Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

ΣΕΕ.29 Μαθηματικά Μοντέλα Παραγωγής

 

 • Ντετερμινιστικά Υποδείγματα Παραγωγής και Αποθεμάτων
  • Υπόδειγμα Economic Order Quantity
  • Υπόδειγμα Dynamic Lot Sizing - Wagner Whitin
  • Εφαρμογές Ακέραιου και Δυναμικού Προγραμματισμού
 • Στοχαστικά Υποδείγματα Αποθεμάτων
  • Πολιτικές Αποθέματος Βάσης
  • Πολιτικές Q-R
  • Υπόδειγμα Εφημεριδοπώλη
  • Πολιτικές s-S
 • Σχεδιασμός συμβολαίων σε εφοδιαστικές αλυσίδες
  • Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων

Βιβλιογραφία

 1. P. Zipkin, Foundations of Inventory Management, Mc-Graw Hill, 2000.
 2. J. Buzacott, J. Shanthikumar, Stochastic Models of Manufacturing Systems, Prentice Hall, 1993.
 3. G. Shanthikumar, D. Yao, W. Zijm, Stochastic modeling and optimization of manufacturing systems, Kluwer, 2003
 4. S. Tayur, R. Ganesan, M. Magazine, Quantitative Models for Supply Chain Management, Kluwer, 1999.