Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

ΣΕE.24 Γραμμικός Προγραμματισμός

 

 • Βασικές έννοιες
 • Μέθοδος Simplex
 • Δυϊκή θεωρία
 • Ανάλυση ευαισθησίας
 • Πρόβλημα Μεταφοράς και Μεταφόρτωσης
 • Πρόβλημα Ανάθεσης
 • Πρόβλημα Μέγιστης Ροής
 • Πρόβλημα Πινακικών Παιγνίων
 • Πρόβλημα Σχεδιασμού Έργων (Μέθοδος PERT-CPM)

Βιβλιογραφία

 1. Δ. Φακίνου, Α. Οικονόμου Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Συμμετρία, 2002.
 2. Bertsimas, D. and Tsitsiklis, J. (1997) Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific, Belmont, Mass.
 3. Luenberger , D. (1987), Linear and Nonlinear Programming, Addison-Wesley, Mass.
 4. Vanderbei , R (1996), Linear programming : foundations and extensions, Kluwer, Boston.
 5. Gass, S.I. (1986). Linear Programming, 5th Edition. McGraw-Hill, New York.
 6. Chvatal, V. (1983). Linear programming. W.H. Freeman and Company, New York.
 7. Dantzig, G.B. (1963). Linear Programming and Extensions. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.