Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Ειδήσεις

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2016-17
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1617009597/24.11.2016
Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή
Απόφαση του τμήματος Μαθηματικών για παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
Υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφής πανεπιστημιακού έτους 2016-17
Διάθεση νέων ειδικών ταυτοτήτων (καρτών) δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παν. έτους 2016-17
Αιτήσεις Αναστολής Σπουδών 2016-17
Πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών για την Διδακτική επάρκεια. Ενημέρωση
Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών για το πανεπιστημιακό έτος 2016-17
Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017
Αναθέσεις Μαθημάτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ακ. Έτος 2016-17
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1516035638/11.08.2016
Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1516034731/01.08.2016
Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητη
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1516034730/01.08.2016
Τομέα Άλγεβρας,Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1415017841/14.05.2015
Τομέα Άλγεβρας,Γεωμετρίας, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1415007528/26.02.2015
Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στην βαθμίδα του Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1415007527/26.02.2015
Τομέα Διδακτικής των Μαθηματικών, στην βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314019151/02.09.2014
Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314018988/02.09.2014
Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314014016/13.06.2014
Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314014015/13.06.2014
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ ,Αριθμός προκήρυξης: 1314006946/28.02.2014
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314006957/17.02.2014
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών, στη βαθμίδα του Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314004338/22.01.2014
Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1213014298/09.04.2013
Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1213013375/28.03.2013
Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή