Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στο γνωστικό αντικείμενο "Πιθανότητες και Στατιστική"

Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στην βαθμίδα του Καθηγητή

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στο γνωστικό αντικείμενο "Πιθανότητες και Στατιστική" - ΑΔΑ: ΩΟ5Β46ΨΖ2Ν-Α5Γ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψιοτήτων: 25.06.2018

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP5707.

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 325/28.03.2018 (τ. Γ')

Η θέση αφορά σε εξέλιξη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος

Αρχειοθέτηση