Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

ΣΕΕ.28 Θεωρία Ουρών Αναμονής

 

 • Περιγραφή, βασικές έννοιες και γενικά αποτελέσματα.
 • Απλές Μαρκοβιανές ουρές (τύπου γέννησης-θανάτου).
 • Μαρκοβιανές ουρές και η μέθοδος των φάσεων. Συμμετρικές ουρές.
 • Ανοικτά και κλειστά δίκτυα Μαρκοβιανών ουρών (Δίκτυα Jackson , δίκτυα με γενικές διαδρομές). Δίκτυα σχεδόν αντιστρέψιμων ουρών.
 • Οι M/G/1, GI/M/1 ουρές και παραλλαγές αυτών. Η GI/G/1 ουρά. Προσεγγιστικές μέθοδοι.

Βιβλιογραφία

 1. Adan, I. and Resing, J. (2000) Queueing Theory (Notes). Available online.
 2. El Taha, M. and Stidham, S. Jt. (1999). Sample-Path Analysis of Queueing Systems. Kluwer Academic Publishers, Boston.
 3. Kelly, F.P.(1979). Reversibility and Stochastic Networks. John Wiley, New York.
 4. Kleinrock, L. (1975). Queueing Systems, Volume I: Theory. John Wiley, New York.
 5. Gross D. and Harris, C. M. (1985). Fundamentals of Queueing Theory. John Wiley, New York.
 6. Serfozo, R. (1999). Introduction to Stochastic Networks. Springer, New York.
 7. Wolff, R. W. (1989). Stochastic Modeling and the Theory of Queues. Prentice Hall, INt., New Jersey.
 8. Δ. Φακίνος: Ουρές Αναμονής: Θεωρία και Ασκήσεις, Εκδόσεις Συμμετρία.