Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

ΣΕΕ.27 Μη Γραμμικός Προγραμματισμός

 

 • Εισαγωγή στον μη-γραμμικό προγραμματισμό.
 • Κυρτά σύνολα.
 • Κυρτές συναρτήσεις και επεκτάσεις.
 • Συνθήκες βελτιστοποίησης.
 • Δυϊκότητα.
 • Αλγόριθμοι επίλυσης προβλημάτων μη-γραμμικού προγραμματισμού.

Βιβλιογραφία

 1. Bazaraa, M.S., Sherali, H.D. and Shetty, C.M. (2006) Nonlinear Programming: Theory and Algorithms, 3rd Edition, Wiley.
 2. Bertsekas, D.P. (1999) Nonlinear Programming, Athena Scientific.
 3. Bertsekas, D.P. (2003) Convex Analysis and Optimization, Athena Scientific.
 4. Boyd, S. and Vandenberghe, L. (2004) Convex Optimization, Cambridge University Press.
 5. Luenberger, D.G. (1984) Linear and Nonlinear Programming, Addison-Wesley.