Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314019151/02.09.2014

Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Πανεπιστημιακό έτος 2014-15

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Προσεταιριστικές Άλγεβρες".

 Προκήρυξη

Αρχειοθέτηση