Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

ΣΕΕ5 Ντετερμινιστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα

 

  • Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό - Μέθοδος Simplex - Δυϊκότητα
  • Εισαγωγή στον Ακέραιο Προγραμματισμό - Μοντελοποιήσεις
  • Εισαγωγή στο μη-Γραμμικό Προγραμματισμό - Συνθήκες βελτιστοποίησης
  • Εφαρμογές: Προβλήματα βελτιστοποίησης σε δίκτυα, Θεωρία ελέγχου αποθεμάτων

Βιβλιογραφία

  1. Hillier, F.S. and Lieberman, G.J. (1995) Introduction to Operations Research, 6th edition. McGraw-Hill.
  2. Taha, H.A. (1992) Operations Research, an Introduction, 5th edition. Macmillan.