Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1213013375/28.03.2013

Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή


Πανεπιστημιακό έτος 2013-14

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο  "Συγκλίσεις ακολουθιών συναρτήσεων και εφαρμογές στις συναρτησιακές διαφορικές εξισώσεις".

Προκήρυξη

Αρχειοθέτηση