Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Διπλωματικές Εργασίες Θεωρητικών Μαθηματικών

 


2018


 

  • 219. Γανωτάκη Χάρις

Τοπολογικά Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές

Επιβλέπων: Δ. Γατζούρας (25-07-2018)

 

  • 218. Νικολούζος Μιχαλης

Εκτιμήσεις Πυκνότητας και Ισομεταβλητές Λύσεις Ελλειπτικών Συστημάτων Τύπου Αλλαγής Φάσης

Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (8-06-2018)

 

  • 217. Μπονιάκου Θεοχάρης

Αναπαραστάσεις της Lie Άλγεβρας sl(2)

Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας (8-06-2018)

 

  • 216. Γκέγκιος Αλέξιος

Οι τύποι Area και Coarea στη Γεωμετρική Θεωρία Μέτρου

Επιβλέπων: Τ. Χατζηαφράτης (5-06-2018)

 

  • 215. Μαυροθαλασσίτης Σταύρος

Απαρίθμηση μεταθέσεων, συμμετρικές συναρτήσεις και το Θεώρημα Gessel-Reutenauer

Επιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (1-06-2018)

 

  • 214. Καμπούκου Αγγελική

Προβολικά όρια χώρων συναρτήσεων στις πολλές μιγαδικές μεταβλητές και ένα θεώρημα του Banach με εφαρμογή στους τόπους ολομορφίας

Επιβλέπων: Β. Νεστορίδης (6-02-2018)

 

  • 213. Μαστροθεοδώρου Μαρία

Ισοπεριμετρικές ανισότητες για το μέτρο του Gauss

Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος (26-01-2018)


2017


 

  • 212. Καπερώνης Ηλίας

Gorenstein Διάσταση Ομάδων

Επιβλέπουσα: Ο. Ταλλέλη (20-10-2017)

 

  • 211. Λεβέντη Θεοδώρα

Το Θεώρημα Hurewicz

Επιβλέπων: Ι. Ανδρουλιδάκης (19-10-2017)

 

  • 210. Τσίγκος Δημήτριος

Άπειρες επεκτάσεις στη Θεωρία Galois

Eπιβλέπων: Αρ. Κοντογεώργης (29-9-2017)

 

  • 209. Τσελεκίδης Παναγιώτης

Η έννοια του διαφορικού στη θεωρία δραγμάτων

Eπιβλέπουσα: Μ. Παπατριανταφύλλου (25-9-2017)

 

  • 208. Κάρδαρης Δημήτριος

Τοπολογικά ανάλογα νόμων αντιστροφής

Eπιβλέπων: Αρ. Κοντογεώργης (22-9-2017)

 

  • 207. Πανταβός Πέτρος

Η ομολογία André-Quillen για μεταθετικές άλγεβρες

Eπιβλέπων: Αρ. Κοντογεώργης (22-9-2017)

 

  • 206. Σπανός Παναγιώτης

Εξωτερικοί Αυτομορφισμοί Ομάδων Επιφανειών

Eπιβλέπων: Μ. Συκιώτης (14-9-2017)

 

  • 205. Μοσχονάς Διονύσιος

Non enxtendability of holomorphic functions with bounded or continuously extendable derivatives

Eπιβλέπων: Β. Νεστορίδης (7-7-2017)

 

  • 204. Παπανικολάου Σωτήριος

Γενικευμένες γεωμετρικές συνοχές και εφαρμογές στη βαρύτητα

Eπιβλέπων: Π. Σταυρινός (29-6-2017)

 

  • 203. Μπότσι Εριόν

Το Θεώρημα της διακριτοποίησης του Bourgain και ομοιόμορφη προσέγγιση με αφφινικές συναρτήσεις

Eπιβλέπων: Απ. Γιαννόπουλος (28-6-2017)

 

  • 202. Καλαντζόπουλος Παύλος

Λογαριθμική ανισότητα Brunn-Minkowski και το λογαριθμικό πρόβλημα Minkowski

Eπιβλέπων: Aπ. Γιαννόπουλος (27-6-2017)

 

  • 201. Στέριος Βασίλειος

Type-cotype και το Θεώρημα Maurey-Pisier

Eπιβλέπων: Απ. Γιαννόπουλος (22-6-2017)

 

  • 200. Παναγόπουλος Νικόλαος

Εισαγωγή στην Κ-Θεωρία C*-αλγεβρών και το Θεώρημα Ταξινόμησης του Elliott

Eπιβλέπων: Αρ. Κατάβολος (20-6-2017)

 

  • 199. Τάτσης Γεώργιος

Λ-Δακτύλιοι και το σώμα με ένα στοιχείο

Eπιβλέπων: Αρ. Κοντογεώργης (19-6-2017)

 

  • 198. Κοτσυφός Γεώργιος

Το πρόβλημα των συμπληρωματικών υποχώρων

Eπιβλέπων: Σ. Μερκουράκης (16-6-2017)

 

  • 197. Μουστάκας Βασίλειος-Διονύσιος

Η κατανομή του Euler επί των αυτοαντιστρόφων στοιχείων της υπεροκταεδρικής ομάδας

Eπιβλέπων: Χ. Αθανασιάδης (16-6-2017)

 

  • 196. Τούντας Μιχαήλ

Ο εξωτερικός χώρος μιας ελεύθερης ομάδας

Eπιβλέπων: Μ. Συκιώτης (28-4-2017)

 

  • 195. Χατζησταυρίδης Κωνσταντίνος

Λύσεις εξισώσεων υπεράνω ομάδων

Eπιβλέπων: Δ. Βάρσος (3-2-2017)


2016


 

  • 194. Χριστοδουλοπούλου Πολυξένη

Πότε μια «transitive» απεικόνιση είναι χαοτική

Eπιβλέπων: Κ. Γρυλλάκης (19-12-2016)

 

  • 193. Θεοδώρου Λεωνίδας

Ισόπλευρα σύνολα, Θεωρήματα Petty και Brass Dekster

Eπιβλέπων: Σ. Μερκουράκης (9-12-2016)

 

  • 192. Κριτσίκης Μιχαήλ

Μια “Version” του Θεωρήματος Wiener-Wintner

Eπιβλέπων: Κ. Γρυλλάκης (31-10-2016)

 

  • 191. Tσουκνίδας Ιωάννης

Αυτομορφισμοί ελευθέρων γινομένων με αμάλγαμα και εφαρμογές

Επιβλέπων: Δ. Βάρσος (25-10-2016)

 

  • 190. Παπάς Γεώργιος

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Langlands

Eπιβλέπων: Αρ. Κοντογεώργης (30-09-2016)

 

  • 189. Σκαρμόγιαννης Νικόλαος

Σημειακή σύγκλιση σειρών Fourier: το θεώρημα του Carleson

Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος (6-7-2016)

 

  • 188. Μόρφης Αθανάσιος

Το γράφημα Erdos-Renyi

Επιβλέπων: Δ. Χελιώτης (30-6-2016)

 

  • 187. Παναγιωτάκος Νικόλαος

Εκτιμήσεις για μεγιστικούς τελεστές που ορίζονται από κυρτά σώματα

Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος (27-6-2016)

 

  • 186. Σακελαρόπουλος Αλέξιος

Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης σε Τοπικά Συμπαγείς Ομάδες

Επιβλέπων: Α. Κατάβολος (23-6-2016)

 

  • 185. Μπατσής Αλέξανδρος

Άλγεβρες Τελεστών και Δυναμικά Συστήματα

Επιβλέπων: Α. Κατάβολος (23-6-2016)

 

  • 184. Γεροντογιάννης Δημήτριος

Παραμόρφωση στον κανονικό κώνο και το εφαπτόμενο ομαδοειδές

Επιβλέπων: Ι. Ανδρουλιδάκης (17-6-2016)

 

  • 183. Ανδρέου Δημήτριος

Amenability και C*-άλγεβρες

Επιβλέπων: Α. Κατάβολος (16-6-2016)

 

  • 182. Γεωργακόπουλος Αλέξανδρος

Η βέλτιστη σταθερά στην ανισότητα του Grothendieck

Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος (3-6-2016)

 

  • 181. Οικονομόπουλος Δημήτριος

Το θεώρημα Atiyah-Singer και ο πυρήνας της θερμότητας

Επιβλέπων: Ι. Ανδρουλιδάκης (19-4-2016)

 

  • 180. Παπαδόπουλος Ιωάννης

Οι διατακτικοί αριθμοί και η δομή τους

Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη (25-2-2016)

 

  • 179. Γκενεράλης Ιωάννης

Φυλλώδεις δομές με ιδιομορφίες στη Γεωμετρία Poisson

Επιβλέπων: Ι. Ανδρουλιδάκης (25-2-2016)

 

  • 178. Ιακώβου Μηνάς

Η ομάδα Brauer και κεντρικές απλές ομάδες

Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας (23-2-2016)


2015


 

  • 177. Μαργώνης Γεώργιος

Θεωρία Ramsey σε Schreier οικογένειες συνόλων

Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη (21-12-2015)

 

  • 176. Καρατζιάς Βασίλειος

Τοπολογικά δυναμικά συστήματα

Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη (4-11-2015)

 

  • 175. Αντωνόπουλος Ορέστης

Η εικασία της Hanna Newmann για ελεύθερα γινόμενα δεξιά διατάξιμων ομάδων

Επιβλέπων: Μ. Συκιώτης (28-9-2015)

 

  • 174. Στεργιοπούλου Δήμητρα-Διονυσία

Προβολικές επιλύσεις των αναπαραστάσεων της GL(n)

Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας (15-7-2015)

 

  • 173. Στούμπος Κωνσταντίνος

Φασματική αραιοποίηση και το πρόβλημα Kadison-Singer

Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος (8-7-2015)

 

  • 172. Κολοκυθά Αλεξάνδρα

Μη μεταθετική κρυπτογραφία

Επιβλέπων: Ε. Ράπτης (27-3-2015)

 

  • 171. Κώστα Σπυριδούλα

Ομάδες Lie και Γεωμετρία

Επιβλέπων: Δ. Λάππας (17-2-2015)


2014


 

  • 170. Καμπίτη Ραμπελία

Κριτήρια προβολικότητας επιπέδων προτύπων

Επιβλέπουσα: Ο. Ταλέλλη (16-12-2014)

 

  • 169. Παπανικολάου Σουλτάνα

Βέλτιστη μεταφορά του μέτρου και γεωμετρικές ανισότητες

Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος (6-11-2014)

 

  • 168. Λωρίδα Πηνελόπη

Το απειροσυνδυαστικό θεώρημα Hindman και οι επεκτάσεις του

Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη (29-10-2014)

 

  • 167. Στασινόπουλος Θεόδωρος

Ασυμπτωτικοί κώνοι υπερβολικών ομάδων

Επιβλέπων: Μ. Συκιώτης (10-10-2014)

 

  • 166. Κιουλάφα Κυράννα

Σχεδόν ομοιόμορφες συγκλίσεις ακολουθιών συναρτήσεων

Επιβλέπων: Ν. Παπαναστασίου (29-7-2014)

 

  • 165. Λιακόπουλος Δημήτρης-Μάριος

Η εικασία Bernoulli και το θεώρημα Bednorz-Latala

Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος (9-7-2014)

 

  • 164. Τσαφαράς Κυριάκος

Η Κ-θεωρία των C*-αλγεβρών

Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ (31-5-2014)

 

  • 163. Καραγεώργος Θεόδωρος

Το θεώρημα πυκνότητας Hales Jewett

Επιβλέπων: Π. Δοδός (21-3-2014)

 

  • 162. Τζωρτζάκης Εμμανουήλ

Η θεωρία των dessins d’enfants του Grothendieck

Επιβλέπων: Α. Κοντογεώργης (28-2-2014)

 

  • 161. Μπραζιτίκος Σιλουανός

Η εικασία KLS για την ισοπεριμετρική σταθερά λογαριθμικά κοίλων μέτρων πιθανότητας

Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος (13-2-2014)


2013


 

  • 160. Λελίδης Γεώργιος

Ταξινόμηση απλών ομάδων με τάξη μικρότερη του 1000

Επιβλέπων: Δ. Δεριζιώτης (23-12-2013)

 

  • 159. Γκαντζούνης Αστέριος

Η ζ-συνάρτηση του Ihara

Επιβλέπων: Χρήστος Αθανασιάδης (20-12-2013)

 

  • 158. Χρήστου Παναγιώτης

Δράσεις ομάδων σε συμπλεκτικές πολλαπλότητες

Επιβλέπων: Δ. Λάππας (9-7-2013)

 

  • 157. Σμίτ Σοφία

Θέματα της Περιγραφικής Συνολοθεωρίας

Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς (27-6-2013)

 

  • 156. Αλειφέρη Ευαγγελία

Μια λύση στο πρόβλημα διάσπασης του Baer

Επιβλέπουσα: Ο. Ταλέλλη (27-6-2013)

 

  • 155. Μαυρίδης Κωνσταντίνος

Χορδική μετρική και επεκτάσεις της Άλγεβρας του Δίσκου σε πολλές μιγαδικές μεταβλητές

Επιβλέπων: Β. Νεστορίδης (29-5-2013)

 

  • 154. Συρίγος Διονύσιος

Προσεγγιστικές πεπερασμένες ΗΝΝ επεκτάσεις πολυωνυμικών ομάδων

Επιβλέπουσα: Ο. Ταλέλλη (10-4-2013)

 

  • 153. Ζαμπετάκης Χρυσόστομος

Κρυπτογραφία επί μη Αβελιανών Ομάδων

Επιβλέπων: Δ. Βάρσος (1-3-2013)

 

  • 152. Λέντζος Κωνσταντίνος

Αυτομορφισμοί ελεύθερων ομάδων και train tracks

Επιβλέπων: Δ. Βάρσος (26-2-2013)

 

  • 151. Καρασούλου Άννα

Το πρόβλημα του Tarski για ελεύθερες ομάδες

Επιβλέπων: Ε. Ράπτης (26-2-2013)

 

  • 150. Χιώνη Λαμπρινή

Το κεντρικό οριακό πρόβλημα για λογαριθμικά κοίλα μέτρα πιθανότητας

Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος (18-2-2013)


2012


 

  • 149. Γλακουσάκης Ευτύχιος

Διαχωρισμένες ακολουθίες σε απειροδιάστατους χώρους με νόρμα – το θεώρημα Elton-Odell

Επιβλέπων: Σ. Μερκουράκης (20-12-2012)

 

  • 148. Φλουρής Ζαχαρίας

Γεωμετρία σε μια πολλαπλότητα Minkowski: αιτιακές και τοπολογικές δομές σε καμπύλους χωροχρόνους

Επιβλέπων: Δ. Λάππας (1-11-2012)

 

  • 147. Καλαμβόκας Πέτρος

Αναλυτική απόδειξη του θεωρήματος πρώτων αριθμών

Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς (4-10-2012)

 

  • 146. Σταθόπουλος Γεώργιος

Πολύεδρα, Μητροειδή και Υπομετρικά Συστήματα: Θεωρία και Εφαρμογές

Επιβλέπων: Δ. Θηλυκός (25-9-2012)

 

  • 145. Ζαβιτσάνος Γεώργιος

Συνεστραμμένη Κ-θεωρία

Επιβλέπων: Ι. Ανδρουλιδάκης (17-9-2012)

 

  • 144. Κοτρώνης Στυλιανός

Θεωρήματα συνεχούς επιλογής και παρασυμπαγείς τοπολογικοί χώροι

Επιβλέπων: Γ. Κουμουλλής (6-9-2012)

 

  • 143. Χατζάκος Δημήτριος

Modular forms και ελλειπτικές καμπύλες

Επιβλέπων: Α. Κοντογεώργης (4-9-2012)

 

  • 142. Καραγεώργος Δημήτριος

Πολυωνυμικές επεκτάσεις του θεωρήματος van der Waerden

Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη (5-4-2012)

 

  • 141. Μητρόπουλος Ανδρέας

Ιδιότητα προσέγγισης και το πρόβλημα της βάσης σε χώρους Banach

Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος (8-3-2012)

 

  • 140. Σπηλιώτης Παναγιώτης

Η εικασία του E. A. Michael

Επιβλέπουσα: Μ. Χαραλαμπίδου (27-1-2012)


2011


 

  • 139. Δελής Αναστάσιος

Η ροή Ricci και οι εφαρμογές της

Επιβλέπων: Α. Μελάς (28-11-2011)

 

  • 138. Χαυλή Ειρήνη

Τα θεωρήματα του Mackey στη θεωρία αναπαραστάσεων πεπερασμένων ομάδων

Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας (21-11-2011)

 

  • 137. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος

Αριθμητικές πρόοδοι σε θετικής πυκνότητας υποσύνολα του Ν

Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς (28-9-2011)

 

  • 136. Παναγάκου Βασιλική

Το διχοτομικό θεώρημα του T. Gowers για χώρους Banach

Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη (4-7-2011)

 

  • 135. Τζιρώνης Κωνσταντίνος

Η άλγεβρα των πολλαπλασιαστών σε τοπολογικές άλγεβρες με ενέλιξη

Επιβλέπουσα: Μ. Χαραλαμπίδου (1-7-2011)

 

  • 134. Καστής Ελευθέριος

Το Θεώρημα Μοναδικότητας των Stone και von Neumann

Επιβλέπων: Α. Κατάβολος (20-6-2011)

 

  • 133. Χαλκιά Άννα

Ορθογώνιες και Συμπλεκτικές Γεωμετρίες

Επιβλέπων: M. Μαλιάκας (27-5-2011)

 

  • 132. Παπαδόπουλος Σπυρίδων

Πεπερασμένα αυτόματα και το Θεώρημα των Myhill-Nerode

Επιβλέπων: Δ. Θηλυκός (27-5-2011)

 

  • 131. Σοφός Ευθύμιος

Κατανομή Πρώτων Αριθμών

Επιβλέπων: Α. Μελάς (2-5-2011)

 

  • 130. Ιωαννίδης Ιωάννης

Πραγμάτωση γραμμικών χρονικά ανεξάρτητων συστημάτων ελέγχου

Επιβλέπων: Δ. Λάππας (10-2-2011)

 

  • 129. Βραϊμάκης Ιωάννης

Αναπαραστάσεις πεπερασμένων ομάδων: τα θεωρήματα των Artin και Brauer

Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας (24-1-2011)


2010


 

  • 128. Βριτσίου Βεατρίκη-Ελένη

Αριθμητικές πρόοδοι στους πρώτους: το θεώρημα των Green και Tao

Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος (14-10-2010)

 

  • 127. Μαρκεσίνης Ελευθέριος

Αντιστρεψιμότητα μεγάλων πινάκων και το πρόβλημα Kadison-Singer

Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος (24-9-2010)

 

  • 126. Σύλλα Μαρία

Το θεώρημα του Silver

Επιβλέπων: Π. Δοδός (6-7-2010)

 

  • 125. Μετζάκη Μαρία

Schur και Weyl πρότυπα της GLn

Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας (17-2-2010)

 

  • 124. Ναθαναήλ Αντώνιος

Το θεώρημα προσβασιμότητας του Dunwoody

Επιβλέπων: Π. Παπάζογλου (11-1-2010)


2009


  • 123. Ιωακείμ Ιωάννης

Η θ—εξίσωση και βασικά θεωρήματα της Μιγαδικής Ανάλυσης

Επιβλέπων: Τ. Χατζηαφράτης (22-12-2009)

 

  • 122. Παπαφιτσώρος Κωνσταντίνος

Σύνολα Ramsey και θεωρήματα κανονικών διαμερίσεων

Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς (22-12-2009)

 

  • 121. Κλήμης Θεόφιλος

Άλγεβρες Τελεστών που περιέχουν μεγιστικές μεταθετικές Άλγεβρες von Neumann

Επιβλέπων: Α. Κατάβολος (9-11-2009)

 

  • 120. Ιωσηφίδης Ηλίας

Hilbert C*-πρότυπα, KSGNS-κατασκευή

Επιβλέπουσα: Μ. Φραγκουλοπούλου (3-11-2009)

 

  • 119. Γαζάκη Ευαγγελία

Συνθήκες πεπερασμένου χαρακτήρα σε επιλύσιμες ομάδες

Επιβλέπουσα: Ο. Ταλέλλη (8-10-2009)

 

  • 118. Δήμου Ευάγγελος

Συναρτήσεις Bellman και βέλτιστη αντίστροφη ανισότητα Holder για βάρη Ap

Επιβλέπων: Α. Μελάς (22-6-2009)

 

  • 117. Σταυρακάκης Παντελής

Συναρτησιακές ανισότητες και συγκέντρωση του μέτρου

Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος (18-6-2009)

 

  • 116. Βαλέττας Πέτρος

Εμφυτεύσεις υποχώρων του Lp στον l_1^n

Επιβλέπων: Α. Γιαννόπουλος (29-5-2009)

 

  • 115. Καλομιτσίνη Αλεξάνδρα

Δράσεις ομάδων σε δένδρα και το Θεώρημα Stallings

Επιβλέπων: Π. Παπάζογλου (8-4-2009)

 

  • 114. Δρίτσα Ελένη

Θεωρήματα της Noether στη Θεωρία Αναλλοιώτων

Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας (27-2-2009)

 

  • 113. Κριμπογιάννης Μιχαήλ

Πολλαπλότητες με μοντέλα χώρους συναρτήσεων

Επιβλέπουσα: Μ. Παπατριανταφύλλου (26-2-2009)

 

  • 112. Λάτσινος Θεοφάνης

Χαρακτήρες και αναπαραστάσεις της συμμετρικής ομάδας

Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας (6-2-2009)

 

  • 111. Αμαξόπουλος Θεράπων

Βάσεις Groebner και αλγόριθμος του Buchberger

Επιβλέπων: Ε. Ράπτης (27-1-2009)

 

  • 110. Καρέλα Κατερίνα

Παραγοντοποιήσεις και προσεγγίσεις αναλυτικών συναρτήσεων

Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς (19-1-2009)

 

  • 109. Λάτη Ρεζάλτα

Μέτρα πιθανότητας σε μετρικοποιήσιμους χώρους

Επιβλέπουσα: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα (19-1-2009)


2008


  • 108. Καρανικολός Τριαντάφυλλος

Μελέτη μερικών ισοπεριμετρικών προβλημάτων και εφαρμογές

Επιβλέπουσα: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα (20-10-2008)

 

  • 107. Μπόρα Βασιλική

Η αντιστοιχία Robinson-Schensted-Knuth και εφαρμογές

Επιβλέπων: Χ. Α. Αθανασιάδης (2-7-2008)

 

  • 106. Κουτσογιάννης Ανδρέας

Εργοδική θεωρία Ramsey, Θεωρήματα van der Waerden, Carlson και Szemeredi

Επιβλέπουσα: Β. Φαρμάκη (30-6-2008)

 

  • 105. Γιαννιώτης Παναγιώτης

Το Θεώρημα της Σφαίρας στη Γεωμετρία Riemann

Επιβλέπων: Α. Μελάς (24-6-2008)

 

  • 104. Ψαλίδας Αντώνιος

Κλειστά ιδεώδη σε τοπολογικές άλγεβρες

Επιβλέπουσα: Μ. Χαραλαμπίδου (4-6-2008)

 

  • 103. Σκούταρης Νικόλαος

Ιδιότητες αναλυτικών και συναναλυτικών συνόλων

Επιβλέπων: Β. Κανελλόπουλος (21-5-2008)

 

  • 102. Σαββίδου Χριστίνα

Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο ενός παρατάγματος υπερεπιπέδων

Επιβλέπων: Χ. Α. Αθανασιάδης (8-5-2008)

 

  • 101. Φατής Αθανάσιος

Το θεώρημα Serre-Swan

Επιβλέπουσα: Μ. Παπατριανταφύλλου (28-3-2008)

 

  • 100. Γερανιός Χαράλαμπος

Ακέραιες μορφές των αναγώγων αναπαραστάσεων της GLn(C)

Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας (21-3-2008)

 

  • 99. Χασάπης Σωτήριος

Αναπαράσταση του Magnus

Επιβλέπων: Ε. Ράπτης (29-2-2008)

 

  • 98. Μπακολουκάς Λουκάς

Πλήρωση μηδενοδύναμων ομάδων κατά Mal’cev

Επιβλέπουσα: Ο. Ταλέλλη (29-2-2008)

 

  • 97. Παπανικολόπουλος Στέφανος

Μικρογραμμικά αντικείμενα στη Συνθετική Διαφορική Γεωμετρία

Επιβλέπουσα: Μ. Παπατριανταφύλλου (15-2-2008)


2007


  • 96. Πολυχρονόπουλος Γεώργιος

Η ιδιότητα της διαχωρισιμότητας ως προς συζυγία για ορισμένες κλάσεις ομάδων

Επιβλέπουσα: Ο. Ταλέλλη (2007)

 

  • 95. Γιαννουδοβαρδή Μάρθα

Το θεώρημα του Gromov για ομάδες πολυωνυμικής ανάπτυξης

Επιβλέπων: Π. Παπάζογλου (17-12-2007)

 

  • 94. Βασιλακοπούλου Κυριακή

Δομή ομαλών τοπικά κυρτών αλγεβρών

Επιβλέπουσα: Μ. Φραγκουλοπούλου (13-12-2007)

 

  • 93. Δημητρίου Ξενοφών

Από την πεπερασμένη στην αριθμήσιμη προσθετικότητα συνολοσυναρτήσεων

Επιβλέπων: Ν. Παπαναστασίου (6-12-2007)

 

  • 92. Ζαρακάς Ιωάννης

Παραγωγίσεις τοπικά C*-αλγεβρών

Επιβλέπουσα: Μ. Φραγκουλοπούλου (29-11-2007)

 

  • 91. Καλογερόπουλος Παναγιώτης

Διαχωρισμός κλάσεων συζυγίας σε θεμελιώδεις ομάδες γραφημάτων ομάδων

Επιβλέπων: Δ. Βάρσος (16-7-2007)

 

  • 90. Κακαριάδης Ευγένιος

Θεωρήματα δομής τύπου Wedderburn σε Τοπολογικές Άλγεβρες

Επιβλέπουσα: Μ. Χαραλαμπίδου (16-7-2007)

 

  • 89. Μπαλλάς Δημήτριος

Η έννοια της διάστασης στην Αλγεβρική Γεωμετρία

Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ (9-5-2007)

 

  • 88. Λουλάκης Πολυχρόνης

Γραμμικές ομάδες και δράσεις ομάδων σε δένδρα

Επιβλέπων: Ε. Ράπτης (25-4-2007)

 

  • 87. Αθανασοπούλου Θεοφανή

Πεπερασμένες αναπαραστάσεις των χώρων Lp σε χώρους Banach

Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς (27-2-2007)


2006


  • 86. Τσακανίκας Ιωάννης

Η ομάδα K0 σε δακτυλίους του Dedekind

Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ (14-11-2006)

 

  • 85. Κατζουράκης Νικόλαος

Το πρόβλημα της ισομετρικής εμφύτευσης πολλαπλοτήτων Riemann και το Θεώρημα Nash-Moser

Επιβλέπων: Α. Μελάς (23-10-2006)

 

  • 84. Μανουσάκη Παναγιώτα

Η ομάδα K0 των μεταθετικών δακτυλίων

Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ (4-10-2006)

 

  • 83. Νικηφοράκη Μαρία

Κριτήρια μεταθετικότητας τοπολογικών αλγεβρών

Επιβλέπουσα: Μ. Χαραλαμπίδου (15-9-2006)

 

  • 82. Καλλιπολίτη Μυρτώ

Τοπολογικοί χαρακτηρισμοί του επιπέδου

Επιβλέπων: Π. Παπάζογλου (11-7-2006)

 

  • 81. Τσιατούχας Χαράλαμπος

Θεώρημα Vidav-Palmer σε Banach και σε τοπικά m-κυρτές άλγεβρες και εντοπισμός των αριθμητικών πεδίων

Επιβλέπων: Α. Χρυσάκης (12-4-2006)

 

  • 80. Γρηγοριάδης Βασίλειος

Συγκλίσεις ακολουθιών συναρτήσεων και είδη συνέχειας συναρτήσεων

Επιβλέπων: Ν. Παπαναστασίου (27-2-2006)

 

  • 79. Πούλιος Κωνσταντίνος

Συνδυαστική και Συναρτησιακή Ανάλυση

Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς (3-2-2006)

 

  • 78. Νικολαϊδης Ανδρέας

Το θεώρημα του Mostow

Επιβλέπων: Α. Μελάς (1-2-2006)

 

  • 77. Παπαδημητρόπουλος Χρήστος

Συγκεκριμένα είδη καθολικών σειρών στην κλασσική Μαθηματική Ανάλυση

Επιβλέπων: Β. Νεστορίδης (20-1-2006)


2005


  • 76. Μπρίνος Παναγιώτης

Αριθμητικά Πεδία και φάσματα τελεστών σε Hilbert χώρους και στοιχείων Banach και τοπικά m-κυρτών αλγεβρών

Επιβλέπων: Α. Χρυσάκης (2005)

 

  • 75. Βελέντζας Δημήτριος

Θεωρία Δραγμάτων και Νηματικές Δέσμες

Επιβλέπων: Ε. Βασιλείου (22-12-2005)

 

  • 74. Γεντίμης Αθανάσιος

Ασυμπτωτική διάσταση σε γραφήματα ομάδων

Επιβλέπων: Π. Παπάζογλου (29-11-2005)

 

  • 73. Παραμαντζόγλου Παναγιώτης

Κατασκευή μεγίστων C*-ημινορμών και πλήρων C*-νορμών μέσω θετικών γραμμικών μορφών

Επιβλέπουσα: Μ. Φραγκουλοπούλου (13-10-2005)

 

  • 72. Ρούσσου Ευμορφία

Μελέτη των κανονικών, αδύνατα μεταθετικών, διαχωρίσιμων αντίστροφων ημιομάδων, η κατά Steinfeld επέκταση των κανονικών (κατά von Neumann) ημιομάδων σε συνδεσμικά ομαδοειδή

Επιβλέπουσα: Ν. Κεχαγιοπούλου (4-7-2005)

 

  • 71. Ψάλτης Προκόπιος

Ακαμψία ομάδων αυτομορφισμών δέντρων

Επιβλέπων: Π. Παπάζογλου (25-5-2005)

 

  • 70. Πατσαλιάς Μιχαήλ

Ύπαρξη κλειστών γεωδαιτικών σε συμπαγείς πολλαπλότητες Riemann

Επιβλέπων: Α. Μελάς (25-5-2005)

 

  • 69. Τσακμάκη Ιωάννα

Συμπλεκτική Γεωμετρία: Θεώρημα Darboux - Αγκύλες Poisson

Επιβλέπουσα: Μ. Παπατριανταφύλλου (20-4-2005)

 

  • 68. Περιάλης Λίνος

Πρόβλημα του Dirichlet για ελλειπτικές και παραβολικές εξισώσεις (ενοποιημένη παρουσίαση)

Επιβλέπων: Γ. Καλογερόπουλος (31-3-2005)

 

  • 67. Βλυσμά Αικατερίνη

Το κανονικό ίχνος των ταυτοδύναμων πινάκων σε δακτυλίους ομάδων

Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ (8-3-2005)

 

  • 66. Σταματιάδης Ευάγγελος

Βάσεις Schauder σε χώρους Banach

Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς (14-2-2005)

 

  • 65. Λιόντος Γεώργιος

Αριθμητικά πεδία τελεστών

Επιβλέπων: Σ. Γιωτόπουλος (3-2-2005)


2004


  • 64. Γεωργόπουλος Παναγιώτης

Γεωμετρία Αναλυτικών Συναρτήσεων

Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς (22-12-2004)

 

  • 63. Καραγιάννης Αθανάσιος

Ολοκλήρωμα Haar

Επιβλέπων: Γ. Σταύρακας (20-12-2004)

 

  • 62. Κυρτσιάς Γρηγόριος

Θεώρημα Sarkovskii

Επιβλέπων: Κ. Γρυλλάκης (13-7-2004)

 

  • 61. Παπαχριστόδουλος Χρήστος

Συγκλίσεις ακολουθιών μετρησίμων πραγματικών συναρτήσεων

Επιβλέπων: Ν. Παπαναστασίου (7-7-2004)

 

  • 60. Ζερβοπούλου Μιχαλίτσα

Μη γραμμικές ισομετρίες σε ομοπαραλληλικούς σημειακούς χώρους

Επιβλέπων: Α. Χρυσάκης (21-6-2004)

 

  • 59. Τσιρίβας Νικόλαος

Καθολικές σειρές Taylor

Επιβλέπων: Β. Νεστορίδης (11-6-2004)


2003


  • 58. Παναγόπουλος Δημήτριος

Ελλειπτικές καμπύλες υπεράνω των Q, Qp, Fp

Επιβλέπων: Ι. Εμμανουήλ (18-12-2003)

 

  • 57. Ζαρογκίκα Στυλιανή

Θεωρία Galois

Επιβλέπων: Ε. Ράπτης (13-11-2003)

 

  • 56. Κιαγιάς Ιωάννης

Ορισμένα βασικά θεωρήματα της Συναρτησιακής Ανάλυσης και της Θεωρίας Μέτρου

Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς (6-11-2003)

 

  • 55. Χάλκος Στυλιανός

Γραμμικοί διατηρητές σε άλγεβρες τελεστών

Επιβλέπων: Σ. Γιωτόπουλος (24-10-2003)

 

  • 54. Κυριόπουλος Θεόδωρος

Το Θεώρημα Van der Waerden και επεκτάσεις αυτού

Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς (15-7-2003)

 

  • 53. Μπαρδώσας Μιχαήλ

Τοπολογικές ομάδες και μέτρο Haar

Επιβλέπων: Γ. Σταύρακας (4-7-2003)

 

  • 52. Ζακυνθινός Γρηγόριος

Κάθε πολυκυκλική ομάδα είναι γραμμική

Επιβλέπων: Ε. Ράπτης (9-5-2003)

 

  • 51. Σιροκόφκιχ Άλλα

SL(2,p): υποομάδες Sylow και χαρακτήρες

Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας (21-2-2003)


2002


  • 50. Συριόπουλος Νικόλαος

Ο πυρήν των Cauchy και Leray και εφαρμογές

Επιβλέπων: Τ. Χατζηαφράτης (5-11-2002)

 

  • 49. Νικολιδάκης Ελευθέριος

Γεωμετρικές ιδιότητες μεγιστικών τελεστών

Επιβλέπων: Α. Μελάς (20-10-2002)

 

  • 48. Μπουτίνη Αγγελική

Το θεώρημα των πρώτων αριθμών

Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς (24-9-2002)

 

  • 47. Καρδάση Ελένη

Συνοχές σε κύριες και προσαρτημένες δέσμες

Επιβλέπων: Ε. Βασιλείου (21-3-2002)


2001


  • 46. Εξαρχάκος Μάριος

Η ιδιότητα Krull στις τοπικά C*-άλγεβρες

Επιβλέπουσα: Μ. Χαραλαμπίδου (26-10-2001)

 

  • 45. Χριστοδουλοπούλου Κωνσταντίνα

Θεωρήματα βάσεων Schur προτύπων

Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας (21-9-2001)


2000


  • 44. Λιανού Αγγελική

Το σημείο Fermat-Torricelli

Επιβλέπων: Ν. Καλαμίδας (21-12-2000)

 

  • 43. Γαλανάκης Κωνσταντίνος

Το πρόβλημα παρεμβολής των Nevanlinna-Pick ως πρόβλημα επέκτασης τελεστή

Επιβλέπων: Σ. Γιωτόπουλος (28-11-2000)

 

  • 42. Γεωργιόπουλος Γεώργιος

Προβολικές επιλύσεις των αναπαραστάσεων της GL(n)

Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας (21-9-2000)

 

  • 41. Μπίτος Χρήστος

Εφαρμογή των μορφολογικών παραγώγων στο ημιστατικό πρόβλημα Stefens

Επιβλέπων: Ν. Αλικάκος (18-7-2000)

 

  • 40. Τόλιας Ανδρέας

Μη διαχωρίσιμοι, καθολικά αδιάσπαστοι χώροι Banach με λίγους τελεστές

Επιβλέπων: Σ. Αργυρός (4-7-2000)

 

  • 39. Κάστορας Νικόλαος

Θεώρημα Δομής της Θεωρίας Bass-Serre

Επιβλέπων: Ε. Ράπτης (9-2-2000)

 

  • 38. Ελευθεράκης Γεώργιος

Μοναδιαία ισοδυναμία σε αβελιανές άλγεβρες von Neumann και nests

Επιβλέπων: Α. Κατάβολος (18-1-2000)


1999


  • 37. Ποδάρα Χριστίνα

Τριγωνική αναπαράσταση συμπαγών τελεστών σε χώρους Hilbert

Επιβλέπων: Σ. Γιωτόπουλος (20-12-1999)

 

  • 36. Κωστάκης Γεώργιος

Μερικά Θεωρήματα μιας μιγαδικής μεταβλητής και καθολικές σειρές Taylor

Επιβλέπων: Β. Νεστορίδης (24-11-1999)

 

  • 35. Βασιλειάδης Γεώργιος

Ισοκατανομή ακολουθιών σε συμπαγείς μη μετρικοποιήσιμους τοπολογικούς χώρους

Επιβλέπων: Σ. Μερκουράκης (27-10-1999)

 

  • 34. Δεμπεγιώτη Φωτεινή

Γενικευμένη συνομολογία Tate και πλήρεις προβολικές επιλύσεις

Επιβλέπουσα: Ο. Ταλέλλη (14-9-1999)

 

  • 33. Τριαντάφυλλος Γεώργιος

Ιδιότητες του χώρου των συνεχών συναρτήσεων με την τοπολογία της κατά σημείο σύγκλισης

Επιβλέπων: Ν. Καλαμίδας (20-1-1999)


1998


  • 32. Ζανιάς Νικόλαος

Θεώρημα του van der Waerden

Επιβλέπων: Σ. Μερκουράκης (5-11-1998)

 

  • 31. Αρβανιτάκης Αλέξανδρος

Χώροι Ditor - εφαρμογές και παρατηρήσεις πάνω στη δομή των RN-συμπαγών χώρων

Επιβλέπων: Σ. Αργυρός (29-10-1998)

 

  • 30. Βλάχου Βάγια

Υπόχωροι των Lp χώρων και ιδιότητές τους

Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης (26-10-1998)

 

  • 29. Βυριδής Παναγιώτης

Προβλήματα ανώτερης τάξης στο Λογισμό των Μεταβολών και μορφές του θεωρήματος Noether στις Θεωρίες Πεδίου - Εφαρμογές

Επιβλέπων: Π. Σταυρινός (26-10-1998)

 

  • 28. Σταθακόπουλος Μιχαήλ

Ενοποιημένες θεωρίες με Riemann και Finsler γεωμετρική δομή

Επιβλέπων: Π. Σταυρινός (21-9-1998)

 

  • 27. Κοντογιάννης-Δάνης Ανδρέας

Μηδενιστικές άλγεβρες: ιστορική αναδρομή και σύγχρονες τάσεις

Επιβλέπουσα: Μ. Χαραλαμπίδου (30-6-1998)

 

  • 26. Μούκας Δημήτριος

Οι αναπαραστάσεις της Sl(3,F) και Sl(3,Fq)

Επιβλέπων: Δ. Δεριζιώτης (9-4-1998)

 

  • 25. Χαρίτος Λεωνίδας

Ενότητες από τη θεωρία αναλλοιώτων με εφαρμογές στη θεωρία κωδίκων

Επιβλέπων: Μ. Μαλιάκας (29-1-1998)

 

  • 24. Καλαμπόκας Χρήστος

Γεωμετρία και τοπολογία σε πολλαπλότητες Hilbert

Επιβλέπων: Δ. Λάππας (28-1-1998)

 

  • 23. Καραδάκης Γεώργιος-Νεκτάριος

Ημιεμφυτεύσεις χώρων Banach και εφαρμογές τους

Επιβλέπων: Σ. Αργυρός (28-1-1998)

 

  • 22. Ανδρουλιδάκης Ιάκωβος

Διαφορικές μορφές σε διαφορικούς χώρους

Επιβλέπουσα: Μ. Παπατριανταφύλλου (9-1-1998)


1997


  • 21. Καμπούκος Κυριάκος

Ισοκατανεμημένες ακολουθίες σε συμπαγείς χώρους

Επιβλέπων: Σ. Μερκουράκης (20-11-1997)

 

  • 20. Μαστορίδης Ελευθέριος

Βάσεις Schauder σε χώρους Banach

Επιβλέπων: Θ. Ζαχαριάδης (24-10-1997)

 

  • 19. Νικολόπουλος Απόστολος

Γεωμετρία Ομαδοειδών και Αλγεβροειδών Lie

Επιβλέπων: Ε. Βασιλείου (24-10-1997)

 

  • 18. Ζαφειρόπουλος Σπυρίδων

Η ιδιότητα Radon-Nikodym σε χώρους Banach

9-10-1997)

 

  • 17. Καλαμπόκας Παναγιώτης

Ενοποιημένες αρχές της θεωρίας Ramsey

Επιβλέπων: Α. Τσαρπαλιάς (19-6-1997)

 

  • 16. Κουκουζέλη Ευαγγελία

Οι πολυκυκλικές ομάδες είναι προσεγγιστικά πεπερασμένες ως προς συζυγία

Επιβλέπουσα: Ο. Ταλέλλη (18-6-1997)

 

  • 15. Αναγνώστου Ρήγας

Το ZG-πρότυπο των φραγμένων συναρτήσεων από μια ομάδα G στον δακτύλιο των ακεραίων Z

Επιβλέπουσα: Ο. Ταλέλλη (10-4-1997)

 

  • 14. Λαμπρόπουλος Γεώργιος

Η δομή πολλαπλότητας του συνόλου Cinfty(X,Y)

Επιβλέπουσα: Μ. Παπατριανταφύλλου (31-3-1997)


1996


  • 13. Καλάκος Αθανάσιος

Θεωρία De Rham και ισομορφισμός του Thom σε διανυσματικές δέσμες

Επιβλέπων: Ε. Βασιλείου (16-10-1996)

 

  • 12. Διαμαντόπουλος Ευθύμιος

Ο χαρακτηρισμός Eberlein-Smulian των ασθενώς συμπαγών υποσυνόλων χώρων Banach και μελέτη της ασθενούς συμπάγειας σε χώρους μέτρων

Επιβλέπων: Σ. Αργυρός (31-5-1996)

 

  • 11. Πολύζος Γεώργιος

Θεώρημα Hindman, επεκτάσεις του και εφαρμογές στη θεωρία χώρων Banach

(2-2-1996)


1995


  • 10. Σταματόπουλος Ιωάννης

Ταυτόχρονη τριγωνοποίηση τελεστών

Επιβλέπων: Α. Κατάβολος (3-10-1995)

 

  • 9. Ανδρεάδης Θεόδωρος

Τα θεωρήματα ισομορφισμού του Dolbeault και δυϊκότητας του Serre

Επιβλέπων: Τ. Χατζηαφράτης (26-9-1995)

 

  • 8. Μαυρογιάννης Νικόλαος

Σχέσεις αλγεβρικής εξάρτησης

(25-9-1995)

 

  • 7. Κατσίκης Ιωάννης

Δράσεις ομάδων επί δένδρων

(21-9-1995)

 

  • 6. Μπίρμπας Δημήτριος

Ομαλές ημινόρμες και ιδιότητα Q

Επιβλέπουσα: Μ. Φραγκουλοπούλου (21-9-1995)

 

  • 5. Τσακίρη Χρυσάνθη

Η συνθήκη Mittag-Leffler αι ο μηδενισμός του Lim1

Επιβλέπων: Α. Ζαχαρίου (21-9-1995)

 

  • 4. Μητσακάκης Νικόλαος

Το θεώρημα εμφύτευσης του Higman στη Συνδυαστική Θεωρία Ομάδων

(14-9-1995)

 

  • 3. Σμυρλής Γεώργιος

Baire-1 συναρτήσεις

Επιβλέπων: Σ. Μερκουράκης (1-9-1995)

 

  • 2. Συκιώτης Μιχαήλ

Αυτομορφισμοί ελευθέρων ομάδων και μελέτη των σταθερών σημείων τους

Επιβλέπων: Ε. Ράπτης (30-6-1995)

 

  • 1. Γαλάνης Γεώργιος

Προβολικά όρια πολλαπλοτήτων Banach

Επιβλέπων: Ε. Βασιλείου (25-5-1995)