Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Ανακοινοποίηση στο ορθό "Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσεως ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας

 

Ανακοινοποίηση στο ορθό "Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσεως ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας στο γνωστικό αντικείμενο: "Γεωμετρία με περιεχόμενο τουλάχιστον μία από τις περιοχές: Διαφορική Γεωμετρία ή Ολική Ανάλυση", σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 1617016389/27.01.2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού που αφορά την επανάληψη της διαδικασίας κρίσης σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1844/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε την αίτηση ακυρώσεως του κ. Ευστάθιου Βασιλείου.

Ανακοινοποίηση στο ορθό

Αρχειοθέτηση