Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

ΣΕΕ4 Στοχαστικές Ανελίξεις

 

 • Ανασκόπηση ανανεωτικών διαδικασιών
 • Ανασκόπηση Μαρκοβιανών αλυσίδων διακριτού χρόνου
 • Μαρκοβιανές ανανεωτικές διαδικασίες
 • Martingales
 • Κλαδωτές διαδικασίες
 • Τυχαίοι περίπατοι

Βιβλιογραφία

 1. Φακίνου Δ. (2003) Στοχαστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα: Θεωρία και Ασκήσεις. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.
 2. Χρυσαφίνου Ο. (2004) Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις. Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη.
 3. Karlin S. and Taylor, H. (1975) A First Course in Stochastic Processes. Academic Press, New York.
 4. Kulkarni, V. G. (1995) Modeling and Analysis of Stochastic Systems. Chapman and Hall, London
 5. Ross, S. M. (1970) Applied Probability Models with Optimization Applications. Holden-Day, Inc., San Francisco. Reprinted by Dover (1992).
 6. Ross, S. M. (1996) Stochastic Processes, 2nd Edition. Wiley, New York.