Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

ΣΣΕ.18 Θεωρία Παιγνίων

 

 • Στοχαστικά παιχνίδια 0-αθροίσματος.
 • Δι-πινακοπαιχνίδια (αλγόριθμος Lemke-Howson).
 • Εξελικτική ευστάθεια.
 • Θεωρήματα στρατηγικής ισορροπίας για διάφορες κατηγορίες παιχνιδιών (θεώρημα Nash, θεώρημα Nikaido-Isoda.)
 • Εφαρμογές στα οικονομικά (ολιγοπώλια, παιχνίδια αγοραπωλησιών).
 • Μπεϋζιανά παιχνίδια.
 • Συσχετισμένη ισορροπία.
 • Αρχή της αποκάλυψης.
 • Επαναλαμβανόμενα παιχνίδια πεπερασμένου και άπειρου ορίζοντα.

Βιβλιογραφία

 • Μηλολιδάκης, Κ. (2009) Θεωρία Παιγνίων, Μαθηματικά Μοντέλα Σύγκρουσης και Συνεργασίας. Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη.
 • F. Vega-Redondo, Economics and the Theory of Games, Cambridge Univ. Press, 2003
 • G. Owen, Game Theory, Academic Press, 3rd ed, 1995.
 • R. Myerson, Game Theory, Harvard University Press, 1991.
 • D. Fudenberg and J. Tirole, Game Theory, MIT Press, 1991.
 • M. Rubinstein & J. Osborne, A Course in Game Theory, MIT Press, 1994.
 • Kl. Ritzberger, Foundations of Non-Cooperative Game Theory, Oxford University Press, 2002.
 • R. Gibbons, Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων, Εκδ. Gutenberg
 • Μαγείρου Ευ. (2009), Παίγνια και Αποφάσεις, Μια Εισαγωγική Προσέγγιση, Εκδ. Κριτική, Αθήνα.