Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

ΣΕE.26 Δυναμικός Προγραμματισμός

 

  • Εισαγωγή στο στοχαστικό δυναμικό προγραμματισμό. Το μοντέλο της Μαρκοβιανής Διαδικασίας Αποφάσεων.
  • Προβλήματα πεπερασμένου ορίζοντα. Αναδρομική επίλυση.
  • Προβλήματα άπειρου ορίζοντα με το κριτήριο του συνολικού αποπληθωρισμένου κόστους.
  • Προβλήματα άπειρου ορίζοντα με το κριτήριο του συνολικού κόστους (θετικός και αρνητικός δυναμικός προγραμματισμός).
  • Προβλήματα βέλτιστου σταματήματος.
  • Προβλήματα άπειρου ορίζοντα με το κριτήριο του μέσου κόστους.

Βιβλιογραφία

  1. S. Ross, Introduction to Stochastic Dynamic Programming, Academic Press, 1981.
  2. M. Puterman, Markovian Decision Processes, J. Wiley, 1994.
  3. C. Derman, Markovian Decision Processes, Academic Press, 1970.