Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314014016/13.06.2014

Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή

Πανεπιστημιακό έτος 2014-15

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Πιθανοτήτων».

Προκήρυξη

Αρχειοθέτηση