Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314014015/13.06.2014

Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

 

 Πανεπιστημιακό έτος 2014-15

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών με έμφαση στην χρήση νέων τεχνολογιών στην Διδακτική των Μαθηματικών".

Προκήρυξη

Αρχειοθέτηση