης Χρήστος

Υπολογιστικές μέθοδοι σε Μαρκοβιανές διαδικασίες αποφάσεων κάτω από ελλιπή πληροφόρηση

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (9-1-2014)

 

  • 194. Δημόπουλος Δήμος

Ανάλυση συστημάτων εξυπηρέτησης με πολιτικές προτεραιότητας

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (9-1-2014)

 

  • 193. Γεωργίου Ιωάννης

Παιγνιοθεωρητικά μοντέλα σε μη παρατηρήσιμες ουρές αναμονής

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (9-1-2014)

 


2013


  • 192. Λεονάρδος Στέφανος

Γενικεύσεις και εκλεπτύνσεις του σημείου ισορροπίας Nash

   Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (5-7-2013)

 

  • 191. Κωνσταντίνου Μαρία-Ζαφειρούλα

Ακολουθιακές μέθοδοι Monte Carlo και εφαρμογές στη Μπεϋζιανή Ανάλυση

   Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (28-6-2013)

 

  • 190. Παΐζης Γεράσιμος

Αδιαχώριστα στοχαστικά παιχνίδια

   Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (20-6-2013)

 

  • 189. Ψάλτης Κωνσταντίνος

Περί ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των δειγματικών κεντρικών ροπών

   Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (2-4-2013)

 

  • 188. Λιανού Αγγελική

Ταχύτητα σύγκλισης στο Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

   Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (21-2-2013)

 


2012


  • 187. Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

Χωρικά κρυμμένα Μαρκοβιανά συστήματα Poisson με εφαρμογή στη χαρτογράφηση ασθενειών

   Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (20-12-2012)

 

  • 186. Μούττη Μαρία

Η χρήση των μοντέλων πολλαπλών καταστάσεων στην ανάλυση ασθενειών με λοίμωξη σε ΜΕΘ

   Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (20-12-2012)

 

  • 185. Μάρκος Εμμανουήλ

Στρατηγικές ισορροπίας και κοινωνική βελτιστοποίηση σε συστήματα αναμονής με εναλλακτικές μορφές εξυπηρέτησης

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (29-11-2012)

 

  • 184. Γκαγιωγιάκης Ιωάννης

Ακολουθίες semimartingale και ανισότητες πιθανοτήτων

   Επιβλέπουσα: Ε. Βαγγελάτου (13-11-2012)

 

  • 183. Κοκή Κωνσταντίνα

Μελέτη διαδικασιών Poisson και Διωνυμικών με εφαρμογή σε αστροφυσικά δεδομένα

   Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (25-10-2012)

 

  • 182. Μπόνη Ειρήνη

Μέθοδοι Markov Chain Monte Carlo για Μπεϋζιανή συμπερασματολογία σε γενικευμένα γραμμικά μοντέλα

   Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (11-10-2012)

 

  • 181. Κύριος Βασίλειος

Μεταανάλυση με μέθοδο Bootstrap

   Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (20-6-2012)

 

  • 180. Λαμπρινάκου Φιόρη

Μέθοδοι Markov Chain Monte Carlo για Μπεϋζιανή συμπερασματολογία σε μοντέλα ποσοστημοριακής παλινδρόμησης

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (19-6-2012)

 

  • 179. Γεωργίκου Μαρία

Το CAPM και εφαρμογές σε δεδομένα ελληνικών μετοχών

  Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (18-6-2012)

 

  • 178. Γκιώνη Ελίνα

Ο αλγόριθμος coupling from the past

   Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (13-6-2012)

 

  • 177. Βαρελτζή Φωτεινή-Θεανώ

Σύγκριση μοντέλων για την ανάλυση δεδομένων επιβίωσης με διακεκριμμένες παρατηρήσεις πιθανόν πληροφοριακές

   Επιβλέπων: Φ. Σιάννης (4-4-2012)

 

  • 176. Δικαιοσυνόπουλος Νικόλαος

Γεωμετρικές ιδιότητες της Κίνησης Brown

   Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (25-1-2012)

 


2010


  • 175. Σιτοκωνσταντίνος Βασίλειος


Μπευζιανή εκτίμηση κρυμμένων Μαρκοβιανών μοντέλων και εφαρμογές

   Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (4-11-2010)
  • 174. Άννινος Δημήτριος


Μοντέλα Πολυμεταβλητής Γραμμικής Παλινδρόμησης και Εφαρμογές στην Έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων του Τμήματος Μαθηματικών

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (27-10-2010)

 

  • 173. Χανιαλίδης Χαράλαμπος


Συμπερασματολογία και Έλεγχοι Υποθέσεων σε Μοντέλα Ποσοστημοριακής Παλινδρόμησης

   Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (27-10-2010)  • 172. Γλένης Σπυρίδων


Στοχαστική Προσέγγιση

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (23-9-2010)  • 171. Μπούκος Ηλίας


Η Μέθοδος Προσομοίωσης Cross Entropy και Εφαρμογές

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (23-9-2010)

 


2009


  • 170. Ζήσης Δημήτριος


Η επικοινωνία στα παίγνια και η απλούστευσή της μέσω της αρχής της αποκάλυψης

   Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (9-12-2009)  • 169. Παπαϊωάννου Νίκη


Εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας πεπερασμένων μίξεων κατανομών Poisson με τον αλγόριθμο ΕΜ

   Επιβλέπουσα: Λ. Μελιγκοτσίδου (9-12-2009)  • 168. Καρύδας Αχιλέας


Μαθηματικά μοντέλα γραμμών ροής σε συστήματα παραγωγής

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (8-10-2009)  • 167. Ξιφαρά Τατιανή


Μέγιστη συσχέτιση τυχαίων μεταβλητών

   Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (17-9-2009)  • 166. Βουτσινά Αγάπη-Αννα


Μοντέλα Λογιστικής Παλινδρόμησης και εφαρμογή σε έρευνα ικανοποίησης της Ακαδημαϊκής απόδοσης αποφοιτούντων φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (17-9-2009)  • 165. Μάνου Αθανασία


Συστήματα εξυπηρέτησης σε διακριτό χρόνο

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (24-6-2009)  • 164. Καναβέτας Οδυσσέας


Το πρόβλημα multi-armed bandit και επεκτάσεις

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (9-4-2009)  • 163. Δαμιανού Λευτέρης


Μέθοδοι προσομοίωσης για τον υπολογισμό του Value of Risk σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (9-4-2009)  • 162. Κουντούπης Ηλίας


Στοχαστικός προγραμματισμός δύο σταδίων και η μέθοδος L-shaped

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (3-3-2009)  • 161. Μπούνταλη Όλγα


Μαρκοβιανά συστήματα εξυπηρέτησης με γραμμικούς ρυθμούς μετάβασης και επεκτάσεις σε συστήματα με γενικούς χρόνους

  Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (8-1-2009)

2008


  • 160. Σιόλου Ευδοξία


Ο ρόλος της στάθμισης σε δειγματοληπτικές έρευνες

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (20-6-2008)  • 159. Μαυροζούμη Ανδρομάχη


Εισαγωγή στη μέθοδο Bootstrap

   Επιβλέπουσα: Ε. Βαγγελάτου (20-6-2008)  • 158. Μαλαπάνη Ελένη


Κριτήρια προσαρμοστικότητας για συνεχή διακριτά και ομαδοποιημένα δεδομένα

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (20-6-2008)  • 157. Μπαλτσαβιάς Βενέδικτος


Κατανομές γενικευμένων διατεταγμένων παρατηρήσεων

   Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (10-4-2008)  • 156. Παυλίδου Αικατερίνη


Μοντέλα Shock στη θεωρία της Αξιοπιστίας

   Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (21-2-2008)  • 155. Μπουντούλη Μαρία


Μαθηματικά μοντέλα πιστωτικού κινδύνου

  Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (21-2-2008)

2007


  • 154. Τρέβεζας Σάμης


Στατιστική Ανάλυση στις Μαρκοβιανές Αλυσίδες: Κεντρικό Οριακό Θεώρημα και Εκτίμηση της Διασποράς

   Επιβλέπουσα: O. Χρυσαφίνου (13-12-2007)  • 153. Αθανασόπουλος Αθανάσιος


Μοντέλα τιμολόγησης σε μη παρατηρήσιμες ουρές αναμονής

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (21-6-2007)  • 152. Λαζάρου Χρήστος


Θεωρία Συνδέσμων (Copulas) και εφαρμογές τους

   Επιβλέπουσα: Ε. Βαγγελάτου (21-6-2007)  • 151. Δούμας Ιωάννης


Φράγματα για διατεταγμένα δείγματα προερχόμενα από μη ισόνομες παρατηρήσεις

   Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (21-6-2007)  • 150. Μανδάλου Δήμητρα


Τεχνικές της Bayes Στατιστικής με εφαρμογή στις Κοινωνικές Επιστήμες

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (25-5-2007)  • 149. Καλισκάμη Ελπίδα


Εφαρμογές της Στατιστικής κατά Bayes στην Αναλογιστική Επιστήμη

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (25-5-2007)  • 148. Καρτάλα Ξανθή-Ισιδώρα


Γραμμική παλινδρόμηση όταν και οι δύο μεταβλητές υπόκεινται σε σφάλμα

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (24-5-2007)  • 147. Κριεζής Στυλιανός


Προβλήματα τιμολόγησης σε παρατηρήσιμες Ουρές Αναμονής

  Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (29-1-2007)

2006


  • 146. Μπλάτση Αλίκη


Εύρεση μεγέθους δείγματος σε περίπτωση λάθους ταξινόμησης διακριτών δεδομένων

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (22-12-2006)  • 145. Αγκυροπούλου Ασπασία


Στατιστική Ανάλυση δεδομένων χρόνων ζωής στην Αξιοπιστία

   Επιβλέπουσα: Ε. Βαγγελάτου (7-12-2006)  • 144. Πηλαβάκης Μιχαήλ


Πιστοποίηση υπηρεσιών - Εφαρμογή σε υπηρεσίες Υγείας

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (16-11-2006)  • 143. Ζήσης Θωμάς


Στοχαστικές διαδικασίες μεταβολής επιτοκίων: μαθηματικά μοντέλα – στατιστική εκτίμηση

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (15-11-2006)  • 142. Κρέτσης Δημήτριος


Συστήματα Αξιοπιστίας

   Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (15-11-2006)  • 141. Σταματίου Ιωάννης


Εφαρμογές στοχαστικών διατάξεων στα Ασφαλιστικά Μαθηματικά

   Επιβλέπουσα: Ε. Βαγγελάτου (6-11-2006)  • 140. Καποδίστρια Στέλλα


Αλγοριθμικές τεχνικές στις Μαρκοβιανές αλυσίδες: πινακοαναλυτικές μέθοδοι και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (19-10-2006)  • 139. Γκίκας Ιωάννης


Μαθηματική ανάλυση συμβολαίων προμηθειών με ευελιξία ποσότητας σε εφοδιαστικές αλυσίδες

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (18-10-2006)  • 138. Μπέρου Σοφία


Διαχείριση αποθεμάτων πολλαπλών προϊόντων με υποκατάσταση ζήτησης

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (28-9-2006)  • 137. Κάντα Σπυριδούλα


Αλγοριθμικές τεχνικές στις Μαρκοβιανές αλυσίδες: μέθοδοι πιθανογεννητριών και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (13-4-2006)  • 136. Ριζούλης Ελευθέριος


Συνιστώσες ποιότητας στατιστικών δεδομένων και αντίστοιχοι δείκτες

   Επιβλέπων: Χ. Παπαγεωργίου (13-4-2006)  • 135. Τσακανίκας Γεώργιος


Κατανομές καταλήψεων: οριακά θεωρήματα

   Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (10-4-2006)  • 134. Μουρατίδης Χρήστος


Ταυτότητες συνδιακύμανσης πολυδιάστατων μεταβλητών με εφαρμογές στα διατεταγμένα δείγματα

  Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (28-2-2006)

2005


  • 133. Ξερός Αγαθοκλής


Μοντέλα Μαθηματικού Προγραμματισμού για την ανάλυση συστημάτων παραγωγής

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (28-11-2005)  • 132. Φωτόπουλος Κωνσταντίνος


Πινακοαναλυτικές μέθοδοι στις Μαρκοβιανές αλυσίδες και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (20-10-2005)  • 131. Παντελούς Αθανάσιος


Στοχαστικά μοντέλα για την διαχείριση συνταξιοδοτικών συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

   Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (29-6-2005)  • 130. Κολτσίδα Μαρία


Προβλήματα τιμολόγησης και παραγγελιών για προϊόντα που δεν διατηρούνται σε απόθεμα

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (28-6-2005)  • 129. Κοντοκώστα Σταυρούλα


Κατανομές κατάληψης: αναγωγικές σχέσεις

   Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (27-6-2005)  • 128. Καργάκου Παναγιώτα


Φράγματα διασποράς για τις factorial series κατανομές

   Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (22-6-2005)  • 127. Γαβράς Αναστάσιος


Μοντέλα χρονολογικών σειρών για διακριτά δεδομένα με εφαρμογή στη στατιστική ανάλυση ατυχημάτων

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (25-5-2005)  • 126. Βαρδίκου Λευκή


Μαρκοβιανή ανανεωτική θεωρία και εφαρμογές σε συστήματα εξυπηρέτησης

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (18-5-2005)  • 125. Κατερέλος Μάριος


Εφαρμογές Χρηματοιοικονομικών Μοντέλων Προαίρεσης σε προβλήματα αποφάσεων (realoptions)

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (30-3-2005)  • 124. Φλαμουράκη Μαρίκα


Κανονική προσέγγιση

  Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (12-1-2005)

2004


  • 123. Πουλακίδα Αικατερίνη


Φράγματα διασποράς για κατανομές δυναμοσειρών

   Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (22-12-2004)  • 122. Φεργαδιώτη Ελισσάβετ


Δημιουργία τυχαίων μεταβλητών

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (22-12-2004)  • 121. Κωσταντινίδου Αθηνά


Άνω φράγμα διασποράς και η ιστορία της ανισότητας Chernoff

   Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (8-12-2004)  • 120. Τζούβαλης Αθανάσιος


Μοντέλα χρονοσειρών και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (7-12-2004)  • 119. Παπαγρηγορίου Ελισσάβετ


Μαθηματικά μοντέλα – Ηλεκτρονική συνεργασία σε ανεφοδιαστικές αλυσίδες

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (2-12-2004)  • 118. Κωσταντουλάκη Νίκη


Αλληλεπίδραση πολιτικών τιμολόγησης και αποθεμάτων σε αλυσίδες ανεφοδιασμού

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (2-12-2004)  • 117. Ρόδης Λουκάς


Ουρές με πολλαπλούς τύπους πελατών και η σύνδεσή τους σε δίκτυα

   Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (2-12-2004)  • 116. Κουτσομιχάλης Γεώργιος


Συστήματα εξυπηρέτησης με την ιδιότητα της μη ευαισθησίας

   Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (29-11-2004)  • 115. Τύραλης Χρήστος


Μαρκοβιανές αλυσίδες αποφάσεων με περιορισμούς: η περίπτωση του μέσου κόστους

   Επιβλέπων: Α. Μπουρνέτας (25-11-2004)  • 114. Μιχαλακάκος Γεώργιος


Παιγνιοθεωρητική προσέγγιση αλυσίδων εφοδιασμού: εφαρμογή μηχανισμών κατανομής προϊόντος

   Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (5-11-2004)  • 113. Δελητζάς Δημήτριος


Συλλογή και στάδια επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων: κριτήρια διασφάλισης ποιότητας αποτελεσμάτων

   Επιβλέπων: Χ. Παπαγεωργίου (21-10-2004)  • 112. Καραλιοπούλου Μαργαρίτα


Εμφανίσεις λέξεων και συναφή προβλήματα

   Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (28-6-2004)  • 111. Λυσίτσα Χρυσούλα


Εμφανίσεις λέξεων σε ανεξάρτητες και Μαρκοβιανές ακολουθίες γραμμάτων

   Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (28-6-2004)  • 110. Αφένδρας Γεώργιος


Εκλέπτυνση της ανισότητας Cauchy-Schwarz στη διακριτή περίπτωση

   Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (15-6-2004)  • 109. Αντωνίου Αντώνιος


Φράγματα αναμενόμενων τιμών γενικών γραμμικών εκτιμητριών για ισόνομες παρατηρήσεις

   Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (22-4-2004)  • 108. Κωστάκης Ηλίας


Εμφανίσεις λέξεων και χρόνος αναμονής

   Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (16-2-2004)  • 107. Συναδινός Ξενοφών


Δειγματοληπτική έρευνα των στάσεων της επαγγελματικής αποκατάστασης των πτυχιούχων Μαθηματικών του Παν/μιου Αθηνών 1995-2002. Ανάλυση κατά συστάδες

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (21-1-2004)  • 106. Γαβριηλόγλου Ραχήλ


Δειγματοληπτική έρευνα με εκ των υστέρων στρωματοποίηση για τις απόψεις-θέσεις των φοιτητών του Μαθηματικού Τμήματος του Παν/μιου Αθηνών

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (21-1-2004)  • 105. Καρούσου Ευαγγελία


Πολυώνυμα και κατανομές Hermite

  Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (9-1-2004)

2003


  • 104. Αθητάκη Ειρήνη


Ικανές και αναγκαίες συνθήκες για στάσιμη κατανομή μορφής γινομένου σε δίκτυα με σήματα

   Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (12-12-2003)  • 103. Λιάρου Μαρία


Φράγματα Bhattachaya όταν η παράμετρος θ είναι διανυσματική και ακολουθείται η πολυωνυμική και η κανονική κατανομή

   Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (18-11-2003)  • 102. Τσιάκαλος Κωνσταντίνος


Παιχνίδια Ψηφοφορίας. Δείκτες Ισχύος και Εκλογικά Συστήματα

   Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (22-10-2003)  • 101. Καγιούλης Δημήτριος


Εισαγωγή στον Ακέραιο Προγραμματισμό ΙΙ

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (15-10-2003)  • 100. Χάρος Ιγνάτιος


Εισαγωγή στον Ακέραιο Προγραμματισμό Ι

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (15-10-2003)  • 99. Χατζηελανίδης Πέτρος


Διακριτές κατανομής τάξης k

   Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (7-10-2003)  • 98. Κυρλόγλου Όλγα


Υποπροσθετικές ιδιότητες της Πληροφορίας του Fisher

   Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (30-9-2003)  • 97. Νατάρ Ελευθερία


Μέθοδοι αποτίμησης αξιών και εκτίμηση Risk Premium

   Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (11-9-2003)  • 96. Πάνος Δημήτριος-Κωνσταντίνος


Παιγνιοθεωρητικά υποδείγματα σε Αλυσίδες Εφοδιασμού

   Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (11-9-2003)  • 95. Ραϊκόφτσαλης Θεοχάρης


Παιγνιοθεωρητικά υποδείγματα σε Αλυσίδες Εφοδιασμού

   Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (11-9-2003)  • 94. Βασιλάκη Άννα


Q.B.D. Στοχαστικές Διαδικασίες και εφαρμογές στη θεωρία συστημάτων εξυπηρέτησης

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (9-9-2003)  • 93. Γάσιας Βασίλειος


Σύστημα διασφάλισης της ποιότητας ISO-9000. Διοίκηση ολικής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (10-7-2003)  • 92. Αραβανή Αναστασία


Ανάλυση εξαρτημένων κατηγορικών δεδομένων

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (30-6-2003)  • 91. Καραγιάννη Άννα


Ένα ανάλογο του φράγματος Bhattachacya

   Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (25-6-2003)  • 90. Κολαϊτη Ελένη


Κριτήρια ταξινόμησης κλασματικών παραγοντικών σχεδιασμών

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (18-6-2003)  • 89. Στυλιανού Αλίκη


Μη παραμετρικές μέθοδοι στην Ανάλυση Παλινδρόμησης

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (17-6-2003)  • 88. Καλογηρόπουλος Αναστάσιος


Q-αριθμοί Stirling και Μαρκοβιανές Διαδικασίες

   Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (5-6-2003)  • 87. Κασαπίδης Στέφανος


Q-αριθμοί Stirling και Μαρκοβιανές Διαδικασίες

   Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (5-6-2003)  • 86. Ρέτσας Νικόλαος


Στοχαστικές ανελίξεις στην αποτίμηση δικαιωμάτων

   Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (26-2-2003)  • 85. Ξενάκης Στυλιανός


Παραγωγή των κλασσικών ορθογώνιων πολυωνύμων παραγωγίζοντας ως προς παράμετρο

   Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (31-1-2003)  • 84. Βάσου Ευσταθία


Μελέτη συστημάτων αξιοπιστίας σε περιβάλλον Shocks

   Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (29-1-2003)  • 83. Λοϊζίδη Χριστίνα


Μέθοδοι για την αντιμετώπιση ελλειπουσών τιμών σε πολυμεταβλητά δεδομένα

  Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (15-1-2003)

2002


  • 82. Τζουγκουλόγλου Ευάγγελος


Εκτιμήτριες Blue-Blie

   Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (30-10-2002)  • 81. Γουγούλιας Ζήσης


Αξία σε κίνδυνο και συνεπή μέτρα κινδύνου

   Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (30-9-2002)  • 80. Μυστίδης Κωνσταντίνος


Ανασκόπηση διακριτών παιγνίων επιθεώρησης

   Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (23-9-2002)  • 79. Χατζάρας Παναγιώτης


Ανασκόπηση διακριτών παιγνίων επιθεώρησης

   Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (23-9-2002)  • 78. Χριστιάς Σπυρίδων


Ανασκόπηση διακριτών παιγνίων επιθεώρησης

   Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (23-9-2002)  • 77. Αντιόχου Ελένη


Συγγραμμικότητα στη Γραμμική Παλινδρόμηση

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (3-7-2002)  • 76. Μαγδάλης Άγγελος


Στοχαστικά μοντέλα αποθεμάτων διακριτού χρόνου

   Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (31-5-1998)  • 75. Νεοφωτίστου Ευθυμία


Μέση απόλυτη απόκλιση

   Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (24-5-2002)  • 74. Παβίτσος Αντώνης


Ανάλυση και έλεγχος στοχαστικών πληθυσμιακών μοντέλων με μηχανισμούς καταστροφών

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (23-4-2002)  • 73. Τατάκη Καλλιόπη


Θεωρία και υπολογιστικές τεχνικές επίλυσης προγραμμάτων δυναμικού προγραμματισμού μέσω νευρωνικών δικτύων

   Επιβλέπων: Κ. Μηλολιδάκης (1-3-2002)  • 72. Πέτσας Μάριος


Πολυδιάστατος χώρος Rodrigues για την κατασκευή κλασσικών ορθογωνίων πολυωνύμων

   Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (8-2-2002)  • 71. Στρατογιάννη Ευαγγελία


Πολλαπλές συγκρίσεις και βέλτιστοι σχεδιασμοί κατά μάρτυρα

  Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (8-2-2002)

2001


  • 70. Γεωργιάδης Στέφανος


Εφαρμογές της θεωρίας των γραμμικών εξισώσεων διαφορών στη μελέτη των συστημάτων εξυπηρέτησης

   Επιβλέπων: Α. Οικονόμου (13-12-2001)  • 69. Ψαρράκος Γεώργιος


Προσέγγιση Poisson

   Επιβλέπων: Ν. Παπαδάτος (19-11-2001)  • 68. Καραντζή Αθηνά


Βέλτιστοι χρόνοι διακοπής στοχαστικών ανελίξεων και εφαρμογές στην άσκηση χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (9-11-2001)  • 67. Δήμου Σπυρίδων


Δίκτυα ημιαντιστρέψιμων ουρών με πελάτες και σήματα

   Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (5-7-2001)  • 66. Τζωρτζακάκη Αναστασία


Ανθεκτική παλινδρόμηση

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (2-5-2001)  • 65. Χαλδαίου Γεωργία


Σύγκλιση στοχαστικών ανελίξεων μεγίστων

   Επιβλέπων: Β. Παπαθανασίου (28-3-2001)  • 64. Χατζή Βασιλική


Η Στατιστική στην Εκπαίδευση

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (22-2-2001)

 


2000


  • 63. Ζούρκα Ιωάννα


Έλεγχος της φερεγγυότητας των αγοραστών μέσω της διακριτικής ανάλυσης

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (8-12-2000)  • 62. Αρβανάκος Γεώργιος


Συμβολή στη μελέτη των πολλαπλών συγκρίσεων

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (4-12-2000)  • 61. Τζανετάκης Εμμανουήλ


Trivial Pursuit: A study of subset selection indices

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (27-11-2000)  • 60. Κουβέλης Κωνσταντίνος


Μέθοδοι υποστήριξης αξιοπιστίας συστημάτων ΙΙ

   Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (10-11-2000)  • 59. Ηλιόπουλος Ηλίας


Μέθοδοι υποστήριξης αξιοπιστίας συστημάτων Ι

   Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (10-11-2000)  • 58. Αβρά Μαρία


Μαθηματική πληρότητα χρηματαγορών και εφαρμογές στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων

   Επιβλέπων: Χ. Χαραλαμπίδης (1-11-2000)  • 57. Μαγνησαλής Νικόλαος


Μη απόκριση και τυχαιοποιημένη απόκριση σε δειγματοληπτικές έρευνες

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (4-10-2000)  • 56. Ματζαβάκης Ιωάννης


D και A βέλτιστοι 3k σχεδιασμοί

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (4-10-2000)  • 55. Παπαμιχαλοπούλου Ελένη


Γενικεύσεις των αριθμών Fibonacci και Lucas και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Μ. Κούτρας (28-1-2000)  • 54. Αντωνοπούλου Γεωργία


Συνδυαστικές κατασκευές D-βέλτιστων πειραματικών σχεδιασμών

  Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (28-1-2000)

1999


  • 53. Νέγκα Σταματίνα


Ορθογώνιοι σχηματισμοί και οι προβολικές τους ιδιότητες

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (3-12-1999)  • 52. Πέλκα Ευαγγελία


Θεωρία της ανάλυσης αντιστοιχιών και άλλες ισοδύναμες προσεγγίσεις

   Επιβλέπων: Θ. Κάκουλλος (30-11-1999)  • 51. Δεσποτάκης Αλέξανδρος


Μέθοδοι Μοντελοποίησης Διδιάστατων Χρονικών Σειρών

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (12-11-1999)  • 50. Στούπη Δήμητρα


Κατασκευή σχεδιασμών 2k για την εκτίμηση συγκεκριμένων αντιδράσεων με ή χωρίς αποκλειόμενες αγωγές

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (5-11-1999)  • 49. Αργυροπούλου Αικατερίνη


Σχεδιασμός και Στατιστική Ανάλυση πειραμάτων με μείγματα

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (15-10-1999)  • 48. Ματσούκα Ευσταθία


Πειράματα διασταύρωσης 2x2 με συνεχή κατηγορικά και δυαδικά δεδομένα

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (13-10-1999)  • 47. Κρέστας Χρήστος


Μεταθετικοί έλεγχοι στην ανάλυση διασποράς

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (7-10-1999)  • 46. Λάμπρου Αικατερίνη


Εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας και εκτιμήτριες Bayes στις περικεκομμένες στο μηδέν διακριτές κατανομές

   Επιβλέπων: Α. Κυριακούσης (10-9-1999)  • 45. Βουργέντη Μαργαρίτα


Εκτίμηση παραμέτρων κατανομών επιβιώσεως και Ελληνικοί πίνακες ζωής

   Επιβλέπων: Θ. Κάκουλλος (14-5-1999)  • 44. Σαμπάνη Κωνσταντίνα


Α.Ε.Ε.Δ και εκτιμήτριες Bayes για ίδια κλάση περικεκομμένων στο μηδέν διακριτών κατανομών χρονοσειράς

   Επιβλέπων: Α. Κυριακούσης (6-4-1999)  • 43. Δερβάκου Νεκταρία


Μελέτη συγκεκριμένων Μαρκοβιανών δικτύων σταθμών εξυπηρέτησης με στάσιμη κατανομή μορφής γινομένου

   Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (30-3-1999)  • 42. Σταυρόπουλος Αθανάσιος


Αποκριτικές επιφάνειες με πολλαπλές αποκρίσεις

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (23-2-1999)  • 41. Καυκούτσος Γεώργιος


Ισοδυναμίες και κατασκευές σχεδιασμών τάξης III, IV και V

  Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (8-1-1999)

1998


  • 40. Καραφυλίδης Παναγιώτης


Βέλτιστοι πειραματικοί σχεδιασμοί

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (13-11-1998)  • 39. Κοκοβίνος Δημήτριος


Μέτρα σπουδαιότητας για τις μονάδες συστημάτων αξιοπιστίας

   Επιβλέπων: Μ. Κούτρας (10-11-1998)  • 38. Μπελετσιώτη Σοφία


Εκτίμηση μέσου χρόνου ζωής και αξιοπιστίας για πλήρη και περικεκομμένα δεδομένα

   Επιβλέπων: Μ. Κούτρας (30-10-1998)  • 37. Καλημέρης Κωνσταντίνος


Συνεχόμενα-Κ-από τα Η συστήματα με αποτυχίες κόμβων και συνδέσμων

   Επιβλέπων: Μ. Κούτρας (29-10-1998)  • 36. Φράγκος Θεόδωρος


Εκτίμηση παραμέτρων σε χρονοσειρές με ευσταθή σφάλματα

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (15-10-1998)  • 35. Τσουρουπάκης Εμμανουήλ


Στατιστική και πολυμέσα ή μία πολυμεσική προσέγγιση στη Στατιστική

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (8-7-1998)  • 34. Παπαδάκης Γεώργιος


Πιθανότητες και πολυμέσα ή μία πολυμεσική προσέγγιση στις πιθανότητες

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (8-7-1998)  • 33. Τσάμη Παναγιώτα


Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και δείκτες ευαισθησίας

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (1-7-1998)  • 32. Μπούτσικας Μιχαήλ


Δομική αξιοπιστία συστημάτων

   Επιβλέπων: Μ. Κούτρας (7-5-1998)  • 31. Μπέλλος Λυμπέρης


Δειγματοληψία με άνισες πιθανότητες και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (11-3-1998)  • 30. Χατζηαναγνώστου Ευστράτιος


Κατανομές ροπών διακριτών τυχαίων μεταβλητών

   Επιβλέπων: Α. Κυριακούσης (28-1-1998)  • 29. Γλαντζής Αναστάσιος


Χρόνοι αναμονής σε ακολουθίες διακριτών τυχαίων μεταβλητών

   Επιβλέπων: Μ. Κούτρας (16-1-1998)  • 28. Ραχανιώτης Νικόλαος


Γενική εποπτεία της ανάλυσης κατηγορικών δεδομένων

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (9-1-1998)

 


1997


  • 27. Κοντογεωργάκος Ευάγγελος


Λογαριθμικά γραμμικά μοντέλα για την ανάλυση κατηγορικών δεδομένων - Θεωρία και παραδείγματα με την χρήση Η/Υ

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (23-12-1997)  • 26. Μουταφίδου Αικατερίνη


Διαχρονική μελέτη και μοντέλα πρόβλεψης φοιτητικού δυναμικού των Μαθηματικών Τμημάτων

   Επιβλέπων: Χ. Δαμιανού (25-11-1997)  • 25. Κατερέλος Παναγιώτης


Ομαδοποίηση των εκλογικών περιφερειών της Ελλάδας με βάση τα αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών 1996

   Επιβλέπων: Α. Δάλλας (30-9-1997)  • 24. Πρέζα Χρυσούλα


Γενικευμένες κατανομές διακριτών τυχαίων μεταβλητών - Συνάρτηση παλινδρόμησης και χαρακτηρισμοί

   Επιβλέπων: Α. Κυριακούσης (19-9-1997)  • 23. Άγα Ευγενία


Κατασκευή ελληνικών πινάκων επιβίωσης

   Επιβλέπων: Θ. Κάκουλλος (23-6-1997)  • 22. Μπιτσάβα Περσεφόνη


Σφαιρικές και ελλειπτικά συμμετρικές κατανομές

   Επιβλέπων: Θ. Κάκουλλος (19-6-1997)  • 21. Γιαμουρίδης Ευθύμιος


Αξιοπιστία συστημάτων με επισκευή

   Επιβλέπων: Α. Δάλλας (13-6-1997)  • 20. Οικονόμου Αντώνιος


Στοχαστικές διατάξεις και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (12-6-1997)  • 19. Βούζας Θωμάς


Η έννοια της τυχαιότητας στη Θεωρία Γραφημάτων

   Επιβλέπων: Π. Σπύρου (20-5-1997)  • 18. Σκούρα Αθανασία


Διδιάστατο συνεχόμενο Κ από Η σύστημα

   Επιβλέπων: Μ. Κούτρας (6-2-1997)

 


1996


  • 17. Βαγγελάτου Ευτυχία


Εφαρμογές εμφυτευμένων Μαρκοβιανών αλυσίδων σε προβλήματα ροών επιτυχιών

   Επιβλέπουσα: Ο. Χρυσαφίνου (8-12-1996)  • 16. Κονσολάκη Μαρία


Στάσιμη κατανομή μορφής γινομένου για δίκτυα Jackson με παραμέτρους εξαρτώμενες από την κατάσταση του δικτύου και με ομαδικές μεταβάσεις

   Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (19-11-1996)  • 15. Σπανός Ιωάννης


Αλγόριθμοι γραφημάτων και fractals σε γλώσσα Pascal

   (2-10-1996)  • 14. Λιάρος Χαράλαμπος


Μαρκοβιανή θεωρία αποφάσεων και εφαρμογές

   Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (19-9-1996)  • 13. Σουλιώτη Φωτεινή


Τεχνικές επιλογής κατάλληλης κατανομής

   Επιβλέπων: Χ. Παπαγεωργίου (3-7-1996)  • 12. Ακατζιλιώτου Καλλιόπη


Σύστημα του Η/Υ για εκτίμηση από άτομα του ίδιου επιπέδου

   Επιβλέπων: Σ. Κουνιάς (1-7-1996)  • 11. Μαυρομάτη Ευγενία


Στάσιμη κατανομή μορφής γινομένου για δίκτυα Jackson με παραμέτρους εξαρτώμενες από την κατάσταση του δικτύου

  Επιβλέπων: Δ. Φακίνος (18-6-1996)

1995


  • 10. Φαφούτης Γεώργιος


Χαρακτηρισμός κατανομών από φράγματα διασποράς και ορθογώνια πολυώνυμα

   (8-12-1995)  • 9. Τσαπέλας Θεοδόσιος


Χρόνος αναμονής εμφάνισης σχεδιασμών

   (9-10-1995)  • 8. Μπέντα Ελεονόρα


Ιδιότητες διδιάστατων γενικευμένων Poisson κατανομών

   (9-10-1995)  • 7. Χωριανόπουλος Αντώνιος


Κλασματικοί πειραματικοί συνδυασμοί

   (4-7-1995)  • 6. Γραββάνη Αικατερίνη


Χαρακτηρισμός Συστημάτων Pearson Κατανομών από ταυτότητα της συνδιακύμανσης και εφαρμογές

   (19-6-1995)  • 5. Παπαμακάριος Γεώργιος


Ακολουθίες με αυτοσυσχέτιση μηδέν

   (14-6-1995)  • 4. Μαντζαβράς Χαράλαμπος


Ακολουθίες με αυτοσυσχέτιση μηδέν

   (14-6-1995)  • 3. Λαμπίρης Γεώργιος


Διδιάστατες διακριτές κατανομές και η προσαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα

   (10-5-1995)  • 2. Αλεξάνδρου Βασιλική


Μη παραμετρικοί έλεγχοι τυχαιότητας βασισμένοι σε ροές επιτυχιών σταθερού μήκους

  (10-5-1995)

1994


  • 1. Ψαρρού Ιωσηφίνα-Αικατερίνη


Συμβολή στη μελέτη διδιάστατων και πολυδιάστατων Poisson ατανομών

  (9-8-1994)