Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ


Πανεπιστημιακό έτος 2016-17

αποκλειστικά μέσω https://apella.minedu.gov.gr/

 • Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Γεωμετρία» Πληροφορίεςpdf.gif Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 11.05.2017
 • Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία Μέτρου, Εργοδική Θεωρία». Πληροφορίεςpdf.gif Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 21.12.2016
 • Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Άλγεβρας,Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητη, στο γνωστικό αντικείμενο: «Γεωμετρία». Πληροφορίεςpdf.gif Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 12.12.2016
 • Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητη, στο γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματική Ανάλυση και Εφαρμογές». Πληροφορίεςpdf.gif Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 12.12.2016


Πανεπιστημιακό έτος 2015-16

 • Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Άλγεβρας,Γεωμετρίας, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωμετρία». Πληροφορίεςpdf.gif


Πανεπιστημιακό έτος 2014-15

 • Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Προσεταιριστικές Άλγεβρες». Πληροφορίες pdf.gif
 • Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα». Πληροφορίες pdf.gif
 • Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Πιθανοτήτων». Πληροφορίες pdf.gif
 • Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών με έμφαση στην χρήση νέων τεχνολογιών στην Διδακτική των Μαθηματικών". Πληροφορίες pdf.gif
 • Προκήρυξηγια την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στην βαθμίδα του καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Επιχειρησιακή Έρευνα". Πληροφορίες pdf.gif
 • Προκήρυξηγια την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Διδακτικής των Μαθηματικών, στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Φιλοσοφία και Διδακτική των Μαθηματικών". Πληροφορίεςpdf.gif


Πανεπιστημιακό έτος 2013-14

 • Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Γεωμετρία». Πληροφορίες Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 11.05.2017pdf.gif
 • Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση: Πραγματικές Συναρτήσεις, Θεωρία Μέτρου,
  Συνολοθεωρητική Τοπολογία". pdf.gif
 • Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τοπολογικές άλγεβρες και Γεωμετρία". pdf.gif
 • Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών, στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών". pdf.gif
 • Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα". pdf.gif